Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plán Ministerstva financí na regulaci PPP projektů Pilotní projekty PPP diskusní setkání časopisu Stavební fórum 19. dubna 2007, hotel Modrá růže, Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plán Ministerstva financí na regulaci PPP projektů Pilotní projekty PPP diskusní setkání časopisu Stavební fórum 19. dubna 2007, hotel Modrá růže, Praha."— Transkript prezentace:

1 Plán Ministerstva financí na regulaci PPP projektů Pilotní projekty PPP diskusní setkání časopisu Stavební fórum 19. dubna 2007, hotel Modrá růže, Praha Kateřina Helikarová referát regulace a metodiky PPP Ministerstvo financí

2 Proč se pilotními projekty právě nyní zabýváme?  Politika PPP  Pilotní projekty na základě rozhodnutí vlády  Živelný vznik projektů s charakteristikami PPP nahradit monitorovaným a řízeným procesem  Správné řízení projektů  Test legislativy a metodiky  Test připravenosti veřejné správy  Identifikace slabých míst  Vyhodnocení => změny legislativy + standardizace

3 Výběr pilotních projektů a současný stav  Výběr dle vládou schválených kriterií:  Rozpočtový dopad  Soulad s prioritami vlády  Možnost přenosu rizik na privátní sektor  Definovatelnost výstupů a cílů  Typová a strategická vhodnost  Současný stav  Původně 9 Pilotních projektů  Zrušeny 2 (NNH, KUJEP) + část jednoho (KS KV)  2 OBC ÚSC zpracovávány  3 OBC dokončeny (ÚVN, KS ÚnL, Věznice)  OBC D3 zpracovávána  Aircon ve fázi iniciace

4 Institucionální rámec v ČR  Zákony: č. 139/2006 Sb., č. 140/2006 Sb., č. 218/2000 Sb., č. 219/2000 Sb., č. 250/2000 Sb., 320/2001 Sb.  Vyhlášky: č. 217/2006 Sb., 238/2006 Sb.  Usnesení vlády: 7/2004, 791/2004, 76/2005, 423 a 424/2005, 1017/2005, 644/2006 a 88/2007  Metodiky : Vzorová koncesní smlouva + manuál, Kodex řízení PPP projektů, Metodika výběru poradců + vzorová zadávací dokumentace pro výběr poradců, Řízení rizik v PPP projektech

5 Institucionální rámec v ČR - kompetence  Zadavatel  PPP Centrum  Ministerstvo financí  NKÚ  ÚOHS

6 Pilotní projekty - postup dle metodik, řízení projektů  Kodex řízení projektu: na 7 projektech  Metodika výběru poradců: na 6 projektech  Manažer projektu: 5x vlastní zaměstnanec zadavatele, 2x PPP Centrum, 1x externí fyzická osoba, 1x zaměstnanec poradenského konsorcia  Názor MF: postup dle metodik eliminuje problémy a nejasnosti; nutností je čitelné řízení poradců ze strany zadavatele

7 PPP a kompetence Ministerstva financí  Efektivnost konkrétního projektu  Ověřuje se pomocí PSC a referenčního PPP projektu  Výsledky u pilotních projektů: VFM u tří projektů (30,4%; 8,4%; 12,42%)  Rozpočtová udržitelnost  ČR nepracuje v rozpočtu s uceleným dlouhodobým programem, který by zahrnoval rozvoj jednotlivých odvětví veřejných služeb, včetně budoucích výdajů s tímto rozvojem souvisejících. V kontextu tříletého střednědobého výhledu státního rozpočtu a dílčích koncepcí vývoje některých odvětví je obtížné korektně hodnotit dlouhodobou rozpočtovou udržitelnost jednotlivého projektu, který potrvá 20 a více let.  Proto MF financí považuje za minimální nutnost respektovat mezinárodně uznávané základní principy „fiskální bezpečnosti“ PPP projektů, které byly publikovány např. Mezinárodním měnovým fondem.

