Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akustika Pavel Kratochvíl Plzeň, 2016 - ZS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akustika Pavel Kratochvíl Plzeň, 2016 - ZS."— Transkript prezentace:

1 Akustika Pavel Kratochvíl Plzeň, ZS

2 Zvukové vlnění Zvuk – podélné mechanické vlnění mající schopné vyvolat u člověka sluchový vjem, což odpovídá frekvenci 16 Hz – 20 kHz (nižší frekvence – infrazvuk, vyšší – ultrazvuk). Může se šířit pouze v látkovém prostředí. Zdroje zvuku - ladička, kmitání struny, kmitání vzduchového sloupce v dechových nástrojích, kmitání hlasivek… (vždy platí, že kmitání zdroje se šíří ve formě vlnění) Nauka o zvuku – akustika, dále se dělí na fyzikální akustika (vznik a šíření zvuku, fyzikální nástroje) hudební akustika (principy hudebních nástrojů, ladění…) fyziologická akustika (fungování hlasivek a ucha) stavební akustika (zvuk v místnostech, dobrá „akustika“) elektroakustika (záznam a reprodukce zvuku elektronicky) psychoakustika (vnímání zvuku, vliv zvuku na psychiku, libozvučnost hlasu…)

3 Ultrazvuk a infrazvuk Infrazvuk: f<16Hz
Dorozumívání některých živočichů (sloni, hroši, velryby, aligátoři) Bouře, přechody front, zemětřesení Stavební stroje, lokomotivy Neslyšitelný, ale může působit závratě, tlak v uších, infarkt… Ultrazvuk: f>20kHz Ultrazvuk produkují někteří živočichové – netopýři, delfíni, můry…; pes slyší až do 100kHz Elektroakustické měniče využívající piezoelektrický a magnetostrikční jev Defektoskopie – schopnost odrazu ultrazvuku na materiálových přechodech Echolokace – měření vzdálenosti a polohy – sonar (lodě, ponorky, rybolov) Sonografie (zdravotnictví) MHz – odraz ultazvuku od orgánů (plodu v těle matky) Kavitace(čištění) - mechanické narušování povrchu prudkým nárazem kapaliny na předmět kHz … rychlé čištění velkých nečistot kHz … jemnější čištění kHz … velmi jemné čištění (například optiky) Další využití – měření tloušťky materiálu, sterilizace vody, mléka a jiných roztoků, zvlhčování vzduchu, promíchání galvanické lázně či vytváření suspenze, ultrazvuková liposukce …

4 Rychlosti šíření zvuku při pokojové teplotě
Zvuk se může šířit pouze v látkových prostředích, ve vakuu to není možné. každém látkovém prostředí se však zvuk šíří stejně, různá je jak jeho rychlost, tak i to jak moc jej dané prostředí pohlcuje. Silnější vazby mezi částicemi vedou k větší rychlosti. Nejpomaleji se tak zvuk zpravidla šíří ve vzduchu (zde však silně závisí na tlaku, čím je větší, tím je zvuk rychlejší!), další jsou zpravidla kapaliny a nejrychleji se šíří zvuk v pevných látkách Rychlost šíření zvuku závisí i na teplotě, v případě vzduchu se rychlost s nárůstem teploty o 1 stupeň Celsia zvětšuje zhruba o 0,6 m*s-1 Jak rychlost zvuku měřit? Historický způsob - současný světelný a zvukový signál → určení času, o který je zvuk pomalejší → výpočet rychlosti vztahem v = s/t Látka Rychlost zvuku [m/s] Vzduch Voda Rtuť Beton Led Ocel Sklo Rychlosti šíření zvuku při pokojové teplotě

5 Šíření zvuku Další důležitou otázkou je to, jak se zvuk v daném prostředí pohlcuje. Obecně platí, že k pohlcování zvuku dochází hlavně u nepružných materiálů, typicky plsť, polystyren, plata od vajíček apod. Tyto materiály se používají ke snížení úrovně hluku. Bezodrazová místnost – totální pohlcení zvuku při dopadu na stěny, slouží k akustickým měřením. Dozvuková komora – opačný extrém, nedochází prakticky k žádnému pohlcení, dochází k výraznému prodloužení doby trvání tónu (k tzv. dozvuku) Bezodrazová místnost Dozvuková komora

6 Tón, hluk Podle časového průběhu výchylky zdroje zvuku
(ta udává i časový průběh a tvar vzniklého zvukového vlnění) rozlišujeme: Základní tón – harmonický (sinusový) průběh – například zvuk ladičky Složený tón – periodický, avšak neharmonický průběh, je jej možné rozložit na řadu harmonických průběhů (harmonická analýza) – například zvuk většiny hudebních nástrojů, ale i samohlásky řeči Hluk – neperiodický průběh, nelze jednoznačně určit frekvenci – různé praskání, skřípání, ale i souhlásky řeči! základní tón složený tón

7 Základy hudební akustiky
Tón: hudební zvuk Výška tónu: určena frekvencí (1. harmonické) Barva tónu: je dána obsahem a amplitudami vyšších harmonických Hlasitost: součet amplitud všech dílčích harmonických Časový průběh: (trvání tónu) při ubývání hlasitosti se mění i barva tónu Kombinace určitých tónů jsou konsonantní (libozvučné) – odpověď nalezl již Pythagoras – jsou to tóny o frekvencích s celočíselným poměrem: Durová stupnice: Základní tón – komorní a (a1): 440Hz Zdroj:

8 Hudební nástroje klasické
Tónem nazýváme zvuk, vznikající v klasických hudebních nástrojích periodickým kmitáním: - pružných dřevěných plátků (klarinety , hoboje) - listových pružin (Harmonika) - umělých či přírodních blan (Tympány, buben) - strun (housle, klavíry, kytary, Loutny, vozembouch) - hudebníkových rtů (Horny, Trubky, pozoun). - nárazem proudu vzduchu na ostrou hranu otvoru (píšťaly u varhan). Další fyzikální děje podílející se na vzniku a trvání tónu v klasických hudebních nástrojích: (Tyto fyzikální děje zesilují některá pásma kmitočtů ) stojaté vlnění vznikající v ozvučných skříňkách a v trubicích dechových nástrojů mechanická rezonance ozvučných skříněk nástrojů


Stáhnout ppt "Akustika Pavel Kratochvíl Plzeň, 2016 - ZS."

Podobné prezentace


Reklamy Google