Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Funkcie štátu Kód ITMS projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Funkcie štátu Kód ITMS projektu:"— Transkript prezentace:

1 Funkcie štátu Kód ITMS projektu: 26110130519
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – moderná škola tretieho tisícročia Funkcie štátu Vzdelávacia oblasť:  Človek a spoločnosť Predmet  Občianska výchova Ročník, triedy:  tercia Tematický celok:  Štát a právo Vypracoval:  PhDr. Anita Deményová Dátum:  september 2013

2 Občan štátu V rámci štátu má každý občan svoje práva a povinnosti.
Aby bol každý občan plnohodnotným občanom, mal by svoje práva a povinnosti poznať a tiež ovládať základné štruktúry, organizácie a funkcie štátu. 

3 Funkcie štátu Vnútorné funkcie Vonkajšie funkcie
Vnútorné a vonkajšie funkcie štátu sú úlohy vlády ,ktorá si ich naplánuje vo svojom vládnom programe a potom realizuje prostredníctvom jednotlivých ministerstiev

4 Vnútorné funkcie štátu I.
Bezpečnostná funkcia: bezpečnosť, zdravie občanov, realizuje: ministerstvo vnútra, ozbrojené zložky (polícia a armáda) Právna funkcia: rešpektovanie právneho poriadku, realizuje: ministerstvo spravodlivosti a súdy

5 Vnútorné funkcie štátu II.
Ekonomická funkcia: ekonomika štátu, riadenie hospodárstva, štátny rozpočet, realizuje: ministerstvo hospodárstva, financií, dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Sociálna funkcia: choroby občanov, sociálna núdza, pomoc, realizuje: ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstvo zdravotníctva

6 Vnútorné funkcie štátu III.
Kultúrna funkcia: kultúrne dedičstvo, ochrana prírody, veda, realizuje: ministerstvo kultúry, školstva, vedy, výskumu a športu a ministerstvo životného prostredia

7 Vonkajšie funkcie štátu I.
Politická a hospodárska spolupráca s inými štátmi: dobré vzťahy, je to pôda diplomacie. Zahraničný obchod: vývoz a dovoz tovaru, ide o stanovanie obchodných podmienok importu a exportu.

8 Vonkajšie funkcie štátu II.
Obrana a ochrana územia: ochrana pred prípadným útokom, ide o prípadné odvrátenie útoku na krajinu, alebo účasť na medzinárodnej vojenskej akcii na zamedzenie terorizmu.

9 Podmieňovanie funkcií štátu
Charakter funkcií Š podmieňujú: - veľkosť štátu - stupeň priemyselného rozvoja - vojenský potenciál - surovinová základňa

10 Zhrnutie a.) vnútorná – úlohou vnútornej politiky štátu je dodržiavať ľudské a občianske práva; musí vydať ústavu, udať pravidlá hospodárskeho života, zabezpečiť ochranu a bezpečnosť občanov, ochrana životného prostredia, kultúrneho dedičstva, rozvoj školstva, b.) vonkajšia – zahraničná politika štátu – vytvára priaznivé predstavy o štáte, prehlbuje spoluprácu s ostatnými štátmi, ochrana pred iným nebezpečenstvom  

11 Diskusia ,,Predstavte si, že vaša trieda je malý štát. Vytvorte preň ústavu, v ktorej jednotlivým spolužiakom pridelíte funkciu ministra podľa funkcií štátu. Odôvodnite vaše rozhodnutie.“

12 Použité zdroje P. Barát a kolektív: Náuka o spoločnosti, Enigma, Nitra, 2005.

13 Použité zdroje A.Ďurajková- D.Vargová: Občianska náuka pre 8. Ročník základnej školy a 3. Ročník gymnázia s osemročným štúdiom. SPN, Bratislava, 2012

14 Použité zdroje http://mjuzik.eu/90/BRATISLAVSKY ORGANOVY-FESTIVAL.html
ka-sr/ekonomika-slovenska-2013/ html


Stáhnout ppt "Funkcie štátu Kód ITMS projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google