Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ŠABLONA ČÍSLO: III/2 NÁZEV: INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT PŘEDMĚT: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ ROČNÍK:9. TÉMA:ODMĚŇOVÁNÍ PRÁCE AUTOR:MGR. SVĚTLANA HAJDINOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ:31. 10. 2011 VY_32_INOVACE_29_SH

2 ANOTACE Téma: ODMĚŇOVÁNÍ PRÁCE Cílová skupina: práce je určena pro žáky 9. ročníku Cíl: Žáci si osvojí základní pojmy týkající se odměny za práci – rozdíl mezi platem a mzdou, formy odměn. Pomůcky: psací potřeby, sešit, pracovní úkol – ZA CO MZDU NEBO PLAT?, pracovní list - VYHLEDÁVAČKA Klíčová slova: mzda, plat, formy odměn Práce obsahuje: stručný zápis informací k tématu, 1 pracovní úkol a 1 pracovní list Možnosti využití: k uvedení nového učiva i k opakování již probraného učiva

3 PILOTÁŽ (doporučení – upozornění – zpětná vazba) Materiál byl použit ve 4 třídách 9. ročníku. Žáci pracovali ve skupinách a zabývali se podmínkami pro poskytování odměny. Práce s materiálem přispívá k osvojení probíraných pojmů. V prezentaci jsou použity hypertextové odkazy podrobněji vysvětlující, rozšiřující nebo doplňující vybrané pojmy prezentace (snímky 6 a 8). V prezentaci je skrytý snímek 7 – informace pro učitele. V prezentaci je použita animace. Pracovní úkoly mohou být využity v hodině, jako DÚ nebo samostatná práce, lze je ohodnotit. Pro práci žáků lze využít pracovní listy, u kterých je uvedeno, zda je stačí promítnout na tabuli nebo je třeba je vytisknout pro žáky.

4 MZDA NEBO PLAT? Mzda  odměňování zaměstnance ostatních zaměstnavatelů  peněžité plnění nebo plnění peněžité hodnoty (naturální mzdy) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za vykonanou práci Plat  odměňování zaměstnance – státu, územních samosprávných celků (krajů a obcí), státních fondů, příspěvkových organizací  peněžité plnění poskytované zaměstnanci za práci pro zaměstnavatele

5 NATURÁLNÍ MZDA Příklady:  pouze se souhlasem zaměstnance, přiměřeně jeho potřebám  část mzdy musí být vyplacena v penězích  Naturální mzda = výrobky (kromě lihovin, tabákových výrobků nebo jiných návykových látek, výkonů, práce nebo služeb)

6 Pracovní úkol : ZA CO MZDU NEBO PLAT? SKUPINOVÁ PRÁCE IA tabule

7 POKYNY K PRÁCI: 1. MOŽNOST TŘÍDA SE ROZDĚLÍ DO SKUPIN PO 4 – 5 ŽÁCÍCH A KAŽDÁ SKUPINA SE SNAŽÍ PŘIJÍT NA CO NEJVÍC KRITÉRIÍ, PODLE KTERÝCH SE POSUZUJE, ZA CO LZE OBDRŽET V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH MZDU – PLAT 2. MOŽNOST BRAINSTORMING – TŘÍDA SPOLEČNĚ DOPLŇUJE NÁPADY  UČITEL NA ZÁVĚR UKÁŽE KONKRÉTNÍ KRITÉRIA A POROVNÁ S PRACÍ ŽÁKŮ (VIZ NÁSLEDUJÍCÍ) ZA CO MZDU NEBO PLAT? SKUPINOVÁ PRÁCE – pokyny k práci

8 ZA CO MZDU NEBO PLAT? POSKYTOVÁNÍ MZDY, PLATU - odpovědi 1.Složitost, odpovědnost a namáhavost práce se posuzuje podle: vzdělání a praktických znalostí a dovedností potřebných pro výkon této práce podle složitosti předmětu práce a pracovní činnosti podle organizační a řídící náročnosti podle míry odpovědnosti za škody, zdraví a bezpečnost podle fyzické, smyslové a duševní zátěže a působení negativních vlivů práce 2.Pracovní podmínky se posuzují podle:  obtížnosti pracovních režimů vyplývajících z rozvržení pracovní doby, například do směn, dnů pracovního klidu, na práci v noci nebo práci přesčas  podle škodlivosti nebo obtížnosti dané působením jiných negativních vlivů pracovního prostředí  podle rizikovosti pracovního prostředí 3.Pracovní výkonnost se posuzuje podle:  intenzity a kvality prováděných prací  pracovních schopností  pracovní způsobilosti 4.Výsledky práce se posuzují podle:  množství  kvality

9 FORMY MZDY 1.časová - odměna podle času práce - Kč/hod. krát počet odpracovaných hodin 2.úkolová - množství odvedené práce - stanovena norma (Kč/ks, Kč/m ² ) 3.podílová - podíl na dosažených výsledcích - % z tržby 4.smíšená - časová + podílová, časová + úkolová

10 Pracovní list: VYHLEDÁVAČKA tisk pro žáka nebo IA tabule Vyhledej v textu citáty a rčení o odměně, vysvětli, jak chápeš jejich obsah: 1.JikleBeznhuprácekaruzhnejsouklonjukoláčem nugz. 2.Jakáítádrčpráce,zreříbjkotakováituzbážélkod měnafrížsv. 3.FrčesKomuhAwešsejZnelení,kojHZýžtomuptor iFERsečtelkuzelenítraFduioL.

11 Pracovní list: VYHLEDÁVAČKA - řešení Vyhledej v textu citáty a rčení o odměně, vysvětli, jak chápeš jejich obsah: 1.JikleBeznhuprácekaruzhnejsouklonjukoláčem nugz. 2.SJakáítádrčpráce,zreříbjkotakováituzbážélkod měnafrížsv. 3.FrčesKomuhAwešsejZnelení,kojHZýžtomuptor iFERsečtelkuzelenítraFduioL.

12 ZÁVĚR 1.Plat dostaneme za práci ve státních organizacích – vždy peněžitý. 2.Mzdu dostaneme v ostatních zaměstnáních – peněžitou, popř. naturální. 3.Odměnu obdržíme ve formě časové, úkolové, podílové a smíšené. REFLEXE:  Víš, v jaké formě dostávají mzdu-plat rodiče? Zeptej se.

13 ZDROJE [on line] dostupné z www: Použité kliparty: www.office.microsoft.comwww.office.microsoft.com HORSKÁ, Viola. Občanská výchova pro 8. a 9. ročník základní školy. Vyd. 1. Praha: Fortuna, 1999, 215 s. ISBN 80-716-8641-7.


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."

Podobné prezentace


Reklamy Google