Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Schengenský prostor a ČR 11.10. 2010. Vytváření prostoru s volným pohybem osob Ve smlouvě o EHS volným pohybem osob chápán volný pohyb pracovních sil.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Schengenský prostor a ČR 11.10. 2010. Vytváření prostoru s volným pohybem osob Ve smlouvě o EHS volným pohybem osob chápán volný pohyb pracovních sil."— Transkript prezentace:

1 Schengenský prostor a ČR 11.10. 2010

2 Vytváření prostoru s volným pohybem osob Ve smlouvě o EHS volným pohybem osob chápán volný pohyb pracovních sil Ve smlouvě o EHS volným pohybem osob chápán volný pohyb pracovních sil Stále větší tlak na skutečný volný pohyb – souvisí s dokončováním společného trhu Stále větší tlak na skutečný volný pohyb – souvisí s dokončováním společného trhu

3 Saarbrückenská dohoda Francie a Německo v roce 1984 Francie a Německo v roce 1984 Cílem je vytvoření prostoru bez vnitřních hranic Cílem je vytvoření prostoru bez vnitřních hranic Impulsem tlak řidičů kamionů stěžujících si na dlouhé čekání na hranicích Impulsem tlak řidičů kamionů stěžujících si na dlouhé čekání na hranicích

4 Schengenská dohoda Ochotu připojit se k prostoru bez vnitřních hranic vyjádřily státy Beneluxu (též Itálie, ale ta ponechána stranou) Ochotu připojit se k prostoru bez vnitřních hranic vyjádřily státy Beneluxu (též Itálie, ale ta ponechána stranou) Podepsána 14.6. 1985 Podepsána 14.6. 1985 Má formu klasické mezinárodní smlouvy Má formu klasické mezinárodní smlouvy Zrušení kontrol na vnitřních hranicích za paralelního přijetí série mechanismů a konkrétních opatření sledujících udržení a současně zkvalitnění úrovně veřejné bezpečnosti Zrušení kontrol na vnitřních hranicích za paralelního přijetí série mechanismů a konkrétních opatření sledujících udržení a současně zkvalitnění úrovně veřejné bezpečnosti Nevyžadovala ratifikaci Nevyžadovala ratifikaci

5 Schengenská laboratoř Předpoklad, že získané zkušenosti budou využity k zavedení téhož modelu na celém území Společenství Předpoklad, že získané zkušenosti budou využity k zavedení téhož modelu na celém území Společenství Omezený počet států a postavení mimo rámec ES – ne všechny státy se chtěly účastnit, přitom měly mechanismy, jak spolupráci zablokovat Omezený počet států a postavení mimo rámec ES – ne všechny státy se chtěly účastnit, přitom měly mechanismy, jak spolupráci zablokovat Signatářské státy si nepřály působení ESD, tomu by se v komunitárním rámci nešlo vyhnout Signatářské státy si nepřály působení ESD, tomu by se v komunitárním rámci nešlo vyhnout

6 JEA Čl. 13-19 se týkají volného pohybu osob Čl. 13-19 se týkají volného pohybu osob Británie proti, jelikož chtěla kontrolovat pohyb cizinců Británie proti, jelikož chtěla kontrolovat pohyb cizinců Kompromis – doplněna Všeobecná deklarace o čl. 13- 19 – „nic v těchto ustanoveních není na újmu členských států činit taková opatření, která považují za nutná za účelem kontroly přistěhovalectví ze třetích zemí a boje s terorismem, zločinností, obchodem s drogami a nezákonným obchodem s uměleckými díly a starožitnostmi“. Kompromis – doplněna Všeobecná deklarace o čl. 13- 19 – „nic v těchto ustanoveních není na újmu členských států činit taková opatření, která považují za nutná za účelem kontroly přistěhovalectví ze třetích zemí a boje s terorismem, zločinností, obchodem s drogami a nezákonným obchodem s uměleckými díly a starožitnostmi“.

