Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pořízení dlouhodobého majetku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pořízení dlouhodobého majetku"— Transkript prezentace:

1

2 Pořízení dlouhodobého majetku
Texty str. 37

3 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku:
A) Nákupem, Vlastní výrobou, Darováním, Převodem z osobního majetku podnikatele, E) Finančním leasingem. Texty str. 37

4 Řešíme pro případy, kdy firma je :
Ad A) Pořízení nákupem Řešíme pro případy, kdy firma je : Neplátcem DPH, Plátcem DPH. Texty str. 37

5 ad Aa) Pořízení nákupem, jestliže firma není plátcem DPH
Nastávají tyto účetní případy: 1) faktura za nákup DM /321 faktury, VPD – vedlejší výdaje /211 2) Předání DM do užívání /04. 3) Výpis z b. ú.: - úhrada Fa P /221 Text str.37

6 Příklad: Firma nakoupila HDM – osobní automobil – nastaly tyto účetní případy: 1. Fa P za nákup HDM - auta ,- Kč 2. Předání HDM do užívání  000,-Kč 3. Výpis z b. ú.: úhrada FaP  000,-Kč

7 Řešení: 1) FaP za nákup HDM - auta 120 000,- Kč
MD 321 – Dodavatelé D MD 042 – Pořízení DM D MD 022 – Sam. mov. věci D PS PS PS 1) ,- 1) ,- MD 221 – Bankovní účty D PS Texty str. 37

8 2) Předání HDM do užívání 120 000,- Kč
MD 321 – Dodavatelé D MD 042 – Pořízení DM D MD 022 – Sam. mov. věci D PS PS 2) ,- PS 1) ,- 1) ,- 2) ,- MD 221 – Bankovní účty D PS Texty str. 37

9 3) Výpis z b. ú.: úhrada Fa P 120 000,-Kč
MD 321 – Dodavatelé D MD 042 – Pořízení DM D MD 022 – Sam. mov. věci D 3) ,- PS PS 2) ,- PS 1) ,- 1) ,- 2) ,- MD 221 – Bankovní účty D 3) ,- Texty str. 37

10 ad Ab) Pořízení nákupem, jestliže je firma plátcem DPH
Nastávají tyto účetní případy: 1) Fap za nákup HDM cena bez DPH 04. /321 DPH 343/321 2) Fap za přepravné (clo, montáž, seřízení…) cena bez DPH 04. /321 DPH 343/321 3) Předání HDM do užívání 02./04. v PC bez DPH 4) Faktury splaceny z B.Ú. 321/221

11 Příklad: Firma zakoupila strojní zařízení, nastaly tyto účet. případy:
1) Fap za strojní zařízení 120 000,- Kč cena bez DPH ,- Kč DPH (20 %) ,- Kč 2) Fap za přepravné stroj. zařízení ,- Kč cena bez DPH ,- Kč DPH (20 %) ,- Kč 3) Převzetí stroj. zařízení do užívání ,- Kč 4) Výpis z b.ú.:- úhrada faktur přijatých ,- Kč

12 1)Fap za strojní zařízení. 120 000,- Kč. cena bez DPH. 100 000,- Kč
1)Fap za strojní zařízení 120 000,- Kč cena bez DPH ,- Kč DPH (20 %) ,- Kč Md Dodavatelé D Md 042 – Pořízení DM D Md 022 – Sam.mov.věci D PS PS PS 1) ,- 1a) ,- Md 221 – B. Ú. D Md DPH D PS 1b) ,-

13 2) Fap za přepravné stroj. zařízení. 2 400,- Kč cena bez DPH
2) Fap za přepravné stroj. zařízení ,- Kč cena bez DPH ,- Kč DPH (20 %) ,- Kč Md 321 – Dodav. D Md 042 – Pořízení DM D Md 022 – sam.mov.věci PS PS PS 1) ,- 1a) ,- 2) 2 400,- 2a) 2 000,- Md 221 – B. Ú. D Md DPH D PS 1b) ,- 2b) 400,-

14 3) Převzetí stroj. zařízení do užívání 102 000,- Kč
Md 321 – Dodavatelé D Md 042 – Poříz.DM D Md 022 – Sam. m. v. D PS PS 3) ,- PS 1) ,- 1a) ,- 3) ,- 2) 2 400,- 2a) 2 000,- Md 221 – B. Ú. D Md DPH D PS 1b) ,- 2b) 400,-

15 4) Výpis z b.ú.: úhrada faktur přijatých 122 400,- Kč
Md 321 – Dodav. D Md 042 – Poříz. DM D Md 022–sam. m.v.D 4) ,- PS PS 3) ,- PS 1) ,- 1a) ,- 3) ,- 2) 2 400,- 2a) 2 000,- Md 221 – B. Ú. D Md DPH D PS 4) ,- 1b) ,- 2b) 400,-

16 ad B) Pořízení vlastní výrobou
Příklad Firma staví dílnu a vynaložila tyto náklady: 1. Spotřeba materiálu Kč 25 000, /112 2. Zúčtovací a výplatní listina (HM zaměstnanců) Kč 60 000, /331 3. Fa P - za energii Kč , /321 4. Vpd – cestovné Kč 1 500, /211 5. Aktivace Kč , /624 6. Převod do stavu majetku Kč , /042

