Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co je to několikanásobný podmět?. Několikanásobný podmět je vyjádřen několika souřadnými výrazy. Jednotlivé členy několikanásobného podmětu oddělujeme.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co je to několikanásobný podmět?. Několikanásobný podmět je vyjádřen několika souřadnými výrazy. Jednotlivé členy několikanásobného podmětu oddělujeme."— Transkript prezentace:

1 Co je to několikanásobný podmět?

2 Několikanásobný podmět je vyjádřen několika souřadnými výrazy. Jednotlivé členy několikanásobného podmětu oddělujeme čárkami, nejsou-li spojeny spojkami a, i, nebo. Spojkou spojujeme obyčejně dva poslední členy, např. Petr, Pavel, Jirka a Ondra se sešli na hřišti.

3 Pravidla pro psaní koncovky v příčestí minulém

4 a)Pokud obsahuje několikanásobný podmět podstatná jména stejného rodu: 1.U rodu mužského životného píšeme koncovku –i, např. Špačci a vrabci napadli sad třešní.

5 2. U rodu mužského neživotného píšeme koncovku –y, např. Stromy a keře rozkvetly.

6 3. U rodu ženského píšeme –y, např. Na rybníku plavaly husy a kačeny.

7 4. U rodu středního píšeme koncovku –a, např. Koťata i štěňata unaveně usnula.

8 b) Obsahuje-li několikanásobný podmět podstatná jména různého rodu, píšeme koncovku takto: 1.Je-li alespoň jeden člen několikanásobného podmětu rodu mužského životného, píšeme koncovku –i. Cvrčci a kobylky se ozývali v trávě. rod mužský rod ženský životný

9 2. Není-li v několikanásobném podmětu člen rodu mužského životného, píšeme koncovku –y, např. Pařezy a kameny čněly nad hladinou.

10 3. Stojí-li ve větě přísudek před několikanásobným podmětem, může se koncovka příčestí minulého shodovat s rodem nejbližšího jména. Obojí způsob pravopisu je povolen, např. Ve vodě pluly žáby, ryby a raci. NEBO Ve vodě pluli žáby, ryby a raci. ALE Raci, žáby a ryby pluli ve vodě.

11 4. Pokud je podmět v č. j., ale žádný v rodu mužském životném, píšeme v koncovce přísudku –y, např. Kočka a kotě se vyhřívaly. Štěně a kachna běhaly po dvoře.

12 Úkoly

13 Úkol č. 1 Napiš do sešitu, doplň správnou koncovku: 1. Chlapci a dívky cvičil__ na školním hřišti. 2. Beran a ovce odpočíval__ ve stínu velkého dubu. 3. Telátka a hříbě se volně pohyboval__ po celém výběhu. 4. Žáci a žákyně se shromáždil__ před školou. 5. Mouchy a komáři nás u vody neustále obtěžoval__. 6. Housata a kachňata honem běžel__ k rybníku. 7. Holubi a hrdličky se na dvoře přiživoval__ s drůbeží. 8. Dana, Jana a Petra si dobře rozuměl__.

14 Řešení: 1. Chlapci a dívky cvičili na školním hřišti. 2. Beran a ovce odpočívali ve stínu velkého dubu. 3. Telátka a hříbě se volně pohybovaly po celém výběhu. 4. Žáci a žákyně se shromáždili před školou. 5. Mouchy a komáři nás u vody neustále obtěžovali. 6. Housata a kachňata honem běžela k rybníku. 7. Holubi a hrdličky se na dvoře přiživovali s drůbeží. 8. Dana, Jana a Petra si dobře rozuměly.

15 Úkol č. 2 a) Vysvětli, proč jsou v těchto větách napsány různé koncovky v přísudku: Vrány a havrani se na zimu stahovali do měst. Na zimu do měst se stahovaly vrány a havrani. b) Můžeme druhou větu napsat také s –i v přísudku? Na zimu do měst se stahovali vrány a havrani.

16 Řešení: a)Podmět stojí před přísudkem, rozhoduje to, že jedna z částí několikanásobného podmětu je rodu mužského životného, tedy „vrána“ – r. ž., „havrani“ – r. m. živ. Ve druhé větě stojí podmět za přísudkem, můžeme tedy napsat také …se stahovaly vrány a havrani… b)ano, můžeme, jedna z částí podmětu je r. m. živ. (havrani)

17 Úkol č. 3 Sestav věty s několikanásobným podmětem a s přísudkem ve tvaru MINULÉHO ČASU: lékaři, sestry i pečovatelkytryskat ze země lodičky a pramicezobat zrní léčivé prameny a zřídlakotvit u břehu cvičitelé a krotiteléstarat se o pacienty pávi, kohouti a slepicevystupovat v cirkusu

18 Řešení: Lékaři, sestry i pečovatelky se starali o pacienty. Lodičky a pramice kotvily u břehu. Léčivé prameny a zřídla tryskaly ze země. Cvičitelé a krotitelé vystupovali v cirkusu. Pávi, kohouti a slepice zobali zrní.

19

20 Zdroje: Chýlová Helena, Český jazyk, učebnice pro 5. ročník. Brno: Nová škola, 2011 ISBN: 978-80-7289-267-9 Dvořáková Zdeňka, Český jazyk pro 5. ročník. Praha: SPN, 1996 ISBN: 80-85937-34-4 Obrázky: www.office.com (klipart)www.office.com


Stáhnout ppt "Co je to několikanásobný podmět?. Několikanásobný podmět je vyjádřen několika souřadnými výrazy. Jednotlivé členy několikanásobného podmětu oddělujeme."

Podobné prezentace


Reklamy Google