7 Schengenská prováděcí dohoda (Schengen II) Podepsána 19.června 1990 Podepsána 19.června 1990 Schengen I průlomový, Schengen II realizační charakter Schengen I průlomový, Schengen II realizační charakter Rozsah 142 článků, značně rozsáhlejší než Schengen I (33 článků) Rozsah 142 článků, značně rozsáhlejší než Schengen I (33 článků) Klauzule, že vztah mezi dokumenty přijatými v rámci Schengenu musí být v souladu s právem ES/EU, v případě konfliktu má přednost komunitární právo Klauzule, že vztah mezi dokumenty přijatými v rámci Schengenu musí být v souladu s právem ES/EU, v případě konfliktu má přednost komunitární právo

8 Vstup v platnost Odklady – až 26. března 1995 Odklady – až 26. března 1995 Důvody – měla se vztahovat na území sjednoceného Německa Důvody – měla se vztahovat na území sjednoceného Německa Došlo k exodu lidí z bývalého východního bloku Došlo k exodu lidí z bývalého východního bloku Připojují se další státy: Itálie (1990), Španělsko a Portugalsko (1991), Řecko (1992), Rakousko (1995), Dánsko, Finsko, Švédsko, Norsko, Island (1996), chytá se plné začlenění Švýcarska Připojují se další státy: Itálie (1990), Španělsko a Portugalsko (1991), Řecko (1992), Rakousko (1995), Dánsko, Finsko, Švédsko, Norsko, Island (1996), chytá se plné začlenění Švýcarska

9 Obsah SPD 8 hlav 8 hlav 1. hlava – vymezení užitých pojmů – vnitřní hranice, vnější hranice, ale i žádost o azyl… 1. hlava – vymezení užitých pojmů – vnitřní hranice, vnější hranice, ale i žádost o azyl… 2. hlava – zrušení kontrol na vnitřních hranicích – vyžaduje-li to bezpečnost státu, možno dočasně obnovit – obsahuje dále i věci související, jako je úprava víz či žádosti o azyl 2. hlava – zrušení kontrol na vnitřních hranicích – vyžaduje-li to bezpečnost státu, možno dočasně obnovit – obsahuje dále i věci související, jako je úprava víz či žádosti o azyl

10 Obsah SPD 3. hlava – policejní spolupráce – výměna informací, nový institut „naléhavého pronásledování“ – i na území druhého státu – prolomení výsostné suverenity; též spolupráce v soudních věcech trestních 3. hlava – policejní spolupráce – výměna informací, nový institut „naléhavého pronásledování“ – i na území druhého státu – prolomení výsostné suverenity; též spolupráce v soudních věcech trestních 4. hlava – Schengenský informační systém 4. hlava – Schengenský informační systém 5. hlava – přeprava a pohyb zboží 5. hlava – přeprava a pohyb zboží 6. hlava – ochrana osobních údajů 6. hlava – ochrana osobních údajů 7. hlava – Výkonný výbor 7. hlava – Výkonný výbor 8. hlava – závěrečná ustanovení 8. hlava – závěrečná ustanovení

11 Schengenský informační systém Nutnost vytvoření systému evidence a výměny informací mezi členskými státy Nutnost vytvoření systému evidence a výměny informací mezi členskými státy Skládá se z centrálního systému SIS (Štrasburk) a jednotlivých národních systému (NSIS) – hvězdicovitá struktura Skládá se z centrálního systému SIS (Štrasburk) a jednotlivých národních systému (NSIS) – hvězdicovitá struktura V SIS osoby, které spáchaly trestný čin či je předpoklad, že se ho dopustí, též databáze osob, u nichž se žádá o zatčení V SIS osoby, které spáchaly trestný čin či je předpoklad, že se ho dopustí, též databáze osob, u nichž se žádá o zatčení Kromě osob obsahuje informace o zbraních a kradených motorových vozidlech Kromě osob obsahuje informace o zbraních a kradených motorových vozidlech

12 SIRENE Supplementary Information at National Entry Supplementary Information at National Entry Usnadňuje komunikaci mezi jednotlivými členskými státy Usnadňuje komunikaci mezi jednotlivými členskými státy Zodpovídá za kvalitu, zákonnost, odůvodněnost a aktuálnost těchto záznamů vůči zahraničí, verifikuje vybrané záznamy ze zahraničí Zodpovídá za kvalitu, zákonnost, odůvodněnost a aktuálnost těchto záznamů vůči zahraničí, verifikuje vybrané záznamy ze zahraničí

13 SIS II Původní SIS koncipován pro malý počet států, dnes funguje pro 13+2 – neunesl by rozšíření – koncipován pro 18 států - už dnes obsahuje databáze přes 10 milionů záznamů – přes 700 tisíc se týká osob, kterým je odepřen vstup na území EU Původní SIS koncipován pro malý počet států, dnes funguje pro 13+2 – neunesl by rozšíření – koncipován pro 18 států - už dnes obsahuje databáze přes 10 milionů záznamů – přes 700 tisíc se týká osob, kterým je odepřen vstup na území EU SIS též neodpovídá technickými parametry, nutnost modernizace SIS též neodpovídá technickými parametry, nutnost modernizace V květnu 2001 rozhodnuto o vybudování SIS II V květnu 2001 rozhodnuto o vybudování SIS II Počítalo se s funkčností od roku 2006, za zavádění zodpovědná Komise Počítalo se s funkčností od roku 2006, za zavádění zodpovědná Komise Technické problémy, možná kvůli nim došlo k posunutí data rozšíření Schengenu o nově přistoupivší státy – plánovaný říjen 2007 nevyšel Technické problémy, možná kvůli nim došlo k posunutí data rozšíření Schengenu o nově přistoupivší státy – plánovaný říjen 2007 nevyšel