17 Řešení 1) Spotřeba materiálu Kč 25 000,-
MD – materiál D MD – spotřeba mater D PS )  000, )  000,-   2) Zúčtovací a výplatní listina Kč ,- MD zaměstnanci D MD – mzdové náklady D PS )  000,- 2) ,-  3) Fa P za energii Kč 2 000,- MD dodavatelé D MD – spotřeba energie D PS )  000,- 3) ,-  4) VPD – cestovné Kč ,- MD – pokladna D MD – Cestovné D PS ) , ) ,- MD – aktivace D MD 042 – pořízení DM D MD –Stavby D 5) 88 500, ) 88 500, ) 88 500, PS 6) ,-

18 C) Darováním Nastávají tyto účetní případy:
1) Firma obdržela počítač s odhadní cenou ,- Kč /413 2) Počítač byl zařazen do užívání ,- Kč /042 Řešení: MD 413 – Ost. kap. fondy D MD_042 – Poříz. DM_D MD 022 – S. mov. věci_D 1) ,- 1) ,- 2) ,- PS ) 55 000,-

19 D) Převodem z osobního majetku podnikatele
Př.: Podnikatel vložil do firmy svůj automobil: odhadní cena ,- Kč /491 MD 491 – Účet indiv. podnikatele D MD – Sam. movité věci D 1) , ) ,-

20 E) Leasing Nájemce - Účetní případ 1)
1. Zařazení majetku do podrozvahové evidence (účet Md) 1 000 000,- Kč MD 750 D MD Ost. služby D MD B. Ú. D PS 1) ,- MD Dodavatelé D MD DPH D Nájemce – my si půjčujeme.

21 Nájemce – účetní případ 2)
1. Zařazení majetku do podrozvahové evidence (účet Md) 1 000 000,- Kč 2. Fap za nájemné ,- Kč cena bez DPH ,- Kč DPH (10%) ,- Kč MD D MD Ost.služby D MD B. Ú D PS a) 2 000,- 1) MD 321 – Dodavatelé D MD DPH D   PS 2) 2 200, b) 200,-

22 Nájemce - účetní případ 3
1. Zařazení majetku do podrozvahové evidence (účet Md) ,- Kč 2. Fap za nájemné 2 200,- Kč cena bez DPH 2 000,- Kč DPH (10%) 200,- Kč 3. Výpis z b. ú: - úhrada fap MD 750 D MD Ost.služby D MD B. Ú. D PS 2a) 2 000,- 3) 2 200,- 1) MD 321 – Dodavatelé D MD DPH D 3) 2 200,- PS 2) 2 200,- 2b) 200,-

23 Nájemce - účetní případ 4
1. Zařazení majetku do podrozvahové evidence (účet Md) 1 000 000,- Kč 2. Fap za nájemné ,- Kč cena bez DPH ,- Kč DPH (10%) ,- Kč 3. Výpis z b. ú.: - úhrada fa p 4. Vyřazení majetku z podrozvahové evidence (účet 750-D)  000 000,- Kč MD D MD Ost.služby D MD B. Ú D PS ) a) 2 000, ) ,- 1) MD 321 – Dodavatelé D MD DPH D  3) 2 200, PS 2) 2 200, b) 200,-

24 Pronajímatel - účetní případ 1:
1. Zaúčtování PZ pronajatého majetku - kopírku Kč 45 000,- MD 022 – Sam. mov.věci D MD Oprávky D MD Odpisy D PS 1) ,- MD 311 – Odběratelé D MD Tržby za sl. D MD – DPH D

25 Pronajímatel - účetní případ 2:
1. Zaúčtování PZ pronajatého majetku - kopírku  000,- Kč 2. Odpis majetku (rovn. odpis r.) x Kč MD 022 – Sam. mov.věci D MD 082 – Oprávky D MD 551 – Odpisy D PS PS ) x 1) , ) x MD 311 – Odběratelé D MD Tržby za sl. D MD 343 – DPH D

26 Pronajímatel - účetní případ 3:
1. Zaúčtování PZ pronajatého majetku - kopírku  000,- Kč 2. Odpis majetku (rovn. odpis r.) x Kč 3. Fav - tržby z pronájmu (účet 602) , -Kč Cena bez DPH ,- Kč DPH (10%) ,- Kč MD 022 – Sam. mov.věci D MD 082 – Oprávky D MD 551 – Odpisy D PS PS ) x 1) , ) x MD 311 – Odběratelé D MD Tržby za sl. D MD 343 – DPH D  PS a) , b) 50,- 3) ,    MD – B. Ú D PS -

27 Pronajímatel - účetní případ 4:
1. Zaúčtování PZ pronajatého majetku - kopírku  000,- Kč 2. Odpis majetku (rovn. odpis r.) x Kč 3. Fav - tržby z pronájmu (účet 602) , -Kč Cena bez DPH ,- Kč DPH (10%) ,- Kč 4. Výpis z b. ú.: - úhrada fav ,- Kč MD 022 – Sam. mov.věci D MD 082 – Oprávky D MD 551 – Odpisy D PS PS ) x 1) , ) x MD 311 – Odběratelé D MD Tržby za sl. D MD 343 – DPH D  PS ) ,- 3a) , b) 50,- 3) ,    MD – B. Ú D PS 4) ,-

28 Seznam literatury: Testové úlohy a cvičení jsou autorsky vytvořeny přímo pro učební materiály.


Stáhnout ppt "Pořízení dlouhodobého majetku"

Podobné prezentace


Reklamy Google