Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám"— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám
O dborné U čiliště a Z ákladní Š kola praktická Holešov Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Zlepšujeme a vzděláváme Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 34 Předmět: Občanská výchova Ročník: 3 Tematická oblast: OV3 Anotace: Tento materiál slouží k výuce a opakování učiva pro žáky, kteří byli v souladu s § 9 vyhlášky číslo 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí,žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění, zařazeni do třídy odborného učiliště, kde se vzdělávají dle ŠVP v oborech E/01 Stravovací a ubytovací služby, E/01 Prodavačské práce a E/01 Pečovatelské služby. Autor: Mgr. Marcela VLASATÍKOVÁ Období vytvoření: Srpen 2013

2 Téma: Člověk v demokratickém státě 3. Ústava České republiky

3 Co je to Ústava České republiky? Od kdy platí?
Nejvyšší zákon republiky. Současná Ústava ČR platí od

4 Kolik má hlav a článků? Je v ní 8 hlav, obsahují 113 článků.

5 Co obsahuje Ústava ČR? Určuje název a charakter státu , státní symboly. Jako nejvyšší zákon státu stanoví formu a organizaci veřejné moci a územní samosprávu. Obsahuje práva, povinnosti a svobody občanů. Je základem pro zákony a právní řád.

6 Jak je v ní charakterizována Česká republika?
Česká republika je demokratický právní stát.

7 Jak se dělí podle Ústavy ČR státní moc?
Moc v ČR se dělí na ZÁKONODÁRNOU MOC– parlament VÝKONNOU MOC– vláda, prezident SOUDNÍ MOC– soudy

8 Moc v České republice ZÁKONODÁRNÁ MOC VÝKONNÁ MOC SOUDNÍ MOC

9 Proč se dělí státní moc na tři díly?
Je to ochrana před soustředění moci v jedněch rukou – zneužití moci. (tak tomu bývá za vlády totalitních režimů)

10 Co vše kolem parlamentu, vlády a soudů vymezuje naše Ústava?
Parlament – ústava vymezuje pravomoci a odpovědnost představitelů. Stanoví počet komor a v nich počet poslanců. Vláda – stanoví ministerstva, pravomoci a odpovědnost představitelů vlády. Soudy – popisuje soustavu soudů.

11 O kterých dalších důležitých úřadech se Ústava ČR zmiňuje?
Další úřady Nejvyšší kontrolní úřad Česká národní banka.

12 Dává Ústava ČR občanům právo spolurozhodovat o svých záležitostech v místě bydliště?
Obce spravují volení zástupci občanů Dbají na zájmy a připomínky občanů Radnice v Holešově

13 Jak jsou v Ústavě ČR zabezpečena práva, povinnosti a svobody občanů?
Obyvatelé se cítí bezpečně, mají zákony a policii. Nemusí sami pátrat po vinících a trestat je. Všechna ministerstva se starají o záležitosti občanů. energii, průmysl, zdravotnictví, školství, ochranu životního prostředí, pomoc v době neštěstí. Máme armádu - obrana státu, diplomatická jednání. Stát se stará o silnou měnu a bankovnictví Dává moc lidem z obcí a měst spolurozhodovat. Radnice dbá na zájmy a připomínky občanů.

14 Která součást ústavy pojednává o ochraně lidských práv?
Součástí ÚSTAVY ČR je i Listina lidských práv a svobod.

15 Listina lidských práv a svobod.
Porušování Listiny ve světě i u nás Svoboda náboženství Svoboda slova Ponižování Pomoc v hmotné nouzi Týrání

16 ÚSTAVA Jak se nazývá nejvyšší zákon republiky? Nazývá se ÚSTAVA ČR. Jsou zde zakotvena lidská práva? Ano. Lidská práva jsou uznávána a chráněna. Co to je Ústava ČR? Od kdy platí ta současná? Nejvyšší zákon republiky. Současná Ústava ČR platí od Jak je v ní charakterizována Česká republika? Jako demokratický právní stát. Jak se dělí podle Ústavy ČR státní moc? Moc v ČR se dělí na ZÁKONODÁRNOU – parlament, VÝKONNOU – vláda, prezident SOUDNÍ – soudy Proč se dělí státní moc na 3 díly? Je to ochrana před soustředění moci v jedněch rukou – zneužití moci. (tak tomu bývá za totality) Co vše kolem parlamentu, vlády a soudů vymezuje naše ústava? Parlament – ústava vymezuje pravomoci a odpovědnost představitelů. Stanoví počet komor a v nich počet poslanců. Vláda – stanoví ministerstva, pravomoci a odpovědnost představitelů vlády. Soudy – popisuje soustavu soudů. Další úřady - Nejvyšší kontrolní úřad, Česká národní banka. Kolik má hlav a článků? Je v ní 8 hlav, obsahují 113 článků. Jsou zde zmíněny i státní symboly? Ano. Jejich používání upravuje zákon. Která součást ústavy pojednává o lidských právech? Součástí ÚSTAVY ČR je i Listina lidských práv a svobod.

17 Použitá literatura a zdroje
PaeDr. Hana Kovaříková, Občanská výchova III/pro odborná učiliště, Praha: Septima, s.r.o., 2006 Sokol J. a kol. , Občanské minimum, Praha: ÚIV, Emmert F. a kol., Odmaturuj ze společenských věd. Brno: Didaktis, 2004 Ústava České republiky, 1/1993 Sb. Zákon České národní rady č. 3/1993 Sb. O státních symbolech ČR Zákon 213/2006 Sb., kterým se mění zákon 352/2001 Sb. O užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů Zákon č. 200 o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 40/1993Sb. České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky Zákon Č. 253/2006 Sb., kterým se mění zákon Č. 141/1961 Sb. O trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Platné zákony a vyhlášky lze najít na internetové adrese: ( ASPI = Automatizovaný systém právních informací)

18 Adresy www.bing.com/images/search?q=Mapa+čr&qs=n&form=Q
82D65CFF35EE497A4A62EB9E00C2&selectedIndex=1 dokumenty.holesov.cz/files/image/news_cs/248/big/dc0ce29d b4f100a8eb411476b.jpg


Stáhnout ppt "Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám"

Podobné prezentace


Reklamy Google