Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kultura a památková péče v Pardubickém kraji v letech 2005 - 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kultura a památková péče v Pardubickém kraji v letech 2005 - 2008."— Transkript prezentace:

1 Kultura a památková péče v Pardubickém kraji v letech 2005 - 2008

2 2 Příspěvkové organizace v oblasti kultury  Pardubický kraj zřizuje v oblasti kultury 6 organizací: 1. Východočeské muzeum v Pardubicích (od r. 2001) 2. Východočeskou galerii v Pardubicích (od r. 2001) 3. Krajskou knihovnu v Pardubicích (od r. 2002) 4. Regionální muzeum v Chrudimi (od r. 2003) 5. Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě (od r. 2003) 6. Regionální muzeum v Litomyšli (od r. 2004) Dosud se nepodařilo dohodnout s MK ČR na převodu zřizovatelské funkce k Souboru lidových staveb Vysočina, případně Muzea loutkářských kultur v Chrudimi.  Tyto organizace zaměstnávají v současné době 185 zaměstnanců

3 3 Příspěvkové organizace v oblasti kultury  příspěvek na provoz těchto organizací z prostředků kraje činí každoročně cca 80 mil. Kč  Další cca 3 mil. Kč poskytuje ročně kraj organizacím na pořízení movitého investičního majetku

4 4 Nejvýznamnější investiční akce  v roce 2005 byla dokončena rekonstrukce Krajské knihovny v Pardubicích, do níž bylo s účastí státu investováno 75 mil. Kč  na podzim roku 2006 byla Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě slavnostně předána stavba nové budovy, jejíž náklady včetně vnitřního zařízení činily cca 8 mil. Kč  v letošním roce byla dokončena realizace projektu „Obnova Zámku Pardubice…“, který získal grant ve výši cca 14 mil. Kč z Finančních mechanismů EHP/Norsko (celkové náklady projektu činí 24 mil. Kč) → opravy na zámku ovšem probíhají již od roku 2001 a kraj na ně za tuto dobu poskytl ze svého rozpočtu více jak 43 mil. Kč

5 5 Koncepční materiály Pk v oblasti kultury  v roce 2003 byla Radou Pk schválena Koncepce muzejnictví Pardubického kraje v letech 2003 – 2008, na kterou by měl navázat obdobný materiál na dalších 5 let  od ledna roku 2007 byla zavedena Pravidla pro zajištění regionálních funkcí v Pardubickém kraji, podle kterých kraj každoročně rozděluje cca 8 mil. Kč na podporu nejmenších knihoven

6 6 Koncepční materiály v oblasti památkové péče  v roce 2004 schválila Rada Pk Koncepci péče o památkový fond v Pardubickém kraji  na podzim roku 2006 schválila Rada Pk Koncepci podpory státní památkové péče v Pardubickém kraji, na jejímž podkladě dochází k realizaci navrhovaných opatření a tím ke zlepšení péče o kulturní památky na území kraje

7 7 Grantové programy v oblasti kultury  od roku 2002 je každoročně vyhlašován Program podpory kulturních aktivit – za tuto dobu bylo prostřednictvím něho rozděleno 15 mil. Kč mezi 901 úspěšných žadatelů  od roku 2004 je vyhlašován Program podpory preventivní péče o sbírky muzeí, prostřednictvím něhož bylo rozděleno více jak 5 mil. Kč na podporu 83 projektů  v letech 2005 – 2007 byl vyhlašován Program podpory internetizace knihoven, díky němuž bylo za 3,6 mil. Kč připojeno 151 veřejných knihoven na internet

8 8 Dotace v oblasti kultury  mimo grantová řízení jsou každoročně poskytovány také individuální dotace na profesionální i neprofesionální kulturu – prostřednictvím nich bylo v letech 2002 – 2008 rozděleno více jak 47 mil. Kč  Největší dotace putují každoročně do rozpočtu statutárního města Pardubice na provoz Východočeského divadla a Komorní filharmonie (ročně cca 7 mil. Kč)

9 9 Grantové programy v oblasti památkové péče  od roku 2003 jsou poskytovány granty na podporu vlastníků kulturních památek a od roku 2004 příspěvky na nejvýznamnější kulturní památky – prostřednictvím těchto dvou programů bylo již poskytnuto 66 mil. Kč na 463 oprav kulturních památek  v roce 2008 byly nově vyhlášeny 2 grantové programy (Granty na podporu vědeckého výzkumu památkového potenciálu kraje a Granty na podporu projektů prezentujících kulturní památky v kraji) – mezi 12 projektů bylo rozděleno 0,5 mil. Kč

10 10 Dotace v oblasti památkové péče  od roku 2002 jsou poskytovány dotace na nezapsané památky a havárie a v posledních dvou letech také dotace na nákladné obnovy památkového fondu a vnitřní mobiliář církevních objektů – za tuto dobu bylo poskytnuto 196 příjemcům 35 mil. Kč  nejčastějšími příjemci finančních prostředků na opravy kulturních památek jsou církevní organizace, poté následují jednotlivé obce a fyzické osoby

11 11 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Kultura a památková péče v Pardubickém kraji v letech 2005 - 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google