14 Role Komise Viděla v schengenském systému nástroj, který mohl výhledově posloužit dalšímu rozšiřování komunitárních politik - přemostění Viděla v schengenském systému nástroj, který mohl výhledově posloužit dalšímu rozšiřování komunitárních politik - přemostění Aktivně se účastnila jednání členských států a podporovala je Aktivně se účastnila jednání členských států a podporovala je

15 Protokol o začlenění schengenského acquis Jednání o AS – zájem na tom, aby došlo k začlenění Schengenského acquis Jednání o AS – zájem na tom, aby došlo k začlenění Schengenského acquis Kromě Schengenských dohod zahrnuje i rozhodnutí Výkonného výboru, též sekundární akty orgánů, na něž VV přenesl své pravomoci Kromě Schengenských dohod zahrnuje i rozhodnutí Výkonného výboru, též sekundární akty orgánů, na něž VV přenesl své pravomoci Rozhodnutí Rady EU o určení právního základu acquis Schengenu Rozhodnutí Rady EU o určení právního základu acquis Schengenu Celkem asi 3000 dokumentů Celkem asi 3000 dokumentů

16 Období vývoje Schengenu Pikna rozeznává tři: Pikna rozeznává tři: Přípravné – do roku 1990 – uzavřeny obě Dohody, kompenzace bezpečnostního deficitu v rámci TREVI Přípravné – do roku 1990 – uzavřeny obě Dohody, kompenzace bezpečnostního deficitu v rámci TREVI Konkurenční – 1990-99 – Schengen mimo struktury ES – komunitární cíl volného pohybu osob realizován spíše mezivládními prostředky – schengenská metoda X metoda Společenství Konkurenční – 1990-99 – Schengen mimo struktury ES – komunitární cíl volného pohybu osob realizován spíše mezivládními prostředky – schengenská metoda X metoda Společenství Období sjednocování – Schengenský protokol a dále Období sjednocování – Schengenský protokol a dále

17 Rizika Dle Šlosarčíka: Dle Šlosarčíka: 1) chaos – část dokumentů do I., část do III. pilíře – pro schengenské dokumenty navíc typická horší „štábní kultura“ 1) chaos – část dokumentů do I., část do III. pilíře – pro schengenské dokumenty navíc typická horší „štábní kultura“ 2) SIS obsahuje množství důvěrných dat (na ochranu zřízen Společný kontrolní úřad) – zranitelné už při korupci v případě jediného úředníka; na druhou stranu přinesl SIS v některých státech zlepšení – např. Belgie, Španělsko či Itálie neměly zákony o ochraně osobních dat, musely přijmout 2) SIS obsahuje množství důvěrných dat (na ochranu zřízen Společný kontrolní úřad) – zranitelné už při korupci v případě jediného úředníka; na druhou stranu přinesl SIS v některých státech zlepšení – např. Belgie, Španělsko či Itálie neměly zákony o ochraně osobních dat, musely přijmout

18 Rizika II 3) Nedostatečná ochrana lidských práv 3) Nedostatečná ochrana lidských práv Vyloučena působnost ESD k opatřením dotýkajícím se udržování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti Vyloučena působnost ESD k opatřením dotýkajícím se udržování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti Chybí přezkum vkládaných údajů, zejména pak přezkum soudní Chybí přezkum vkládaných údajů, zejména pak přezkum soudní Výrazný dopad především na občany států mimo Unii Výrazný dopad především na občany států mimo Unii

19 Specifické postavení - Dánsko Dánsko si v době vyjednávání o podobě Amsterodamské smlouvy vymohlo výjimku - Dánsko si v době vyjednávání o podobě Amsterodamské smlouvy vymohlo výjimku - Je členem Schengenu, nicméně díky Protokolu o postavení Dánska si může uplatnit námitku a nepodílet se na spolupráci v rámci hlavy IV – bylo proti její komunitarizaci Je členem Schengenu, nicméně díky Protokolu o postavení Dánska si může uplatnit námitku a nepodílet se na spolupráci v rámci hlavy IV – bylo proti její komunitarizaci Příkladem např. azyl – stále Dublinská úmluva Příkladem např. azyl – stále Dublinská úmluva

