Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zásoby vlastní výroby Výukový text o účtování o zásobách vlastní výroby v rámci společnosti GAP Education střední škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zásoby vlastní výroby Výukový text o účtování o zásobách vlastní výroby v rámci společnosti GAP Education střední škola."— Transkript prezentace:

1 Zásoby vlastní výroby Výukový text o účtování o zásobách vlastní výroby v rámci společnosti GAP Education střední škola

2 Nedokončená výroba / Polotovary / Výrobky / Zvířata
Zásoby vlastní výroby Zásobami vlastní výroby se rozumí: Nedokončená výroba Polotovary Výrobky Zvířata O této skupině zásob se účtuje v účtové skupině 12. Jedná se o aktiva, proto: Nedokončená výroba / Polotovary / Výrobky / Zvířata Počáteční stav Přírůstek Úbytek

3 Zásoby vlastní výroby Tyto zásoby nebudeme pořizovat.
Nebudeme tedy pracovat s pojmy: Cena pořízení Ostatní vedlejší pořizovací náklady Pořizovací cena Budeme pracovat s pojmem Ocenění vlastními náklady

4 Ocenění ve vlastních nákladech
Jak vyplývá z označení, tato „cena“ zásob je tvořena součtem nákladů, které do výroby vkládáme. Jedná se např. o: Materiál Mzdy Odpisy Veškeré náklady výroby se na „konci“ sečtou a vznikne cena zásob vlastní výroby.

5 Účtování o zásobách vlastní výroby
V souvislosti s již vysloveným, účtovat v této oblasti budeme o: Příjmu zásob na sklad Spotřebě zásob do další výroby (nedokončená výroba, polotovary) Prodeji zásob (výrobky)

6 Příjem zásob na sklad O příjmu zásob na sklad se účtuje následovně:
V - Změna stavu výrobků Výrobky X X Příjemka Přibývají nám výrobky Účtujeme na účet Změna stavu, který je výnosový (účtová skupina 61) Souhrn MD D Příjem výrobků na sklad Výrobky Změna stavu výrobků Stejně se účtuje o dalších zásobách vlastní výroby, např. Nedokončená výroba. Namísto účtu Výrobky bude účet nedokončená výroba a změna stavu bude Změna stavu nedokončené výroby.

7 Příjem zásob na sklad Proč se účtuje na účet V – Změna stavu …. ?
Můžeme si to odůvodnit tak, jak již bylo zmíněno na začátku prezentace u způsobu ocenění. Při výrobě těchto zásob vznikají náklady. Pokud bychom v této fázi počítali výsledek hospodaření, byl by záporný = ztráta. Tím, že součet nákladů zaúčtujeme do výnosů, výsledek hospodaření se dostane zpět na nulu. Nebude tedy ani ztráta ani výnos. Nemá přece logiku, abych tím, že vyrábím, byl ve ztrátě.

8 Spotřeba zásob do výroby
Pokud dám nedokončenou výrobu do výroby, aby se z ní stal výrobek, musím zaúčtovat dvě operace. První: úbytek nedokončené výroby Nedokončená výroba Změna stavu N. Výroby X X Výdejka Druhý (později): přírůstek výrobků Výrobky Změna stavu výrobků X X Příjemka Souhrn MD D Úbytek nedokončené výroby Změna stavu NV Nedokončená výroba Přírůstek výrobků Výrobky Změna stavu výrobků

9 Prodej výrobků Výrobky vyrábíme, abychom je prodávali.
Každý prodej se účtuje ve dvou operacích: Tržby (v ceně prodejní) Úbytek prodaného majetku, v tomto případě výrobků (ve vlastních nákladech výrobků).

