Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."— Transkript prezentace:

1 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiáluKlíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiáluDUM č. 8 Dlouhodobý majetek a jeho oceňování AutorMgr.Andrea Sapíková Tematická oblastÚčetnictví - Dlouhodobý majetek AnotaceŽák je seznámen s druhy dlouhodobého majetku ve firmě a se způsoby oceňování majetku. Ročník1. ročník nástavbového studia obor Podnikání, 2.ročník v rámci opakování 1. ročník Obchodní akademie a Ekonomického lycea, dále pak pro 4. ročník OA a EL v rámci opakování Datum tvorbyříjen – listopad 2013 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 DUM č. 8

3 Členění majetku ve firmě  dlouhodobý  oběžný V účetnictví se stálá aktiva označují jako DLOUHODOBÝ MAJETEK  Dlouhodobý majetek je evidován v účetní třídě 0.

4 Typické vlastnosti dlouhodobého majetku (DM):  Stálost – nemění svoji podobu, případně se opotřebovává  Úbytek hodnoty (vyjadřujeme odpisem)  Dlouhodobé užívání – déle jak 1 rok, používá se v několika účetních obdobích  Vstupní cena je vyšší (musí být v souladu se zákonem o daních z příjmů)  DM nevstupuje fyzicky do výrobku

5 Dlouhodobý hmotný majetek DHM  doba použitelnosti delší než 1 rok  movitý (samostatné movité věci a soubory movitých věcí – např. auta,stroje,výrobní linky – číslo účtu 022) - cena vyšší než 40.000 Kč  nemovitý – je pevně spojen se zemí – budovy, pozemky, stavby bez ohledu na cenu Dlouhodobý nehmotný majetek DNM  nemateriální povaha  nelze ho uchopit  doba použitelnosti delší než 1 rok  cena je vyšší než 60.000 Kč Dlouhodobý finanční majetek DFM  doba použitelnosti delší než 1 rok

6 Příklady DHM:  pozemky, stavby  samostatné movité věci a soubory movitých věcí – např. vozidla, počítače, stroje, přístroje  pěstitelské celky trvalých porostů – ovocné sady,chmelnice, vinice  dospělá zvířata a jejich skupiny – chovná stáda a hejna zvířat, tažná zvířata  umělecká díla, předměty kulturní hodnoty, sbírky – bez ohledu na jejich cenu

7 Příklady DNH:  výdaje vynaložené na založení účetní jednotky  programové vybavení – software  patenty, licence  ochranné známky  nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  ocenitelná práva  jiný DNM – např. povolenky na emise  OBR.Č.1

8 Příklady DFM:  akcie  dluhové cenné papíry  vklady do jiných firem  Půjčky a úvěry poskytnuté jiným osobám a společnostem  Podíly v ovládaných a řízených osobách – nad 50%  Finanční majetek definují účetní předpisy.

9  Při zařazení majetku do užívání vyjadřuje jeho hodnotu VSTUPNÍ CENA Způsoby stanovení vstupní ceny 1. Pořizovací cenou, tj. cena, za kterou byl majetek pořízen + vedlejší pořizovací náklady.Vedlejší pořizovací náklad = doprava, montáž, clo, provize zprostředkovateli, průzkumné, geologické a projektové práce, úpravy a opravy před zařazením věci do užívání,kolaudační poplatky

10 2. Reprodukční pořizovací cenou – to je cenou, za kterou byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje - oceňujeme pomocí odhadců, odborným posouzením např. u darů, u majetku získaného v dědictví, touto cenou oceňujeme i inventarizační přebytky,nemovitosti a movitosti s dobou nabytí delší než 5 let.Doba mezi nabytím majetku v době nepodnikání a jeho vložením do podnikání musí být delší než 5 let.

11 3.Vlastními náklady – v případě, že firma dodá výkon sama sobě. Náklady se určují pomocí kalkulace,neúčtujeme zisk. Obrázek č.2 |

12 Příklady: Určete cenu, za kterou zařadíte do užívání kopírovací stroj, cena na faktuře je 71.000 Kč, montáž a zapojení stály 2.000 Kč. Určete cenu stroje, který firma vyrobila sama pro sebe. Náklady související s výrobou: materiál 30.000 Kč,mzdy včetně odvodů 40.000 Kč, výrobní režie 10.000 Kč. Pan Novák si jako nepodnikatel pořídil nemovitost za 2 miliony v roce 2011. V roce 2013 vložil nemovitost do obchodního majetku své firmy. Cena dle odhadce je 2.400.000 Kč. Určete cenu, za jakou bude nemovitost zařazena do podnikání?

13 Seznam použité literatury: V.Rubáková,D.Šlézarová, Praktické účetnictví pro střední školy 1.díl, Computer Media s.r.o., Kralice na Hané 2010 Pavel Štohl, Daňová evidence –praktický průvodce, Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl,Znojmo 2009 Hana Čermáková, Účetnictví - shrnutí základů, Mirago, Ostrava 2005 Obrázek č. 1 - http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=zam%C4%9Bstn%C3%A1n%C3%AD#pg:6|dne 10.9.2013 Obrázek č. 2 http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=zam%C4%9Bstn%C3%A1n%C3%AD#ai:MC900334008 dne 10.9.2013


Stáhnout ppt "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."

Podobné prezentace


Reklamy Google