Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plán SFDI na rok 2016 a programovací období 2014 - 2020 Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plán SFDI na rok 2016 a programovací období 2014 - 2020 Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI."— Transkript prezentace:

1 Plán SFDI na rok 2016 a programovací období 2014 - 2020 Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI

2 Čerpání rozpočtu SFDI v roce 2015 Schválený rozpočet 94,4 mld. Kč Celkové čerpání91,5 mld. Kč / cca 97 % (Ve srovnání s rokem 2014 vyšší čerpání o téměř 40 mld. Kč) Historicky nejvyšší objem finančních prostředků vynaložených do dopravní infrastruktury Zdroje OPD 2007 – 201336,6 mld. Kč Národní a ostatní zdroje54,9 mld. Kč 2

3 Struktura výdajů SFDI v roce 2015 (v tis. Kč) 3

4 Finanční rámec 2016 Schválený rozpočet celkem 65,7 mld. Kč –Národní zdroje 51,3 mld. Kč –EU zdroje 14,4 mld. Kč Upravený rozpočet celkem 77 mld. Kč –Národní zdroje 59,2 mld. Kč –EU zdroje 17,8 mld. Kč 4

5 Priority rozpočtu SFDI Mandatorní výdaje - o pravy a údržba, příprava akcí, … Dofinancování projektů financovaných v rámci OPD 2007 - 2013 Dostatečné čerpání OPD 2014 - 2020 pro splnění konkrétních milníků (předem stanovené a sledované cíle OPD) Rozestavěné akce Nově připravené akce podle stavu jejich připravenosti 5

6 Přehled příjmů SFDI 2016 6 Příjmy SFDI stav k dubnu 2016 převody výnosů silniční daně5 700 převody podílu z výnosů spotřební daně7 400 poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic4 200 převody výnosů z mýtného9 000 dotace ze státního rozpočtu20 800 Zůstatky na účtech, včetně nároků na zdroje15 772 Souhrn ostatních dotací (OPDII, CEF, ost. fondy)14 136 Celkem – stav k dubnu 201677 008 v mil. Kč

7 Plán výdajů dle hlavních příjemců 7 v mil. Kč Členění výdajů dle objemově nejvýznamnějších příjemců pro rok 2016 PříjemceNárodní OPD 2014-2020 CEFCelkem ŘSD29 6197 366036 985 SŽDC24 3219 49248334 296 ŘVC5740367941 Ostatní příjemci4 7216324 786 Výdaje celkem59 23516 92185277 008

8 Rozklad akcí ŘSD a SŽDC 2016 8 Druh výdajeŘSDSŽDC Neinvestice15 90613 089 z toho: Opravy a údržba silnice I. třídy / celostátní a reg. dráhy7 42011 700 z toho: Opravy a údržba dálnice2 800X Investice21 07921 207 z toho: Akce EU (OPD / CEF)10 67015 730 z toho: Akce národní6 7223 120 z toho: Příprava akcí2 140925 Celkem36 98534 296 v mil. Kč

9 9

10 10

11 Nová finanční perspektiva 2014 - 2020 Operační program Doprava 4 696 mil. EUR –Fond soudružnosti 902 mil. EUR –Evropský fond pro regionální rozvoj 3 793 mi. EUR Nástroj pro propojení Evropy – Connecting Europe Facility (CEF) 1 100 mil. EUR Celkem 5 796 mil. EUR, tj. 156 492 mil. Kč –včetně spolufinancování 223 560 mil. Kč 11

12 Alokace OPD 2014 - 2020 12 Prioritní osa (PO)Specifický cíl (SC) Podíl celkového příspěvku EU pro OPD dle fondu Navrhovaná alokace v EUR (předložená EK k vyjednávání) EFRRFS PO1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy 0 %51,0 %2 395 964 680 1.2 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití vnitrozemské vodní dopravy v hlavní síti TEN-T 1.3 - Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci 1.5 - Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku

