Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SVĚTELNÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Monika Schubertová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SVĚTELNÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Monika Schubertová."— Transkript prezentace:

1 SVĚTELNÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Monika Schubertová

2 ZDROJEM SVĚTLA MOHOU BÝT  rozžhavená tělesa (Slunce, plamen svíčky,...),  nerozžhavená tělesa (zářivka, světluška,...)  tělesa osvětlená (Měsíc, osvětlená bílá zeď)  Bodovým zdrojem nazýváme zdroj světla, jehož rozměry jsou zanedbatelné vzhledem ke vzdálenosti (pouliční lampa, hvězda, laserové ukazovátko...).  Ostatní zdroje jsou plošné (světelná tabule, žárovka s mléčným sklem).

3 Optické prostředí JJe prostředí, kterým se světlo šíří. OOptická prostředí mohou být: pprůhledná (vzduch, čisté sklo), pprůsvitná (kouř, mlha), nneprůhledná (dřevo, keramika). Světlo se šíří přímočaře. Rychlost šíření světla ve vakuu je 300 000 kilometrů za sekundu, v ostatních průhledných prostředích je menší.

4 STÍN x POLOSTÍN  Prostor, do kterého proniká světlo pouze z části zdroje.  Prostor za tělesem, do něhož neproniká světlo ze zdroje.

5 ZATMĚNÍ SLUNCE  - nastává, když se před sluneční kotouč nasune kotouč měsíce.  Z míst na Zemi, která jsou ve stínu, pozorujeme úplné zatmění Slunce.  Z míst, kde je na Zemi polostín, vidíme částečné nebo prstencové zatmění Slunce.

6 ZATMĚNÍ MĚSÍCE  Když se Měsíc dostane do stínu Země, pozorujeme zatmění Měsíce.  Je-li Měsíc celý ve stínu, jde o úplné zatmění Měsíce.  Není-li Měsíc celý ve stínu, pozorujeme částečné nebo polostínové zatmění Měsíce.

7 Fáze Měsíce  nov, první čtvrť, úplněk a poslední čtvrť

8 ZRCADLA  Rovinná  kovové rovinné plochy  obraz v rovinném zrcadle je zdánlivý, stejně velký, vzpřímený a stranově převrácený.  zákon odrazu: Úhel odrazu se rovná úhlu dopadu  Kulová  dutá a vypuklá.  Rovnoběžné paprsky se po dopadu na duté zrcadlo odrážejí do jednoho bodu, který nazýváme ohnisko.  Skutečný obraz předmětu vzniká protnutím paprsků světla odražených od zrcadla na stínítku. Zdánlivý obraz předmětu nelze zachytit na stínítko.

9 Zobrazení zrcadlem  Rovinným  Kulovým  Dutým o Vypuklým

10 Příklady  Rovinné zrcadlo  Kulové zrcadlo  Vypuklé –obraz je přímý, zmenšený a zdánlivý  Duté

11 Duté x vypuklé Duté Vypuklé

12 Lom světla světelného paprsku  ke kolmici - ze vzduchu do skla, ze vzduchu do vody  menší rychlost  od kolmice - ze skla do vzduchu, z vody do vzduchu  vetší rychlost

13 Lom světla - příklady

14 Čočky  SPOJKY  ROZPTYLKY

15 OKO

16 VADY OKA  Krátkozrakost korekce: rozptylka  Dalekozrakost korekce: spojka

17 Zorný úhel  Zorný úhel je úhel mezi paprsky od krajních bodů sledovaného předmětu, které vstupují zorničkou do oka.  Ke zvětšení zorného úhlu používáme optické přístroje: lupu, mikroskop, dalekohled. Dalšími optickými přístroji jsou fotoaparát a videokamera.

18 SPEKTRUM  Bílé světlo se při průchodu skleněným hranolem rozkládá na jednoduché barvy - vzniká tak spektrum. Jsou v něm tyto barvy: fialová, indigivá, modrá, zelená, žlutá, oranžová a červená. Déšť ještě padá, ale zároveň sluneční paprsky osvětlují dešťové kapky, v nichž se světlo láme, rozkládá a odráží, a tak právě na opačné straně než svítí Slunce můžeme pozorovat duhu.

19 Zdroje  Obrázky: [cit. 2013-12-12]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: <http://www.pixabay.com  Fyzika pro 7.ročník ZŠ, Doc.RNDr.Růžena Kolářová, CSc. PeadDr. Jiří Bohuněk Prometheus, Praha 2009, ISBN 80- 7196-265-6


Stáhnout ppt "SVĚTELNÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Monika Schubertová."

Podobné prezentace


Reklamy Google