8 Principy fiskální bezpečnosti PPP projektů  Požadavky na zveřejňování údajů o PPP projektech (Podle IMF):  Rozpočtová dokumentace a závěrečné účty mají obsahovat přehled cílů stávajících a plánovaných PPP programů a stručný popis projektů, na něž již byly uzavřeny smlouvy nebo které jsou rozpracovány s předpokladem brzkého uzavření smlouvy (jejich charakter, soukromý partner nebo partneři a kapitálová hodnota).  Nadto by měly být poskytnuty dále uvedené detailnější informace o každém projektu nebo skupině podobných projektů:  budoucí platby za služby a příjmy vlády stanovené v PPP smlouvě dle let;  detaily smluvních ujednání, které mohou být zdrojem podmíněných plateb nebo příjmů (např. záruky, šedé mýto, mechanismy sdílení zisku, události spouštějící vyjednávání o změně smluv), včetně vyčíslení;  rozsah a podmínky financování a jiných forem podpory projektu poskytovaných vládou formou půjček nebo prostřednictvím veřejných finančních institucí nebo jiných subjektů (jako “Special Purpose vehicle”) vlastněných nebo kontrolovaných vládou;.  jak projekt ovlivňuje rozpočtový deficit a dluh vlády a zda aktiva spojená s projektem jsou klasifikována jako aktiva vlády. Mělo by být také uvedeno, zda jsou aktiva klasifikována jako aktiva “SPV”.  V zemích s významnými PPP programy může mít zveřejnění těchto údajů formu zvláštního výkazu o PPP jako součásti rozpočtové dokumentace a závěrečného účtu.  V průběhu rozpočtového roku by měla být podchycena každá nová smlouva, která má významný krátkodobý rozpočtový dopad. PPP smlouvy nebo jejich podstatné parametry (nejlépe ve standardizované formě) by měly být veřejně dostupné.

9 Regulace rozpočtových důsledků PPP projektů  Po přijetí koncesního zákona, jeho prováděcích předpisů a souvisejících novel rozpočtových pravidel jsou vytvořeny formální podmínky pro naplnění většiny z těchto principů.  Každý z pilotních projektů, který nebyl v předchozích fázích zastaven, musí projít dvojím schválením vládou nebo zastupitelstvem obce/kraje.  Rozhodnutí vlády bude mj. rozhodnutím o tom, k jakým budoucím plněním z rozpočtu se příslušný správce kapitoly realizací PPP projektu zaváže. Po rozhodnutí vlády zaregistruje MF příslušné parametry projektu do databáze závazků z PPP.  V zájmu důsledného prosazení výše uvedených principů Ministerstvo financí v rámci připravované metodiky upřesní strukturu povinných údajů, které budou zadavatelé PPP projektů předkládat k projednání projektu ve vládě, jako údaje nezbytné pro rozpočtový monitoring.  Od 11/2006 do 05/ 2007 probíhá na MF TwL projekt v rámci programu EU Transition Facility; jedna z jeho komponent je zaměřena na vytvoření metodiky správného zobrazení parametrů PPP projektů v rozpočtové dokumentaci.

10 Aktuální postup MF  Usnesení vlády č. 267 z 19.3.2007 (jednorázové vyčíslení závazků z PPP)  Analýza pilotních projektů =>  MF zpracování a publikace metodik  MMR zpracování a publikace metodiky  Orgány a organizace státu povinně postupovat dle metodik (transparentnost, snazší kontrola, zlevnění procesu)  Průběžně posuzovat PPP jako alternativu, postupovat dle osnovy  Novela koncesního zákona  Daně, účetnictví, insolvenční zákon  ČSÚ – aktivně spolupracovat se zadavateli již během přípravy projektu

11 Metodiky navrhované k publikaci  Kodex řízení PPP projektu  Metodika výběru poradců  Vzorová zadávací dokumentace pro výběr poradců  Vzorová koncesní smlouva + manuál  Metodika zobrazení PPP projektů v dokumentaci státního rozpočtu a střednědobého rozpočtového výhledu  Procesní manuál  Hodnota za peníze  Aktualizovaná metodika řízení rizik  Zadávací řízení na výběr koncesionáře

12 Shrnutí  Pilotní projekty budou pokračovat dle hmg a platných předpisů  Nové PPP individuálně jako varianta realizace záměrů zadavatelů  Jednorázové vyčíslení závazků  Publikace metodik

13 Děkuji za pozornost  Katerina.Helikarova@mfcr.cz Katerina.Helikarova@mfcr.cz  Letenská 15, Praha 1, 118 10  Tel. 2 5704 3443


Stáhnout ppt "Plán Ministerstva financí na regulaci PPP projektů Pilotní projekty PPP diskusní setkání časopisu Stavební fórum 19. dubna 2007, hotel Modrá růže, Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google