Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CHARAKTERISTIKA VÝZNAMNÍ PŘEDSTAVITELÉ Mgr. Michal Oblouk

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CHARAKTERISTIKA VÝZNAMNÍ PŘEDSTAVITELÉ Mgr. Michal Oblouk"— Transkript prezentace:

1 CHARAKTERISTIKA VÝZNAMNÍ PŘEDSTAVITELÉ Mgr. Michal Oblouk
PREROMANTISMUS CHARAKTERISTIKA VÝZNAMNÍ PŘEDSTAVITELÉ Mgr. Michal Oblouk

2 P R E R O M A N T I S M U S od pol. 18. stol., poč. 19. stol.
umělecký styl a životní postoj nově nastupující třídy – měšťanstva umělecký proud, který vznikl jako reakce na klasicismus a osvícenství, a který ohlašoval blížící se romantismus našel své vyjádření hlavně v literatuře orientuje se na posílení emocionální působivosti uměleckých děl - sentimentalismus

3 ZNAKY PREROMANTISMU odpor k osvícenství a klasicismu
zdůraznění citovosti v literární tvorbě - opravdovost citu, hloubka vášně, prožitek srdce a právo každého člověka na plný, neomezovaný citový život návrat k přírodě (svět neporušený civilizací) prostý venkovský způsob života = prostředí vhodné pro rozvíjení citu i rozumu člověka požadavek originality a svobody záliba v určitých typických přírodních sceneriích (jezero, hřbitov, hrobka, zřícenina, noc, měsíc) a v postavách (poutník, vězeň, mnich, poustevník) hrdinové nejsou buřiči vlastenectví zájem o lidovou slovesnost (inspirační zdroj) autentické projevy národní kultury

4 ANGLIE je považována za místo zrodu preromantismu Edward Young, James Thomson, Thomas Gray, Thomas Percy, Thomas Parnell, Robert Blair, Henry Kirke White - básníci tzv. hřbitovní školy James Macpherson ( ) - skotský preromantický básník a politik, je znám především jako „překladatel“ jím „objevené“ staré gaelské poezie Ossianovy zpěvy Robert Burns ( ) - skotský básník a autor písní, je považován za skotského národního básníka Samuel Richardson ( ) - významný anglický spisovatel 18. století, zakladatel sentimentálního románu v dopisech Horace Walpole ( ) - politik, spisovatel, architekt a bratranec Lorda Nelsona, je považován za zakladatele gotického románu, autor románu Otranský zámek

5 FRANCIE Madame de Staël ( ) - francouzsko-švýcarská spisovatelka, její romány a poezie inspirovaly vznik romantické literatury André Chénier ( ) - významný francouzský básník, bývá považován za jednoho z předchůdců romantického uměleckého směru Choderlos de Laclos ( ) - spisovatel a generál, román Nebezpečné známosti (popisuje mravní volnomyšlenkářství jistých šlechtických kruhů z dob konce francouzského absolutismu, kniha je psaná formou dopisů, příběh je dodnes zdrojem mnoha literárních i filmových zpracování)

6 JEAN-JACQUES ROUSSEAU (1712 – 1778)
francouzský filozof a spisovatel švýcarského původu pocházel z rodiny hodináře učil se u notáře, u ryteckého mistra, v letech 1730 – 1732 se učil hudbě přátelil se s D. Diderotem, spolupracoval na Encyklopedii (články o hudbě a politické ekonomii) žil neuspořádaným rodinným životem, s pologramotnou švadlenou měl pět dětí, které dal do sirotčince zvítězil v soutěži o nejlepší filozofické pojednání jeho pedagogické dílo bylo odsouzeno pařížským parlamentem a zakázáno i v Ženevě požadoval návrat k neporušené přírodě, jen příroda zachová člověka v jeho svobodném, přirozeném stavu (člověk je od přírody dobrý), civilizace ho kazí

7 ROUSSEAUOVO DÍLO - jeho dílo ovlivnilo Velkou francouzskou revoluci i následující vývoj kolektivistických teorií Emil čili O výchově – pedagogický román o nutnosti přirozeného vývoje a citově bohatém životě, kniha je rozdělena do pěti částí, v každé části se věnuje určitému věkovému období dítěte a v páté části se zabývá výchovou ženy, tedy budoucí Emilovy manželky Julie aneb Nová Héloisa – sentimentální román v dopisech o lásce domácího učitele k dívce šlechtického původu Julii

8 ANTOINE-FRANCOIS PRÉVOST (1697 – 1763)
francouzský spisovatel a romanopisec studoval u jezuitů r vstoupil do armády, nakonec složil slib v Řádu svatého Benedikta r nuceně odešel do Anglie a o dva roky později do Nizozemí, zde byl obviněn z podvodů, a proto se vrátil do Anglie r se mu podařilo vrátit do Francie, kde se nakonec smířil i s církví dílo: MANON LESCAUT – milostný příběh, autobiografická zpověď šlechtice, jeho láska ke krásné Manon, román byl pro údajnou nemorálnost ve Francii odsouzen ke spálení, vydán až po 20 letech, veršovaná dramatizace (V. Nezval)

9 NĚMECKO – HNUTÍ STURM UND DRANG
Bouře a vzdor název hnutí podle hry dramatika Friedricha M. Klingera ( ) literární hnutí působící v letech 1767 – 1785 mladí tvůrci vyjadřovali odpor k společenské nespravedlnosti, útlaku, vzpoura mladé generace proti konvencím reakce na racionalismus a osvícenství návrat k emocím, důraz na cit a fantazii, požadavek originality, inspirace – příroda a lidová slovesnost Gotthold Ephraim Lessing ( ), Johann Gottfried Herder ( ), Gottfried August Bürger ( ) - fantastický cestopis s pohádkovými motivy Baron Prášil