20 Specifické postavení – Norsko a Island Členy Severské pasové unie – spolu s Dánském, Finskem a Švédskem Členy Severské pasové unie – spolu s Dánském, Finskem a Švédskem Občané jejich států mohli cestovat bez hraničních kontrol už dříve – 1954 Občané jejich států mohli cestovat bez hraničních kontrol už dříve – 1954 Otázka, co s nimi – nakonec přidružený statut – obdobná práva jako plní členové, avšak nemohou hlasovat Otázka, co s nimi – nakonec přidružený statut – obdobná práva jako plní členové, avšak nemohou hlasovat

21 Švýcarsko O přistoupení se konalo referendum – červen 2005 O přistoupení se konalo referendum – červen 2005 55% Švýcarů hlasovalo pro 55% Švýcarů hlasovalo pro K přistoupení došlo v prosinci 2008 K přistoupení došlo v prosinci 2008 Důkaz změny postoje švýcarské společnosti – v roce 1992 odmítnuto členství v Evropském hospodářském prostoru Důkaz změny postoje švýcarské společnosti – v roce 1992 odmítnuto členství v Evropském hospodářském prostoru

22 VB a Irsko Odmítá zrušení kontrol na vnějších hranicích Odmítá zrušení kontrol na vnějších hranicích Důvodem především model britských dokladů – spíše jeho absence Důvodem především model britských dokladů – spíše jeho absence Druhým důvodem ostrovní charakter VB Druhým důvodem ostrovní charakter VB Kontroly jediným způsobem, jak zabránit nelegální imigraci Kontroly jediným způsobem, jak zabránit nelegální imigraci Irsko se „veze“ s Británií – mají spolu pasovou unii, také další úzké vazby – tři možnosti: 1) neúčast v Schengenu, 2) připojit se samo (ztráta privilegovaných vztahů), 3) připojit se spolu s VB Irsko se „veze“ s Británií – mají spolu pasovou unii, také další úzké vazby – tři možnosti: 1) neúčast v Schengenu, 2) připojit se samo (ztráta privilegovaných vztahů), 3) připojit se spolu s VB

23 Frontex Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích Založena v roce 2005, sídlo ve Varšavě Založena v roce 2005, sídlo ve Varšavě Koordinuje operativní spolupráci mezi členskými státy v oblasti řízení vnějších hranic (dirigent orchestru) Koordinuje operativní spolupráci mezi členskými státy v oblasti řízení vnějších hranic (dirigent orchestru) provádí analýzu rizik provádí analýzu rizik napomáhá členským státům v situacích, které vyžadují zvýšenou technickou a operativní pomoc na vnějších hranicích napomáhá členským státům v situacích, které vyžadují zvýšenou technickou a operativní pomoc na vnějších hranicích Illka Laitinen - ředitel Illka Laitinen - ředitel

24 Prümská smlouva (Schengen III) Smlouva mimo rámec EU, omezený počet členů (původní signatáři jen Ger,Špa,Fra, Benelux, Rakousko) Smlouva mimo rámec EU, omezený počet členů (původní signatáři jen Ger,Špa,Fra, Benelux, Rakousko) Později převedeno do celoevropského rámce rozhodnutím, ale jen částečně Později převedeno do celoevropského rámce rozhodnutím, ale jen částečně Profily DNA- srovnavání národních databází Profily DNA- srovnavání národních databází Otisky prstů i pro prevenci Otisky prstů i pro prevenci „Sky marshals“ „Sky marshals“

25 ČR a Schengen Zapojení je povinné – acquis převzato v rámci Kapitoly 24 Zapojení je povinné – acquis převzato v rámci Kapitoly 24 Schengenské akční plány (2001, 2003, 2005) Schengenské akční plány (2001, 2003, 2005) Problematické datum vstupu – 2007 či 2008??? – záleželo především na SIS II, nakonec SISone4all – vstup v prosinci 2007 Problematické datum vstupu – 2007 či 2008??? – záleželo především na SIS II, nakonec SISone4all – vstup v prosinci 2007 Hodnocení provádí pracovní skupina Rady EU Hodnocení Schengenu – formou dotazníků a expertních návštěv Hodnocení provádí pracovní skupina Rady EU Hodnocení Schengenu – formou dotazníků a expertních návštěv Důležitá důvěra ostatních států – systém „weakest link“ Důležitá důvěra ostatních států – systém „weakest link“

