Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZŠ Benešov, Jiráskova 888 CHEMIE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZŠ Benešov, Jiráskova 888 CHEMIE"— Transkript prezentace:

1 ZŠ Benešov, Jiráskova 888 CHEMIE
Periodická tabulka -8.ročník Mgr. Jitka Říhová

2 Chemické prvky jsou uspořádány v periodické soustavě chemických prvků
Do této soustavy jsou prvky zařazeny podle vzrůstajícího počtu protonů v jádrech - tedy podle protonového čísla.

3 PSP – Významní chemici D.I.Mendělejev (1834-1907)
objevitelem periodického zákona prvků z roku 1869 předpověděl objev a vlastnosti prvků(germánium), které tehdy nebyly známy Bohuslav Brauner zasloužil se o rozvoj PSP odhalil radioaktivitu jáchymovských rud

4 Periodický zákon Vlastnosti chemických prvků jsou periodicky závislé na protonovém čísle atomů. Dmitrij Ivanovič Mendělějev Bohuslav Brauner

5 Jak je rozdělena tabulka?
8 hlavních A 7 period (vodorovných řad) K, L, M, N, O, P, Q 18 skupin (sloupců) Číslo periody udává počet vrstev obalu atomu Číslo skupiny udává počet valenčních elektronů v obalu atomu 10 vedlejších B

6 Co zjistíš o stavbě atomu sodíku?
Například: 11Na Co zjistíš o stavbě atomu sodíku? Atom sodíku Na je ve třetí periodě – má obsazeny 3 vrstvy K, L, M je v první skupině IA – má ve valenční vrstvě 1 elektron protonové číslo – v jádře 11p+ v obalu 11e- Obsazení vrstev K-2e L-8e M-1e

7 Kovy Nekovy Polokovy Většina prvků jsou kovy- pevné skupenství, vedou teplo a elektrický proud. Nekovy –pevné, plynné, kapalné, nevedou teplo a el. proud Polokovy – připomínají kovy, ale vlastnostmi se podobají nekovům

8 Použitá literatura Učebnice :Základy chemie 1,Pavel Beneš,Václav Pumpr,Jiří Banýr(Fortuna) Chemie učebnice pro zš a vg,Jiří Škoda,Pavel Doulík(Fraus) 6&biw=1366&bih=556&tbm=isch&prmd=ivns&tbnid=n8FilJaSO1lRnM:&imgrefurl=http://www.tabulka.cz/&do cid=BC_mRKcXolDmLM&w=337&h=262&ei=_XVKTrz0F9GF-wbnt- 2eCQ&zoom=1&iact=rc&dur=299&page=1&tbnh=130&tbnw=167&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=126 &ty=79 so&tbnid=SsYyHXCmRiNPXM:&imgrefurl=http://www.natur.cuni.cz/chemie/anorgchem/o- katedre/historie&docid=ZJdupbfInhYi7M&w=152&h=200&ei=RIBKTqySGIHm- gbgzcGXCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1037&vpy=98&dur=690&hovh=160&hovw=121&tx=79&ty=111&page=1&tbn h=118&tbnw=116&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:8,s:0&biw=1366&bih=517 ns&tbnid=8mRhOvwv9nWYBM:&imgrefurl=http://www.financninoviny.cz/zpravy/index_img.php%253Fid%25 3D105474&docid=Bm9f8yE1bxMWuM&w=386&h=500&ei=_4BKTsCmI46g- AaE_ZySCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=661&vpy=110&dur=1581&hovh=256&hovw=197&tx=101&ty=161&page=1&t bnh=166&tbnw=142&start=0&ndsp=14&ved=1t:429,r:3,s:0&biw=1366&bih=517 406CZ410&tbm=isch&prmd=ivns&tbnid=ZbPBzycCh1MFLM:&imgrefurl=http://www.labo.cz/mft/pt.htm&doci d=eZ3bvzJ00wRCUM&w=751&h=498&ei=A4lKTouwA42r- gba4bnrCA&zoom=1&iact=hc&vpx=560&vpy=92&dur=4118&hovh=183&hovw=276&tx=183&ty=109&page=1&tb nh=123&tbnw=185&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0&biw=1366&bih=556 &tbm=isch&tbnid=_kyWIccmD- 2hpM:&imgrefurl=http://www.hpwt.de/Kern.htm&docid=sFzblKGD2ugRoM&w=730&h=610&ei=u5RKTuDmI8 zFtAaPsKWfBw&zoom=1&chk=sbg&iact=rc&dur=479&page=27&tbnh=160&tbnw=192&start=282&ndsp=12&ve d=1t:429,r:1,s:282&tx=74&ty=80


Stáhnout ppt "ZŠ Benešov, Jiráskova 888 CHEMIE"

Podobné prezentace


Reklamy Google