Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Páteřní infrastruktura Liberec 15. 1. 2014. 2 mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, priority.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Páteřní infrastruktura Liberec 15. 1. 2014. 2 mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, priority."— Transkript prezentace:

1 Páteřní infrastruktura Liberec 15. 1. 2014

2 2 mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, priority

3 3 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní politika ČR pro období 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050 – plánované dokončení do konce 2012. Státní politika v elektronických komunikacích (Digitální Česko), 2011 – 2015 - aktualizace na roky 2013-2020 bude předložena vládě do konce 2012. Státní energetická koncepce ČR (SEK) 2010-2030– aktualizace 2010- 2060 Státní politika životního prostředí ČR 2012-2020- předpokládané projednání vládou dne 26.9.2012. Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR – schválen usnesením vlády č. 37 ze dne 11.1.2010

4 Operační programy – páteřní infrastruktura A)OPD B)OP PIK C)OP ŽP

5 PO1 – Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu Prioritní osa 1: Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu Dokončení III. a IV. železničního koridoru Napojení důležitých průmyslových zón na železniční infrastrukturu v první fázi, ve druhé fázi napojení nových průmyslových a logistických areálů na železniční síť Výstavba a modernizace železničních tratí Strategické plánování dopravní infrastruktury Zajištění efektivního financování dobudování páteřní sítě

6 Intenzity vnějších vztahů

7 7 Plánované zatížení

8 Liberecký kraj Kritérium nebylo podporováno samostatným mapovým výstupem.

9

10 Soubor hodnotících kritérií.

11 PO2 + PO3 – Silniční infrastruktura na síti TEN-T a infrastruktura pro čistou mobilitu, silniční infrastruktura mimo síť TEN-T Budování kvalitní moderní infrastruktury dle potřeb uživatelů a poptávce Dokončení fragmentované dálniční a silniční páteřní infrastruktury Uplatnění podmínek pro soudržnost regionů Zlepšení technického stavu komunikací Připojení sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T Strategické plánování dopravní infrastruktury Zajištění efektivního financování dobudování páteřní sítě

12 Zvýšení bezpečnosti silniční dopravy s využitím systémů ITS Budování kvalitní moderní infrastruktury dle potřeb uživatelů a poptávce Dokončení fragmentované dálniční a silniční páteřní infrastruktury Uplatnění podmínek pro soudržnost regionů Zlepšení technického stavu komunikací Připojení sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T Strategické plánování dopravní infrastruktury Zajištění efektivního financování dobudování páteřní sítě

13 Operační programy – páteřní infrastruktura A)OPD B)OP PIK C)OP ŽP

14 14 Cíle v oblasti energetiky Rozšíření a modernizace energetických sítí v návaznosti na TEEN (Transevropské energetické sítě) Podpora rozvoje přenosových a distribučních soustav a tepelných rozvodných zařízení Podpora úsporných opatření v oblasti přenosu, distribuce a rozvodu energie Diverzifikace zdrojů a přepravních cest Zvyšování kapacity energetických zásob Krizové řízení energetiky Podpora inovací energetické infrastruktury v zájmu podpory exportu

15 PO3 – Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice OP PIK Prioritní osa 3: Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice Vývoj energeticky účinných prostředků městské dopravy Podpora využívání odpadů jako náhrady přírodních zdrojů surovin Snížení energetické náročnosti u budov a u veřejného osvětlení OPŽP: Prioritní osa 5: Energetické úspory, využití energie ze spaloven odpadů OPD: Prioritní osa 3: Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T (týká se především městské infrastruktury)

16 PO4 – Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a ICT Prioritní osa 2: Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní ekonomice a internacionalizace podnikání Využívání špičkových technologií S vysokými přenosovými kapacitami Využití nástrojů sémantického webu Vybudování Knowledge management systému a Knowledge sharing systému pro sdílení znalostí a podporu fungování státní a veřejné správy Prioritní osa 4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií

17 Využívání elektronické komunikace občany

18 18 Cíle - ICT Rozšíření a zkvalitnění přístupu k vysokorychlostnímu internetu jak v pevném místě tak zejména mobilním způsobem Podpora stimulace a propojování nabídky poskytovatelů služeb elektronických komunikací a poptávky uživatelů Rozvoj krizové a bezpečnostní komunikační infrastruktury Rozvoj a posílení mobilní komunikace pro potřeby základních složek integrovaného záchranného systému Ochrana informační infrastruktury Rozvoj e-commerce a dalších vhodných aplikací využívající ICT infrastrukturu digitalizace státní správy Rozvoj infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu Podpora a rozvoj nejmodernějších a pokročilých informačních a komunikačních technologií a s tím spojených služeb v malých a středních podnicích

19 Operační programy – páteřní infrastruktura A)OPD B)OP PIK C)OP ŽP

20 . Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika Podpora investic k řešení zvláštních rizik Rozvoj systémů krizového řízení Preventivní protipovodňová opatření Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně sítě NATURA 2000 a ekologických infrastruktur Energetické úspory Energie z odpadů OPŽP

21 Děkujeme za spolupráci Tým GS petr.moos@rek.cvut.cz polaskova.kam@gmail.com


Stáhnout ppt "Páteřní infrastruktura Liberec 15. 1. 2014. 2 mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, priority."

Podobné prezentace


Reklamy Google