Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kazatel Paul Gustave Doré (6. ledna 1832, Štrasburk – 23. ledna 1883, Paříž) francouzský umělec, rytec a ilustrátor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kazatel Paul Gustave Doré (6. ledna 1832, Štrasburk – 23. ledna 1883, Paříž) francouzský umělec, rytec a ilustrátor."— Transkript prezentace:

1 Kazatel Paul Gustave Doré (6. ledna 1832, Štrasburk – 23. ledna 1883, Paříž) francouzský umělec, rytec a ilustrátor

2 Kniha Kazatel Kniha Kazatel je v biblickém kánonu překvapivá a skandální. Její skepticismus, cynismus a nihilismus stojí v protikladu k celé Bibli. Kazatel se spíše zdá být předchůdcem moderního existencialismu.

3 Kniha Kazatel Kdo je autorem této podivné knihy?
V nadpisu je představen jako Kazatel, syn Davidův, král v Jeruzalémě (Kaz 1,1), ovšem Šalomounovo autorství je pouze fiktivní. Jméno Qohelet také není vlastní jméno, ale symbolický pseudonym, odvozený od slovesa qhl קהל = „svolávat“, a znamená tedy „ten, kdo předsedá shromáždění“ nebo „kazatel“. Autor odhaluje svou osobnost dostatečně: 85-krát zde nacházíme zájmeno „Já“. Jaká osobnost se tedy skrývá za pseudonymem Qohelet? Je to geniální a originální myslitel, ironický intelektuál, zahořklý skeptik, sarkastický, nikoli však lhostejný. Nedbá příliš o styl: z aristokraticky uhlazené mluvy plynule přechází k banálnímu výrazu a k dialektu plnému arameismů. Doba sepsání se odhaduje na 3. století př. Kr.

4 Kniha Kazatel Poselství knihy.
Celé poselství knihy je shrnuto hned v prvním Kazatelově výroku: Marnost nad marnost, praví Kazatel, marnost nad marnost, všechno je marnost (Kaz 1,2). Slovem „marnost“ překládáme hebrejské hebel, které znamená též „vánek, „dech“, cosi bez podstaty, cosi pomíjivého. Kazatel toto slovo vztahuje na všechno na této zemi. Všechno je marnost, pomíjivost, nekonečná prázdnota, absurdita. Klasická schémata izraelské moudrosti neplatí (za věrnost požehnání, za nevěru prokletí, za hřích trest, za dobro odměna). Všechno je marnost. Člověk se v ničem neliší od zvířat, obojí končí v nicotě.

5 Kniha Kazatel Poselství knihy.
Kazatel přitom není ateista, ani se nebouří proti Bohu jako Job, ví o Bohu, ale nic mu to nepomáhá. „Vždyť Bůh je v nebi a ty na zemi“ (Kaz 5,1), přece však doporučuje bázeň Boží. Bůh je pro člověka nepochopitelný, každá snaha o dialog s ním skončí v rezignaci člověka nebo v mlčení Božím.

6 Kniha Kazatel Poselství knihy.
Kazatel dále rozbíjí specifický výdobytek jahvistického zjeveného náboženství, totiž lineární pojetí času s výhledem na budoucí spásu, s eschatologickým cílem. Vrací se k cyklickému pojetí času (Kaz 1,3-11), který znamená nekonečné opakování téhož, jež nasycuje nudou.

7 Kniha Kazatel Poselství knihy.
Člověku, zakletému do bezvýchodného cyklického dění, bez vyhlídek na změnu, bez naděje, nezbývá než nenávidět život: Hle, všechno je marnost a honba za větrem, žádný užitek z toho pod sluncem není… Pojal jsem nenávist k životu, zošklivilo se mi, co se pod sluncem děje… Pojal jsem v nenávist všechno své klopotné pachtění pod sluncem… Odvrátil jsem se od toho se srdcem plným zoufalství (Kaz 2, ). Lepší je smrt než život: Kdyby někdo zplodil synů sto a byl živ mnoho let,… pravím, že mrtvý plod je na tom lépe než on (Kaz 6,3).

8 Kniha Kazatel Poselství knihy.
Každá snaha o štěstí, každé hledání, naděje…, to vše je odsouzeno k frustraci! Co tedy s životem? Užít si ho! Kazatel přitom není hédonista. Nic není prázdnějšího nad světský požitek. Jde o to, sbírat drobty, být spokojen s malými okamžiky radosti a vzdát se příliš vysokých cílů, globálních návrhů na smysl života a velkých nároků na štěstí. Tedy rezignace…

9 Kniha Kazatel Výklad Jak vůbec může být Kazatel chápán jako slovo Boží? Tradice o tom nikdy nepochybovala. V židovském biblickém kánonu tato kniha patří mezi pět svátečních svitků a její text se předčítá při jednom z nejvýznamnějších židovských svátků, při svátku Stánků*. *Svátek stánků obecně připomíná putování Izraele na poušti po vyvedení z Egypta a přebývání ve stanech

10 Kniha Kazatel Výklad Existuje celá řada různých výkladů tohoto zvláštního spisu. Podle některých je Kazatel plně v linii židovské moudrosti. Podle jiných naopak utrpěl vliv zvenčí, ze strany stoiků, epikurejců a helénských skeptiků, a pokazil tradiční pohled Bible na dějiny a svět, zvláště zavedením cyklického pojetí času.

11 Kniha Kazatel Výklad Patristika a středověk v Kazatelovi viděly mystika a asketu, který relativizuje hodnotu světa, aby člověka otevřel pro jediné hodnotné, pro Boha.

12 Kniha Kazatel Výklad Můžeme však Kazatele chápat jako určitý hlas, který připravuje na jiný hlas. Kazatel nechá zmlknout všechnu lidskou moudrost, inspirovanou Božím slovem Staré smlouvy, aby vyklidil prostor pro Slovo, které se stane tělem. Kazatelova kritika tohoto starého světa je nevysloveným voláním po plnosti, kterou nemohl ještě znát, je to volání po Kristu.

13 Kniha Kazatel Kaz 1,1-11 Věčný koloběh
Kaz 1,12-2,26 Prázdnota Kazatelova života Kaz 3,1-8 Vše má svůj čas Kaz 3,16-22 Lidé a zvířata

14 Kniha Kazatel Konec


Stáhnout ppt "Kazatel Paul Gustave Doré (6. ledna 1832, Štrasburk – 23. ledna 1883, Paříž) francouzský umělec, rytec a ilustrátor."

Podobné prezentace


Reklamy Google