13 Alokace OPD 2014 - 2020 13 Prioritní osa (PO)Specifický cíl (SC) Podíl celkového příspěvku EU pro OPD dle fondu Navrhovaná alokace v EUR EFRRFS PO 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS 0 %28,3 %1 327 051 074 2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech PO 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T 19,2 % 0 %902 317 139 PO 4 – Technická pomoc SC 4.1 - Podpora a zajištění implementace OP Doprava 0 % 1,5 %70 436 542

14 Specifické cíle podpory OPD 2014 - 2020 14 Specifické cíle (SC) Zdroje národního spolufinancování SFDI jako ZS SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy SFDIano SC 1.2 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití vnitrozemské vodní dopravy SFDIano SC 1.3 - Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravySFDI/příjemciano SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci příjemci - městaano SC 1.5 - Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku příjemcine

15 Specifické cíle podpory OPD 2014 - 2020 15 Specifické cíle (SC) Zdroje národního spolufinancování SFDI jako ZS SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS SFDIano SC 2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti vlastníci vozidelne SC 2.3 Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu SFDI/příjemciano SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T SFDIano SC 4.1 - Podpora a zajištění implementace OP Dopravapříjemci SFDI je příjemcem

16 Financování silnic II. a III. třídy Rozdělení finančních prostředků mezi kraje dle délky silnic 16 v tis. Kč + 136 364 tis. Kč pro TSK hl. m. Prahy na komunikace plnící funkci nevybudovaného SOKP Příjemce Schválená částka Rozpis na částku vč. DPH z toho Počet akcí z toho 50605060MNO KSÚS Středočeského kraje531 596 1 044 085434 460609 625105723324081 Jihočeský kraj 335 874 344 962 032 000 SÚS Jihočeského kraje116 0830 160 1204 SÚS Plzeňského kraje283 703 532 639442 60990 030383083035 KSÚS Karlovarského kraje 112 188 283 598192 93290 666302553027 SÚS Ústeckého kraje225 016 231 866 037 000 Liberecký kraj127 894 347 283196 365150 9183319144128 Královéhradecký kraj 203 649 343 39892 672250 726218133018 SÚS Pardubického kraje192 864 923 839620 977302 86258342418040 KSÚS Vysočiny281 049 374 824 030 000 SÚS Jihomoravského kraje238 475 537 7520 200 7013 SS Olomouckého kraje 190 530 310 7500 150 3012 SS Moravskoslezského kraje168 417 246 827 021 000 ŘS Zlínského kraje108 745 178 647 025 000 Celkem3 000 0005 816 5533 357 1412 459 412481333148771403 M…mostní objekty, N…nehodové lokality, O…ostatní akce

17 Cyklostezky (rozpočet 150 mil. Kč) –podáno 38 žádostí s požadovaným příspěvkem 196 mil. Kč Bezpečnost (rozpočet 250 mil. Kč) –podáno 288 žádostí s požadovaným příspěvkem 815 mil. Kč Nové technologie (rozpočet 100 mil. Kč) –podáno 92 žádostí s požadovaným příspěvkem 494 mil. Kč 17 Příspěvky na rok 2016 (Přehled předložených žádostí)

18 Novela zákona o SFDI Rozšíření účelu SFDI, tedy okruhu činností, které může SFDI ze svého rozpočtu financovat zejména v návaznosti na OPD 2014 – 2020 Implementace směrnice 2012/34/EU o vytvoření jednotného železničního prostoru Procedurální a organizační změny spojené s vnitřní činností SFDI Aktuálně byla novela zákona o SFDI schválena v SENÁTU Předpokládaná účinnost novelizovaného zákona do 1. 6. 2016 18

19 Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, 18.09. 2007 Gustáv Slamečka ředitel SFDI Děkuji za pozornost zbynek.horelica@sfdi.cz; www.sfdi.cz


Stáhnout ppt "Plán SFDI na rok 2016 a programovací období 2014 - 2020 Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI."

Podobné prezentace


Reklamy Google