Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dlouhodobý majetek Výukový text o účtování o dlouhodobém majetku v rámci společnosti GAP Education střední škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dlouhodobý majetek Výukový text o účtování o dlouhodobém majetku v rámci společnosti GAP Education střední škola."— Transkript prezentace:

1 Dlouhodobý majetek Výukový text o účtování o dlouhodobém majetku v rámci společnosti GAP Education střední škola

2 Dlouhodobý majetek Budeme se zde věnovat dlouhodobému majetku.
Je to aktivum, tedy: Dlouhodobý majetek Počáteční stav Přírůstek Úbytek

3 Dlouhodobý majetek Dlouhodobý majetek členíme na:
Nehmotný Hmotný Finanční Dlouhodobým hmotným a nehmotným majetkem se rozumí majetek, který má pořizovací cenu nad hladinou stanovenou ve vnitřní účetní směrnici a životnost delší než jeden rok. Tyto hladiny se mohou lišit od hladiny stanovené zákonem o daních z příjmů. Dlouhodobým finančním majetkem se budeme zabývat v příštím školním roce, není předmětem tohoto materiálu.

4 Dlouhodobý majetek Účetnictví Zákon o daních z příjmů Dlouhodobý nehmotný majetek Nad 1 rok životnosti a nad pořizovací cenu stanovenou vnitřními účetními předpisy Nad 1 rok životnosti a pořizovací cena nad Kč Dlouhodobý hmotný majetek Nad 1 rok životnosti a pořizovací cena nad Kč Ve výuce budeme pracovat s limit dle zákona o daních z příjmů, tedy Kč / Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek bude dále označován jako DNM Dlouhodobý hmotný majetek bude dále označován jako DHM. Dlouhodobý majetek obecně bude dále označován jako DM.

5 Dlouhodobý nehmotný majetek
Mezi DNM patří: Software S jinými druhy dlouhodobého nehmotného majetku se seznámíme v příštím školním roce.   

6 Dlouhodobý hmotný majetek
Mezi DHM patří: Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pozemky S jinými druhy dlouhodobého hmotného majetku se seznámíme v příštím školním roce. 

7 Pořízení dlouhodobého majetku
Pojmy týkající se pořízení dlouhodobého majetku (obecně pořízení majetku), které se budou používat, jsou vysvětleny v prezentaci Materiál. Nákup dlouhodobého majetku se také účtuje přes účet Pořízení dlouhodobého nehm. / hm. / majetku Kromě samotné ceny zboží nám s nákupem zboží mohou vznikat vedlejší pořizovací náklady. Tyto náklady se účtují přes ten samý účet. Při zaevidování majetku do evidence se následně přeúčtuje pořizovací cena z účtu Pořízení na konkrétní účet dlouhodobého majetku Ukážeme si to názorně:

8 Pořízení dlouhodobého majetku
Nákup za hotové: Pořízení DNM / DHM Pokladna Při nákupu zaúčtujeme na účet Pořízení Pokud DM uhradíme hotově, ubyde nám z pokladny X X Výdajový pokladní doklad Nákup na fakturu: Pořízení DNM / DHM Dodavatelé Při nákupu zaúčtujeme na účet Pořízení Pořídili jsme na fakturu, tedy zvyšuje se stav závazků X X Faktura přijatá Účtuje se takto nejen pořízení DM, ale i ostatní vedlejší pořizovací náklady při pořízení.

9 Pořízení dlouhodobého majetku
Pořízení DNM / DHM V případě, že jsem zaúčtoval veškeré náklady související s pořízením, zbývá jen přeúčtovat na konkrétní účet majetku. Sečteme tedy zápisy na MD na Pořízení DNM / DHM a zaúčtujeme na stranu D A zároveň na MD konkrétním účtu majetku. Majetek nám přibývá v evidenci. O této operaci se účtuje pomocí Inventární karty. X X X X „konkrétní majetek“ X

10 Příklad Firma pořídila na fakturu stroj za 150 000 Kč.
Pro stroj si firma dojela sama, dopravu vyčíslila na Kč Stroj byl následně zařazen do evidence. V příkladu není brána otázka DPH.

11 Příklad Firma pořídila na fakturu stroj za 150 000 Kč.
Za dopravu stroje firma zaplatila hotově Kč Stroj byl následně zařazen do evidence. V příkladu není brána otázka DPH. Stroj nás vyšel na: Cena pořízení Kč Doprava (ostatní vedlejší pořizovací náklad) Kč Celkem Kč = pořizovací cena

12 Samostatné movité věci
Příklad Firma pořídila na fakturu stroj za Kč. Za dopravu stroje firma zaplatila hotově Kč Stroj byl následně zařazen do evidence. V příkladu není brána otázka DPH. Stroj nás vyšel na: Cena pořízení Kč Doprava (ostatní vedlejší pořizovací náklad) Kč Celkem Kč = pořizovací cena Pořízení DHM Dodavatelé Samostatné movité věci Pokladna

13 Oprávky k … (konkrétní majetek)
Odpisy Dlouhodobý majetek se pořizuje za účelem používání. Do nákladů se jeho pořizovací cena dostane postupem času díky odpisů. Odpisy vyjadřují postupné opotřebení majetku. Odpisy se účtují následovně: Oprávky k … (konkrétní majetek) N - Odpisy X X Vnitřní účetní doklad

14 Oprávky k samostatným movitým věcem
Odpisy Např. odpisy pořízeného stroje se účtuje: N - Odpisy Oprávky k samostatným movitým věcem X X Vnitřní účetní doklad

15 Příklad na procvičení znalostí
Úsek 1 Doklad Operace Částka 1 FAP Nákup stroje DPH 20 % ……………… 2 VÚD Stroj zařazen do evidence 3 Odpisy stroje - 1. rok

16 MD D


Stáhnout ppt "Dlouhodobý majetek Výukový text o účtování o dlouhodobém majetku v rámci společnosti GAP Education střední škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google