Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Postup při zřizování obchodní společnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Postup při zřizování obchodní společnosti"— Transkript prezentace:

1 Postup při zřizování obchodní společnosti
založení podnikatelské oprávnění Splacení stanovené části základního kapitálu – pouze u kapitálových obchodních společností Vznik zápisem do obchodního rejstříku

2 Založení obchodní společnosti
Založení obchodní společnosti je projev vůle zakladatele nebo zakladatelů zřídit společnost určité formy s určitým vnitřním uspořádáním a za určitým účelem. Společenskou smlouvou pokud má společnost více než jednoho zakladatele Zakladatelskou listinou, pokud má společnost jednoho zakladatele

3 Společenská smlouva (zakladatelská listina)
zakládací Funkce organizační Obsah upraven speciálně v závislosti na formě obchodní společnosti Osobní společnosti: písemná ověřené podpisy Forma Kapitálové společnosti: forma notářského zápisu

4 Podnikatelské oprávnění
řemeslné ohlašovací Živnostenské volné koncesované vázané Jiné než živnostenské oprávnění Oprávnění k provozování zemědělské činnosti

5 Splacení základního kapitálu
Peněžité vklady sro as Na každý peněžitý vklad nejméně 30%, celkem minimálně Kč Emisní ážio a 30% jmenovité hodnoty všech akcií splácených peněžitými vklady Peněžité vklady musí být splaceny na zvláštní účet u banky zřízený správcem vkladu na firmu zakládané společnosti Nepeněžité vklady Nepeněžité vklady musí být splaceny v plné výši před zápisem výše základního kapitálu do obchodního rejstříku

6 Způsoby splacení nepeněžitého vkladu
Zakladatel předává správci vkladu Nepeněžitým vkladem je nemovitost Písemné prohlášení vkladatele o vkladu nemovitosti s úředně ověřeným podpisem + Předání nemovitosti Nepeněžitým vkladem je věc movitá Předání věci Ostatní nepeněžité vklady Uzavření písemné smlouvy o vkladu Nepeněžitým vkladem je know how Nepeněžitým vkladem je podnik Předání dokumentace, v níž je zachyceno Sepsání zápisu Předání podniku nebo jeho části Sepsání zápisu

7 Zápis do obchodního rejstříku
Konstitutivní účinek Zapisují se Identifikační údajespolečnosti a její právní forma Předmět podnikání Osoby, které jsou statutárními orgány a způsob, jakým jednají Další skutečnosti podle právní formy společnosti

8 Jednání mezi založením a vznikem
Jednat jménem budoucí společnosti může kdokoli Z jednání je zavázán sám, popř. více osob je zavázáno solidárně Společnost může takové jednání schválit do tří měsíců od svého vzniku Pokud společnost jednání schválí, platí, že byla zavázána od počátku V nové právní úpravě obsahuje tato pravidla § 127 OZ.

9 Založení a vznik obchodní korporace podle nové právní úpravy
NOZ ZOK Zakladatelské právní jednání (přijetí stanov, uzavření jiné smlouvy, zakladatelská listina) Společenská smlouva, zakladatelská listina, u akciové společnosti přijetí stanov Určí název, sídlo, předmět činnosti a statutární orgán Obsah smlouvy upraven pro každou společnost speciálně Pro kapitálové společnosti veřejná listina, pokud se zakládají společenskou smlouvou. Písemná forma Právnická osoba vzniká zápisem do veřejného rejstříku. Vznik zápisem do obchodního rejstříku.

10 Splacení stanovené části základního kapitálu
Obecná úprava Vkladatel splní vkladovou povinnost ve lhůtě a způsobem určeným ZOK a společenskou smlouvou. Nepeněžitý vklad se do kapitálové společnosti vnese před jejím vznikem. Peněžitý vklad do kapitálových společností se splácí na zvláštní účet u banky, který zřídí správce vkladů. Úprava pro jednotlivé společnosti as sro Každý zakladatel musí splatit emisní ážio a alespoň 30% jmenovité nebo účetní hodnoty upsaných akcií nejpozději do okamžiku podání návrhu na zápis společnosti do obch. rejstříku. Na každý peněžitý vklad nejméně 30%.


Stáhnout ppt "Postup při zřizování obchodní společnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google