10 Prodej výrobků V – Tržby z prodeje výrobků
Pokladna / Bank. Účet / Odběratelé Tržba X X Podle toho, jakým způsobem prodáváme Výnosy z prodeje Příjmový pokladní doklad / Výpis z bankovního účtu / Faktura vystavená Výrobky V – Změna stavu výrobků Úbytek aktiv Vlastní náklady prodaných výrobků Úbytek výrobků X X Výdejka Souhrn MD D Tržba za prodané výrobky Pokladna / BÚ / Odběratelé V – Tržby z prodeje výrobků Úbytek prodaných výrobků ze skladu V – Změna stavu výrobků Výrobky

11 Příklad Na skladu máme nedokončenou výrobu za 12 000.
Tuto nedokončenou výrobu jsme dali do výrobního procesu Vznikly výrobky za Kč ( Kč za nedok. Výrobu, za mzdy). Tyto výrobky jsme následně prodali za Kč. Ubyly nám ze skladu.

12 V – Tržby z prodeje výrobků
Příklad Na skladu máme nedokončenou výrobu za Tuto nedokončenou výrobu jsme dali do výrobního procesu Vznikly výrobky za Kč ( Kč za nedok. Výrobu, za mzdy). Tyto výrobky jsme následně prodali na fakturu za Kč. Ubyly nám ze skladu. Nedokončená výroba Změna stavu N. Výroby 12 000 12 000 12 000 Výdejka Výrobky Změna stavu výrobků Příjemka 14 000 14 000 14 000 14 000 Výdejka V – Tržby z prodeje výrobků Odběratelé Tržba 18 000 18 000

13 Příklad Souhrn Částka MD D Nedokončená výroba do výroby 12 000
Na skladu máme nedokončenou výrobu za Tuto nedokončenou výrobu jsme dali do výrobního procesu Vznikly výrobky za Kč ( Kč za nedok. Výrobu, za mzdy). Tyto výrobky jsme následně prodali na fakturu za Kč. Ubyly nám ze skladu. Souhrn Částka MD D Nedokončená výroba do výroby 12 000 V – Změna stavu nedokončené výroby Nedokončená výroba Příjem výrobků na sklad 14 000 Výrobky V – Změna stavu výrobků Prodej – tržba na fakturu 18 000 Odběratelé V – Tržby za prodané výrobky Prodej – vyskladnění prodaných výrobkůl

14 Změna stavu … Jak jste již poznali, na účet Změna stavu…, který je výnosový, se účtuje na obě strany. Kromě zápisu na D, který je u výnosů obvyklý, se účtuje i na stranu MD. Protože na D se účtují přírůstky výrobků na skladu a na straně MD úbytky, zůstatek účtu Změna stavu… vyjadřuje pohyb výrobků v daném účetním období na skladě. Příklad užití: Konečný stav účtu na konci roku je Kč. Z toho plyne, že za rok jsme o Kč více přijali na sklad, než vyskladnili. Konečný stav účtu na konci roku je Kč. Z toho plyne, že za rok jsme o Kč méně přijali na sklad, než vyskladnili.

15 Opravné položky I u zásob vlastní výroby mohou vzniknout důvody účtování o opravných položkách. Opravné položky vyjadřují snížení hodnoty aktiv, v tomto případě materiálu Vyjadřuje se tím také jedna z účetních zásad, konkrétně zásada opatrnosti. Účtování opravných položek se provádí většinou při uzavírání účetnictví na konci účetního období. Tvorba opravných položek se účtuje do nákladů.

16 Opravné položky Opravné položky se účtují následovně:
559 N – Tvorba a zúčtování ostatních opravných položek 194 - Opravné položky k výrobkům Tvorba X X Vnitřní účetní doklad Tento účet zobrazuje pohyb opravných položek v daném účetním období Na tomto účtu se shromažďuje celková částka opravných položek Zrušení X X Vnitřní účetní doklad Souhrn MD D Tvorba opravné položky N – Tvorba a zúčtování ostatních opravných položek Opravné položky k výrobkům Zrušení opravné položky


Stáhnout ppt "Zásoby vlastní výroby Výukový text o účtování o zásobách vlastní výroby v rámci společnosti GAP Education střední škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google