Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Jordánová Marcela Název prezentace (DUMu): 17. Světlo Název sady: Fyzika pro 3. a 4. ročník středních škol –

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Jordánová Marcela Název prezentace (DUMu): 17. Světlo Název sady: Fyzika pro 3. a 4. ročník středních škol –"— Transkript prezentace:

1 Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Jordánová Marcela Název prezentace (DUMu): 17. Světlo Název sady: Fyzika pro 3. a 4. ročník středních škol – obor mechanik seřizovač a technik puškař Ročník: 3. a 4. Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0727 Datum vzniku: 1.6.2012 – 30.6.2013 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Fyzika pro 3. a 4. ročník středních škol – obor mechanik seřizovač a technik puškař je shrnout žákům vyšších ročníků technických oborů základní poznatky z fyziky. Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě přiblíží postupně žákům jednotlivé fyzikální obory, se kterými se setkají v praxi i v hodinách na naší SŠ. Konkrétně tato prezentace je zaměřena na pochopení podstaty světla,jeho vlnových vlastností a jevů v přírodě

3 VLNOVÁ OPTIKA Je to nejstarší obor fyziky Studuje vlnové vlastnosti světla Vysvětluje odraz, lom,ohyb,absorpci a rozklad světla

4 VLASTNOSTI SVĚTLA Světlo je část elektromagnetického vlnění Má vlnovou délku od 390 nm do 790 nm Světlo různých vlnových délek vyvolává u člověka zrakový vjem, který vnímáme jako barvu světla

5 SPEKTRUM SVĚTLA Nejkratší vlnovou délku má fialová barva a nejdelší má červená barva Ostatní barva leží mezi nimi a jsou seřazené podle vlnových délek (barvy duhy: červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová) Oko je nejcitlivější na žlutozelenou barvu

6 RYCHLOST A VLNOVÁ DÉLKA Světlo se šíří každým prostředím Ve vakuu a ve vzduchu dosahuje maximální rychlosti c= 300000 km/s ( rychlost světla ) Vlnová délka je dráha, kterou světlo urazí Značka ƛ, jednotka m ( metr ) Vzorec: ƛ = v. T nebo ƛ = v/f

7 OPTICKÉ PROSTŘEDÍ Je to prostředí,kterým se šíří světlo Rozlišujeme : čiré ( vzduch ), průhledné ( sklo ), neprůhledné ( stěna ), průsvitné ( papír ) Čiré propouští světlo beze změny, průhledné láme světlo, neprůhledné ho pohlcuje nebo odráží, průsvitné ho částečně propouští nebo pohlcuje

8 KULOVÉ VLNOPLOCHY Ze zdroje se světlo šíří všemi směry Body, do kterých světlo dorazí za stejný čas leží na soustředných kružnicích o různých poloměrech, zvaných vlnoplochy Paprsek určuje směr šíření a je kolmý na vlnoplochy

9 ODRAZ SVĚTLA Pokud světlo dopadá na rovinnou vlnoplochu pod určitým úhlem, tak pod stejným se odráží Platí : α = α´, kde α,α´ je úhel dopadu a odrazu Rychlost světla se nemění Pokud rovina dopadu není dokonale rovná, dochází k rozptylu ( papír )

10 LOM SVĚTLA Nastává při přechodu světla z jednoho prostředí do druhého Příčinou je různá rychlost v prostředích Rozlišujeme lom ke kolmici ( z řidčího do hustšího) a lom od kolmice ( z hustšího do řidčího ) ·

11 ZÁKON LOMU Dává do souvislosti úhly a rychlosti Platí : sin α/ sin β = v 1 / v 2 = n α,β jsou úhly dopadu a lomu v 1, v 2 jsou rychlosti v daných prostředích n je index lomu ·

12 INDEX LOMU Je to konstanta prostředí, závisí na jeho druhu Nemá jednotku, hodnoty jsou uvedeny v MFCH tabulkách Například : vakuum ( vzduch ) n = 1, voda n = 1,33, sklo n = 1,5 – 1,7 ·

13 ROZKLAD SVĚTLA Používá se optický hranol, který má tvar 3- bokého hranolu a je vyrobený ze speciálního skla Bílé světlo se dvakrát láme a vzniká barevné spektrum Barvy jsou uspořádané podle vlnových délek Využití : spektrální analýza a spektroskop ·

14 INTERFERENCE SVĚTLA Je to skládání 2 nebo více světelných vln, podmínkou je stejná frekvence Nejjednodušším případem je skládání 2 vln Pokud mají stejnou fázi, výsledné vlnění je zesílené a pokud mají opačnou fázi, pak se zeslabí nebo zmizí ·

15 OHYB SVĚTLA Projevuje se na překážkách s kruhovým otvorem tzv. štěrbinkách Přímočaré šíření se změní, světlo se od okrajů ohýbá a šíří se ve tvaru kulových vlnoploch Jev je výraznější, čím jsou menší rozměry štěrbin ·

16 KONTROLNÍ TEST Skupina A 1. Co studuje vlnová optika 2. Popiš spektrum světla 3. Co je to optické prostředí a jaké jsou jeho druhy 4. Popiš odraz světla 5. Popiš zákon lomu 6. Popiš rozklad světla

17 KONTROLNÍ TEST Skupina B 1. Jaké jsou vlastnosti světla 2. Popiš rychlost a vlnovou délku 3. Co jsou to kulové vlnoplochy 4. Popiš lom světla 5. Co je to index lomu 6. Popiš ohyb a interferenci světla

18 SEZNAM ZDROJŮ PRO TEXTOVOU ČÁST SVOBODA, E. a kol. Přehled středoškolské fyziky. 3. vyd. Praha: Prometheus s.r.o., 2005 LEPIL, O. a kol. Fyzika pro střední školy 1.díl. 3. vyd. Praha: Prometheus s.r.o., 1995


Stáhnout ppt "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Jordánová Marcela Název prezentace (DUMu): 17. Světlo Název sady: Fyzika pro 3. a 4. ročník středních škol –"

Podobné prezentace


Reklamy Google