Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ŠABLONA ČÍSLO: III/2 NÁZEV: INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT PŘEDMĚT: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ ROČNÍK:9. TÉMA:TRESTNÍ PRÁVO – TRESTNÉ ČINY AUTOR:MGR. SVĚTLANA HAJDINOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ:10. 1. 2012 VY_32_INOVACE_36_SH

2 ANOTACE Téma: TRESTNÍ PRÁVO - TRESTNÉ ČINY Cílová skupina: práce je určena pro žáky 9. ročníku Cíl: Žáci si osvojí základní informace týkající se trestného činu a jeho postihů. Pomůcky: psací potřeby, sešit, pracovní list - TRESTNÍ ZÁKON Klíčová slova: trestní zákon, trestný čin, druhy trestů, vězení, polehčující a přitěžující okolnosti, trestní postižitelnost Práce obsahuje: stručný zápis informací k tématu, 1 pracovní úkol a 1 pracovní list Možnosti využití: k uvedení nového učiva i k opakování již probraného učiva

3 PILOTÁŽ (doporučení – upozornění – zpětná vazba) Materiál byl použit ve 4 třídách 9. ročníku. Žáci vypracovali pracovní list, ve kterém se učili pracovat s obsahem trestního zákona. Práce s materiálem přispívá k tomu, aby si žáci uvědomili možné dopady svého chování. V prezentaci jsou použity hypertextové odkazy podrobněji vysvětlující, rozšiřující nebo doplňující vybrané pojmy prezentace (snímek 6) V prezentaci je použita animace. Pracovní úkoly mohou být využity v hodině, jako DÚ nebo samostatná práce, lze je ohodnotit. Pro práci žáků lze využít pracovní listy, u kterých je uvedeno, zda je stačí promítnout na tabuli nebo je třeba je vytisknout pro žáky.

4 TRESTNÉ ČINY závažná společensky nebezpečná jednání postihovaná soudy

5 Trestný čin – označení v TRESTNÍM ZÁKONĚ  Hlava (číslo a název):  trestný čin : § (paragraf číslo):  název trestného činu :  definice (skutková podstata):  druh trestu :  výše trestu :

6 Příklad: 1) Hlava (číslo a název): HLAVA ŠESTÁ, TRESTNÉ ČINY PROTI RODINĚ A MLÁDEŽI 2) trestný čin: § (paragraf číslo): § 212 3) název trestného činu: OPUŠTĚNÍ DÍTĚTE 4) definice (skutková podstata): KDO OPOUSTÍ DÍTĚ, O KTERÉ MÁ POVINNOST PEČOVAT A KTERÉ SI SAMO NEMŮŽE OPATŘIT POMOC, A VYSTAVÍ JE TÍM NEBEZPEČÍ SMRTI NEBO UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ… 5) druh trestu: …BUDE POTRESTÁN ODNĚTÍM SVOBODY 6) výše trestu: …NA ŠEST MĚSÍCŮ AŽ TŘI LÉTA  http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni-zakonik/ http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni-zakonik/

7 Trestní zákon Trestní zákon Pracovní úkol: vyhledej v ukázce pojmy a doplň je do tabulky v pracovním listu. UKÁZKA:  ČÁST DRUHÁ - ZVLÁŠTNÍ ČÁST HLAVA PRVNÍ: TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVÍ  Díl 3. - Trestné činy ohrožující život nebo zdraví  § 158 Rvačka (1) Kdo úmyslně ohrozí život nebo zdraví jiného tím, že se zúčastní rvačky, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, je-li při činu uvedeném v odstavci 1 jinému způsobena těžká újma na zdraví. (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, je-li při činu uvedeném v odstavci 1 jinému způsobena smrt.

8 Určení trestu Pracovní list: Určení trestu tisk pro žáka ZADÁNÍ:VYHLEDANÉ POJMY: Hlava (číslo a název): trestný čin: (§ paragraf číslo): název trestného činu: definice (skutková podstata): druh trestu: výše trestu:

9 Určení trestu - řešení Pracovní list: Určení trestu - řešení tisk pro žáka nebo IA tabule ZADÁNÍ:VYHLEDANÉ POJMY: Hlava (číslo a název): HLAVA PRVNÍ: TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVÍ trestný čin: (§ paragraf číslo): § 158 název trestného činu:Rvačka definice (skutková podstata): Kdo úmyslně ohrozí život nebo zdraví jiného tím, že se zúčastní rvačky, … druh trestu:… bude potrestán odnětím svobody … výše trestu:… až na jeden rok.

