Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropská unie - Schengenský prostor

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropská unie - Schengenský prostor"— Transkript prezentace:

1 Evropská unie - Schengenský prostor

2 Schengenská spolupráce mezi státy Evropské unie vznikla zejména pro zjednodušení volného pohybu osob, který se pojí s pracovní mobilitou a také přispívá k větším možnostem na trhu práce. V těchto hlavních principech můžeme spatřovat spojení se sociální politikou.

3 V současnosti se výraz „Schengen“ nejčastěji využívá jako zkrácené označení tzv. schengenského prostoru, v jehož rámci nejsou na společných státních hranicích vykonávány hraniční kontroly a hranice lze tedy překračovat kdykoli a na jakémkoli místě.

4 Od 21. prosince bude možné přejíždět a přepravovat zboží přes hranice ČR bez kontrol a zastavení. Česko se stává součástí Schengenu. Znamená to: cestování bez zdržení na hranicích odstranění překážek bránících volnému pohybu přes hranice ať již za možnostmi pracovních příležitostí nebo obchodu sdílení informací v Schengenském informačním systému (SIS) uznání schopnosti ČR převzít odpovědnost za ochranu společného prostoru

5 8. listopadu potvrdili ministři vnitra ukončení schengenského hodnocení a konstatovali připravenost všech 9 států na vstup do Schengenu. Přijetím závěrů Rady byl formálně zakončený více než dvouletý hodnotící proces expertů ze schengenských států a přezkoumávání plnění schengenských standardů v praxi.

6

7

8 Principy schengenské spolupráce
Hlavní praktický dopad spočívá v odpadnutí povinnosti předkládat doklad totožnosti při překračování hranice mezi schengenskými státy Hraniční kontroly se neprovádějí, hranice je možné překročit kdekoliv a kdykoliv - stále ovšem s platným dokladem totožnosti

9 Vysoký standard při zajišťování ochrany schengenského prostoru garantují detailní pravidla rozepisující aktivity jednotlivých států včetně jejich vzájemné spolupráce především v následujících oblastech: Ochrana vnějších hranic Policejní a justiční spolupráce Vízová a konzulární spolupráce Ochrana osobních údajů Schengenský informační systém

10 Ochrana vnějších hranic
zrušení kontrol na vnitřních hranicích a přesun aktivit spojených s ochranou hranic na tzv. vnější hranice států schengenského prostoru, tj. hranice se státy, které se plně nepodílejí na schengenské spolupráci. Společná ochrana vnějších hranic by měla napomáhat v boji proti nedovolenému přistěhovalectví a obchodování s lidmi a zabránit jakékoliv hrozbě pro vnitřní bezpečnost, veřejný pořádek, veřejné zdraví a mezinárodní vztahy členských států.

11 Policejní a justiční spolupráce
Důležitý nástroj vzájemné spolupráce v trestních věcech představující možnosti nabízené např. evropským zatýkacím rozkazem nebo předáváním osob ve výkonu trestních rozsudků. Přitom jsou samozřejmě respektována lidská práva a platí mj. zákaz dvojího trestu. Státy se zavazují ke spolupráci a vzájemné pomoci při prevenci a objasňování kriminality. Policejní spolupráce v rámci Schengenu zahrnuje pět základních okruhů činnosti spočívajících ve výměně styčných důstojníků, výměně informací, sladěnosti komunikační sítě a v přeshraničním sledování a přeshraničním pronásledování osoby

12 Vízová a konzulární spolupráce
Nástrojem umožňujícím regulaci přílivu osob a eliminaci proniknutí nežádoucích osob nebo osob představujících bezpečnostní riziko Schengenské státy navíc harmonizovaly podmínky pro krátkodobý pobyt na svém území – tzn., že po získání tzv. schengenského víza může jeho držitel pobývat a volně se pohybovat po schengenském prostoru po dobu až 3 měsíců během šestiměsíčního období ode dne prvního vstupu na území Schengenu.

13 Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů, tj. údajů, které lze vztáhnout ke konkrétním fyzickým osobám, je nedílnou součástí schengenské spolupráce Pro shromažďování, ukládání, předávání či jiné zpracování osobních údajů v souvislosti s schengenskou spoluprací jsou proto stanovena striktní pravidla, přičemž kontrola jejich dodržování je svěřena nezávislým dozorovým orgánům

14 Schengenský informační systém
SIS je evropská policejní databáze, která slouží zejména pro pátrání po osobách (hledaných, pohřešovaných, nežádoucích) a věcech (vozidla, registrační značky, cestovní a osobní doklady, registrační doklady k vozidlům, bankovky, zbraně aj.) na území schengenského prostoru. Do systému přispívají všechny členské státy Schengenu přímo ze svých národních databází. Využívání SIS je nezbytnou podmínkou pro odstranění kontrol na vnitřních hranicích.

15 Konzultace s Ing. Mgr. Janem Dočkalem CSc.

16 a přeji příjemné Vánoční svátky
Děkuji za pozornost a přeji příjemné Vánoční svátky


Stáhnout ppt "Evropská unie - Schengenský prostor"

Podobné prezentace


Reklamy Google