26 Schengenské acquis a východní rozšíření I. Kategorie – překračování vnitřních hranic, podmínky upravující pohyb cizinců, policejní spolupráce, vzájemná pomoc v trestních záležitostech, uplatňování zásady zákazu dvojího trestu, vydávání osob, převod výkonu rozsudku, omamné a psychotropní látky, střelné zbraně, ochrana osobních údajů I. Kategorie – překračování vnitřních hranic, podmínky upravující pohyb cizinců, policejní spolupráce, vzájemná pomoc v trestních záležitostech, uplatňování zásady zákazu dvojího trestu, vydávání osob, převod výkonu rozsudku, omamné a psychotropní látky, střelné zbraně, ochrana osobních údajů II. Kategorie – překračování vnějších hranic, víza, povolení k pobytu a záznam o nežádoucí osobě, SIS, ochrana dat a údajů SIS II. Kategorie – překračování vnějších hranic, víza, povolení k pobytu a záznam o nežádoucí osobě, SIS, ochrana dat a údajů SIS

27 Období před vstupem Přejímání legislativy Přejímání legislativy Vytvořena meziresortní Pracovní skupina pro schengenskou spolupráci (1998) – MV (Policie), MZV, Min. dopravy Vytvořena meziresortní Pracovní skupina pro schengenskou spolupráci (1998) – MV (Policie), MZV, Min. dopravy V roce 2001 vydán první Schengenský akční plán, poté další – 2003 a 2005 V roce 2001 vydán první Schengenský akční plán, poté další – 2003 a 2005

28 Hodnocení ČR Leden 2006 – prezentace ČR na zasedání pracovní skupiny Rady pro hodnocení Schengenu (na základě dotazníků z roku 2006) Leden 2006 – prezentace ČR na zasedání pracovní skupiny Rady pro hodnocení Schengenu (na základě dotazníků z roku 2006) Únor - Hodnotící mise – policejní spolupráce Únor - Hodnotící mise – policejní spolupráce Březen – Ochrana dat Březen – Ochrana dat Květen, červen - víza Květen, červen - víza Červen – Vzdušné hranice Červen – Vzdušné hranice

29 2006 – ČR kontra Komise Komise – technické problémy při zavádění SIS II – nutnost odložit vstup Komise – technické problémy při zavádění SIS II – nutnost odložit vstup Komise: ČR je druhým nejhůře připraveným členem východního rozšíření hned po Polsku Komise: ČR je druhým nejhůře připraveným členem východního rozšíření hned po Polsku Komise: ČR dokonce přiznala chybu Komise: ČR dokonce přiznala chybu Kohout: Důvody jsou politické, nikoli technické – odráží názory v některých členských státech Kohout: Důvody jsou politické, nikoli technické – odráží názory v některých členských státech

30 Bulharsko a Rumunsko Do EU vstoupily až v roce 2007 Do EU vstoupily až v roce 2007 K Schengenu by se měly připojit v březnu 2011 K Schengenu by se měly připojit v březnu 2011 Podmínky splněny, ale přistoupení spojováno s některými politickými otázkami Podmínky splněny, ale přistoupení spojováno s některými politickými otázkami Výrazné implikace pro ochranu hranic EU – exponovaná oblast Výrazné implikace pro ochranu hranic EU – exponovaná oblast

31 Víza EU bere jako první bariéru proti nelegální migraci EU bere jako první bariéru proti nelegální migraci Black list X White list Black list X White list Zavádění víz pro státy východní Evropy – rozdílný přístup států Visegrádu – ČR a Slovensko – co nejdříve, Polsko a Maďarsko do nejpozději – víza jako nástroj zahraniční politiky Zavádění víz pro státy východní Evropy – rozdílný přístup států Visegrádu – ČR a Slovensko – co nejdříve, Polsko a Maďarsko do nejpozději – víza jako nástroj zahraniční politiky

32 Aktéři české vnitřní politiky a Schengen Žádná ze stran nevystupovala proti Schengenu, otázkou především další prohlubování spolupráce v justici a vnitru – více rozhodování QMV Žádná ze stran nevystupovala proti Schengenu, otázkou především další prohlubování spolupráce v justici a vnitru – více rozhodování QMV Proti především ODS a KSČM (ta je pro multilaterální formu spolupráce, např. OSN) Proti především ODS a KSČM (ta je pro multilaterální formu spolupráce, např. OSN)


Stáhnout ppt "Schengenský prostor a ČR 11.10. 2010. Vytváření prostoru s volným pohybem osob Ve smlouvě o EHS volným pohybem osob chápán volný pohyb pracovních sil."

Podobné prezentace


Reklamy Google