Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁVRH 2. ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚAPo ORP PELHŘIMOV 19.11.2012 Jihlava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁVRH 2. ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚAPo ORP PELHŘIMOV 19.11.2012 Jihlava."— Transkript prezentace:

1 NÁVRH 2. ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚAPo ORP PELHŘIMOV 19.11.2012 Jihlava

2 2 Požadavky MMR Porada 19.11.2012 v 9:00 v Jihlavě, zasedačka B 3.15, B 3.16 Prezentace podle zaslané osnovy Prezentaci zaslat 12.11.2012 na krajský úřad Délka prezentace 15 minut, následně 10 minut diskuze řízená pracovníkem KÚ s upozorněním na požadavky:  ÚAP v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů  Využití ÚAPo pro ÚAP k Návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo Pelhřimov

3 Výběr obce A a obce B 3

4 Návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo Pelhřimov Výběr obce A a obce B 4 Božejov (Z+, H+, S+) Pelhřimov (Z-, H+, S+) Obec A - obsluhující Obec B - obsluhovaná Vyskytná (Z+, H-, S+)

5 Návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo Pelhřimov Rozpracovaný návrh problémového výkresu 5 1 Úvodní informace k pořizování 2. úplné aktualizace:  Způsob pořizování  Stádium rozpracovanosti Prezentace problémového výkresu – stručné vysvětlení a zdůvodnění způsobu zpracování a obsahu problémového výkresu

6 Návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo Pelhřimov Inventarizační pojetí 6

7 Návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo Pelhřimov Architektonické pojetí 7

8 Návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo Pelhřimov Návrh legendy problémového výkresu 8 2 Prezentace legendy problémového výkresu

9 Návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo Pelhřimov Rozpracovaný návrh RURÚ – OBEC A 9 3  Kolizní vedení silnice I. třídy a ÚSES  Kolizní vedení silnice I. a II. třídy zastavěným územím  Významný zdroj znečištění ovzduší  Potenciální střet záměru s ochranou ZPF  Potenciální střet záměru s železniční tratí  Silniční spojení Pelhřimov – Jihlava – úpravy  Zlepšení silničního napojení Pelhřimova a Pacova s dostavbou silnice II. třídy na dálnici D1 – MÚK Hořice  Novostavba vedení 400 kV Kočín - Mírovka

10 Návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo Pelhřimov Rozpracovaný návrh RURÚ – OBEC A 10 4 NESMÍ JÍT O PROBLÉM „ZJEVENÝ“ SWOT ANALÝZA Veřejná dopravní infrastruktura – silniční doprava Sociodemografické podmínky VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI Přírodní pilíř Komentář k celkovému vyhodnocení RURÚ DALŠÍ ZJIŠTĚNÍ Např. z dotazníkového šetření, od poskytovatelů údajů o území, zjištění objevená při tvorbě územního plánu, území studie, zjištění z dalších rozvojových dokumentů

11 Návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo Pelhřimov Rozpracovaný návrh RURÚ – OBEC B 11

12 Návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo Pelhřimov Rozpracovaný návrh RURÚ – OBEC B 12 5  Kolizní vedení silnice I. a II. třídy zastavěným územím  Potenciální střet záměru s ochranou ZPF  Silniční spojení Pelhřimov – Jihlava – úpravy  Novostavba vedení 400 kV Kočín – Mírovka  NATURA  Poddolované území

13 Návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo Pelhřimov Rozpracovaný návrh RURÚ – OBEC B 13 6 SWOT ANALÝZA Veřejná infrastruktura - energetika Veřejná dopravní infrastruktura VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI Hospodářský pilíř Komentář k celkovému vyhodnocení RURÚ DALŠÍ ZJIŠTĚNÍ Např. EIA pro vedení Kočín - Mírovka

14 Návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo Pelhřimov Komentář k vybraným problémům 14 7 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ ROZDĚLENY PO OBCÍCH PROBLÉMY K ŘEŠENÍ ROZDĚLENY PODLE ŘEŠITELNOSTI V ÚPD

15 Návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo Pelhřimov Požadavky na zadání územního plánu 15 8 b) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů – obec A Z ÚAP pro řešení ÚP vyplývá následující:  Respektovat limity využití území: - silnice I/19, I/34, II/112, II/602,.....včetně jejich ochranných pásem - železnici č. 224 a její ochranné pásmo - vedení plynu včetně ochranných a bezpečnostních pásem - ochranné pásmo komunikačních zařízení - ochranné pásmo nadzemních směrů..................................  Zohlednit záměry: - silniční spojení Pelhřimov – Jihlava – úpravy - zlepšení silničního napojení Pelhřimova a Pacova s dostavbou silnice II. třídy na dálnici D1 – MÚK Hořice - novostavba dvojitého vedení 400 kV Kočín – Mírovka.................................................  Respektovat rozbor udržitelného rozvoje území Vytvořit územní podmínky pro využití silných stránek a příležitostí:  realizace zásadních dopravních záměrů, která výrazně zlepší dostupnost kraje a jeho atraktivitu pro bydlení a zlepší podmínky pro podnikání díky rychlejšímu dosahování cílů v hlavních centrech osídlení  Zvýšení spolehlivosti dodávky elektrické energie a zajištění dostatečného elektrického výkonu / příkonu realizací plánovaných tras VVN i VN Vytvořit územní podmínky pro řešení slabých stránek a hrozeb:  chybějící doprovodná silnice k dálnici D1 v úseku hranice kraje – Humpolec – Jihlava  Nedostatečná úroveň propojení Jihlavy s Jihočeským krajem v úrovni silnice I. třídy  potenciální možnost vzniku havarijních či krizových situací ( např. v jaderné elektrárně Dukovany apod., např. též u vedení VVN a VN)

16 Návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo Pelhřimov Dotazy 16 9 Napsat otázky týkající se ÚAPo pro pracovníky KÚ a MMR

17 17 Závěr Děkuji za pozornost Kontaktní údaje přednášejícího Návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo Pelhřimov


Stáhnout ppt "NÁVRH 2. ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚAPo ORP PELHŘIMOV 19.11.2012 Jihlava."

Podobné prezentace


Reklamy Google