10 Druhy trestů 1. Trest odnětí svobody - podmíněný - výkon trestu je odložený - nepodmíněný - okamžitý nástup trestu 2. Ztráta čestných titulů, vyznamenání 3. Ztráta vojenských hodností 4. Zákaz činnosti - 1-10 let 5. Propadnutí věci - např. lup 6. Propadnutí majetku - např. získaného podvodem 7. Peněžitý trest - 2 000 – 5 000 000 Kč, přihlíží se k majetkovým poměrům pachatele 8. Veřejně prospěšné práce - 50 – 400 hodin, bezplatné odpracování 9. Vyhoštění - týká se jen cizinců i až na doživotí 10. Zákaz pobytu - týká se občanů ČR, např. vyhoštění u města, kde nemám trvalý pobyt, musí se dbát na lidská práva

11 Vězení – nepodmíněný trest 4 typy věznic : - věznice s dohledem (nejmírnější) - věznice s dozorem – lidé, kteří už byli trestáni - věznice s ostrahou – za úmyslný trestný čin - věznice se zvýšenou ostrahou – k doživotnímu trestu, nebezpeční, uprchli z vězení - nejčastěji nejvyšší trest odnětí svobody je na 15 let - může být udělen i trest výjimečný (20-25let) nebo trest na doživotí - po odpykání poloviny trestu mohou požádat o podmíněné propuštění - ti, co byli odsouzeni k doživotí, musí si odpykat 20 let - k délce se počítá i délka ve vyšetřovací vazbě

12 Polehčující a přitěžující okolnosti  Polehčující okolnost - přiznání, omluva, lítost, spolupráce s policií, zaplacení škody, trestání poprvé  Přitěžující okolnost - opakovaná recidivita, brutalita, nespolupráce

13 TRESTNÍ POSTIŽITELNOST - okolnosti vylučující trestnost

14 Vina  nutno prokázat pachateli jeho vinu – tzv. presumpce neviny (nevina se nedokazuje)  trestnost (= trestní postižitelnost = možnost postihu): ÚMYSL XNEDBALOST POKUSXDOKONANÝ ČIN PACHATELXSPOLUPACHATEL

15 Vyloučení trestnosti nelze potrestat :  při jednání v nutné sebeobraně  nezletilého (mladšího 15 let) v době spáchání trestného činu  nepříčetného (toho, kdo pro duševní poruchu neovládl své jednání nebo nerozpoznal jeho nebezpečnost) Pachatelem trestného činu může být pouze FYZICKÁ OSOBA. Trestnost se na PRÁVNICKÉ OSOBY nevztahuje.

16 ZÁVĚR 1. Trestný čin je závažné společensky nebezpečné a nežádoucí jednání. 2. Trestné činy jsou přesně popsány v trestním zákoně. 3. Z důvodu nezletilosti, nepříčetnosti nebo sebeobrany se neuděluje trest za spáchání trestného činu. REFLEXE:  Co se může považovat za polehčující okolnosti a co za přitěžující? (uveď příklad)  V čem se liší úmysl od nedbalosti? (uveď příklady)

17 ZDROJE [on line] dostupné z www:  Použité kliparty: www.office.microsoft.com www.office.microsoft.com  HORSKÁ, Viola. Občanská výchova pro 8. a 9. ročník základní školy. Vyd. 1. Praha: Fortuna, 1999, 215 s. ISBN 80-716-8641-7.  DENÍK. deník [online]. [cit. 10.1.2012]. Dostupný na WWW: http://g.denik.cz/52/eb/paragraf_denik_d enik-380.jpg http://g.denik.cz/52/eb/paragraf_denik_d enik-380.jpg


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."

Podobné prezentace


Reklamy Google