Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-13 Mgr. Barbora Hošková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 8.listopadu 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-13 Mgr. Barbora Hošková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 8.listopadu 2006."— Transkript prezentace:

1 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-13 Mgr. Barbora Hošková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 8.listopadu 2006

2 Obsah prezentace Proč OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost? Proč OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost? Kdy realizace? Kdy realizace? Co bude realizováno? Co bude realizováno? Pro koho? Pro koho? S jakými výstupy a výsledky? S jakými výstupy a výsledky? Jak se bude program realizovat? Jak se bude program realizovat? Za jakých podmínek a pravidel? Za jakých podmínek a pravidel? Za kolik? Za kolik? Kde najít další informace? Kde najít další informace?

3 Programové období 2007-13  návaznost na zkrácené období 2004-6  finanční alokace pro ČR z fondů EU:26,6 mld. €, tj. 774 mld. Kč  Ministerstvo pro místní rozvoj - hlavní koordinátor  tvorba operačních programů, na jejichž základě bude ČR čerpat finanční pomoc  celkem v ČR připraveno 18 OP (tématické a regionální) –2 operační programy pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (tj. celkem 15% veškeré pomoci pro ČR; cca 132 mld.Kč)

4 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VpK)  spolufinancování bude zajištěno z 85% z Evropského sociálního fondu (ESF)  respektuje Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o ESF  Tvorba: na principu partnerstvína principu partnerství při respektování vyšších programových dokumentů ČR (zejména Národní strategický referenční rámec)při respektování vyšších programových dokumentů ČR (zejména Národní strategický referenční rámec) na základě národních a evropských strategických dokumentů a ve vazbě na ostatní operační programyna základě národních a evropských strategických dokumentů a ve vazbě na ostatní operační programy  schvalován vládou ČR  schvalován Evropskou komisí  realizace: 1.1. 2007 - 31.12. 2013, resp.2015

5

6 Struktura OP VpK Analýza současné ekonomické a sociální situace v oblasti vzdělávání, včetně SWOTAnalýza současné ekonomické a sociální situace v oblasti vzdělávání, včetně SWOT Strategie OP VpKStrategie OP VpK Prioritní osy a indikátoryPrioritní osy a indikátory Implementace programuImplementace programu Finanční ustanoveníFinanční ustanovení

7 Prioritní osy Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 3 Další vzdělávání Prioritní osa 4 Technická pomoc

8 Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání Oblasti podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.2 Rovné příležitosti žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

9 Příjemci podpory v Prioritní ose 1  Ústřední orgány státní správy  Přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy  Kraje, města a obce  Školy a školská zařízení  Nevládní neziskové organizace  Profesní organizace zaměstnavatelů  Zaměstnavatelé  Organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství  Organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže

10 Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Oblasti podpory: 2.1 Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji 2.2 Modernizace vyššího odborného vzdělávání 2.3 Modernizace vysokoškolského vzdělávání 2.4 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 2.5 Partnerství a sítě

11 Příjemci podpory v Prioritní ose 2  Vysoké školy  Vyšší odborné školy  Instituce vědy a výzkumu  Vývojová a inovační centra  Ústřední orgány státní správy  Kraje, města a obce  Vědecké a výzkumné instituce  Profesní organizace zaměstnavatelů

12 Prioritní osa 3 Další vzdělávání Oblasti podpory: 3.1 Systémový rámec dalšího vzdělávání 3.2 Individuální další vzdělávání 3.3 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

13 Příjemci podpory v Prioritní ose 3  Ústřední orgány státní správy  Přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy  Kraje, města a obce  Školy a školská zařízení  Nevládní neziskové organizace  Zaměstnavatelé  Sdružení podnikatelů  Provozovatelé inovační infrastruktury pro podnikání (inkubátory)  Organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství  občané ČR

14 Výstupy a výsledky OP VpK Výsledky Uplatnění absolventů (pokračování ve studiu, nastupující do zaměstnání, zahajující podnikání, nezaměstnaní)Uplatnění absolventů (pokračování ve studiu, nastupující do zaměstnání, zahajující podnikání, nezaměstnaní) Výsledky ČR v mezinárodních studiíchVýsledky ČR v mezinárodních studiích Nárůst počtu výzkumných pracovníkůNárůst počtu výzkumných pracovníků Kvalita terciárního vzděláváníKvalita terciárního vzdělávání Podíl obyvatel ve věku 24-65 účastnících se dalšího vzděláváníPodíl obyvatel ve věku 24-65 účastnících se dalšího vzděláváníVýstupy Počet podpořenýchPočet podpořených organizací organizací Počet projektůPočet projektů Počet podpořených studentůPočet podpořených studentů Počet podpořených klientůPočet podpořených klientů Počet podpořených poskytovatelů služebPočet podpořených poskytovatelů služeb Počet podpořených partnerství v terc.vzděláváníPočet podpořených partnerství v terc.vzdělávání

15 Typy projektů 1) Individuální projekty (v Prioritě 1, 2, 3) 2) Grantová schémata (v Prioritě 1 a 3; administrátoři kraje) (v Prioritě 1 a 3; administrátoři kraje)

16 Řízení OP VpK Řídící orgán MŠMTMonitorovacívýbor Zprostředkující subjekt Ministerstvo financí Platební orgán Interní audit příjemce příjemce příjemce Financující útvar

17 Podmínky a pravidla realizace programu Prováděcí dokument OP VpK (listopad 2006) Manuál OP VpK (leden - únor 2007) Příručka pro žadatele OP VpK (duben 2007) Výzvy k předkládání projektů (2.pol.2007)

18 Finanční alokace na OP VpK  1 811,8 mil € z Evropského sociálního fondu pro léta 2007-13 (tj. 85%)  Celkem se spolufinancováním (15%) ze státního rozpočtu: 2,13 MLD €, tj. cca 61,79 mld. Kč

19 Finanční alokace na Prioritní osy

20 Kontakty a další informace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Odbor pro záležitosti Evropské unie opvzdelavani@msmt.cz opvzdelavani@msmt.cz  E-mail: opvzdelavani@msmt.czopvzdelavani@msmt.cz www.msmt.cz www.msmt.cz  www.msmt.cz, odkaz Evropská uniewww.msmt.cz

21 Aktuální informační semináře o OP VpK Eurocentrum Praha 13.11.2006esf@msmt.cz Eurocentrum Brno 20.11.2006 eurocentrum.brno @euroskop.cz eurocentrum.brno @euroskop.cz Eurocentrum Hradec Králové 22.11.2006 eurocentrum.hk@ euroskop.cz eurocentrum.hk@ euroskop.cz Eurocentrum České Budějovice 4.12.2006 eurocentrum.cb@ euroskop.cz eurocentrum.cb@ euroskop.cz Eurocentrum Ostrava 11.12.2006 eurocentrum.ostra va@euroskop.cz eurocentrum.ostra va@euroskop.cz

22 Děkuji Vám za pozornost Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-13 Mgr. Barbora Hošková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 8.listopadu 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google