10 JOHANN WOLFGANG GOETHE (1749 – 1832)
nejvýznamnější představitel německé klasické literatury, byl univerzálním umělcem (básník, prozaik, dramatik, historik umění a umělecký kritik, právník a politik, biolog a stavitel) narodil se v rodině císařského rady studoval na univerzitě v Lipsku (přírodní vědy) a ve Štrasburku, kde získal titul doktora práv působil jako právník, ministr a rádce výmarského vévody Karla Augusta od r se trvale usadil ve Výmaru, odkud často zajížděl do západočeských lázní, které si zamiloval (Čechy navštívil 17krát) při léčení v Mariánských Lázních se 74letý autor zamiloval do 17leté Ulriky von Levetzow hodně cestoval, při návštěvě Itálie se seznámil s antikou, kterou pokládal za vrchol kultury politicky se angažoval v programu literárního hnutí Sturm und Drang

11 GOETHOVO DÍLO Prometheus – báseň Král duchů, Čarodějův učeň – balady
Heřman a Dorotea – idylická pastorela Utrpení mladého Werthera – 2dílný román v dopisech, ich-formou psané deníkové záznamy (o vnitřní krizi hrdiny, zklamání v lásce) Viléma Meistera léta učednická, Viléma Meistera léta tovaryšská – 2 díly vývojového výchovného románu o životní cestě chlapce Götz von Berlichingen, Egmont, Ifigenie na Tauridě, Torquato Tasso – tragédie Faust – vrcholné dílo, dvojdílná filozoficko-dramatická báseň, pověst o dr. Faustovi a jeho smlouvě s ďáblem (Faustova touha po poznání a nespokojenost ho vede k přijetí Mefistofelovy služby, v případě uspokojení mu propadne Faustova duše)

12 FRIEDRICH SCHILLER (1759 – 1805)
- německý básník, dramatik a překladatel narodil se jako syn vojenského lékaře původně chtěl studovat teologii, vystudoval ale medicínu (na škole založil tajný spolek poezie), krátce pracoval jako plukovní lékař byl dramaturgem divadla v Mannheimu, kde pracoval také jako novinář šest let žil ve Výmaru (přátelství s Goethem) – „výmarští klasikové“ stal se profesorem pro světové dějiny na univerzitě v Jeně r je nazýván rokem balad - Schiller i Goethe vytvořili mnoho balad každý sám i dohromady v divadle spatřoval důležitý prostředek k výchově člověka zemřel na tuberkulózu

13 SCHILLEROVO DÍLO Balady – tajemné dramatické příběhy
Óda na radost – báseň oslavující štěstí, přátelství, v závěru Beethovenovy 9. symfonie (hymna Evropské unie) Loupežníci – tragédie, konflikt dvou bratrů šlechticů, povahově protikladných (Karel x Franz) Úklady a láska – tragédie, o lásce měšťanské dívky a šlechtického syna Don Carlos, trilogie Valdštejn, Marie Stuartovna, Panna Orleánská, Nevěsta messinská, Vilém Tell – historická dramata

14 RUSKO/POLSKO Gavrila Romanovič Děržavin ( ) - největší ruský básník 18. století Denis Ivanovič Fonvizin ( ) - nejvýznamnější ruský dramatik 18. století Alexander Nikolajevič Radiščev (1749 – 1802) - ruský prozaik, básník, filozof, sociální myslitel a revolucionář období osvícenství a preromantismu Nikolaj Michajlovič Karamzin ( ) - ruský preromantický spisovatel a historik, považován za nejvýznamnějšího představitele ruské sentimentální prózy Franciszek Karpiński ( ) - polský básník, první a hlavní představitel polského preromantismu Jan Potocki ( ) - polský prozaik, historik, archeolog, lingvista, cestovatel a dobrodruh

15 IVAN ANDREJEVIČ KRYLOV (1769 – 1844)
ruský autor bajek pocházel z chudé důstojnické rodiny od osmi let pracoval jako kancelářský poslíček a živil matku a sourozence měl pouze základní vzdělání, avšak získal široký rozhled jako samouk většinu života pracoval jako knihovník psal satirické divadelní hry, založil několik časopisů dílo: BAJKY – veršované, 9 knih (přes 200 bajek), kritizuje špatné lidské vlastnosti i nastavuje zrcadlo tehdejší ruské společnosti, např. Vlk a beránek, Orel a slepice, Rybí tanec, Statečný osel, Mravenec

16 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
https://cs.wikipedia.org/wiki/Preromantismus https://cs.wikipedia.org/wiki/Choderlos_de_Laclos https://cs.wikipedia.org/wiki/James_Macpherson https://cs.wikipedia.org/wiki/Robert_Burns https://cs.wikipedia.org/wiki/Samuel_Richardson https://cs.wikipedia.org/wiki/Horace_Walpole https://cs.wikipedia.org/wiki/Germaine_de_Sta%C3%ABl https://cs.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Ch%C3%A9nier https://cs.wikipedia.org/wiki/Gavrila_Romanovi%C4%8D_D%C4%9Br%C5%BEavin https://cs.wikipedia.org/wiki/Denis_Ivanovi%C4%8D_Fonvizin https://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Nikolajevi%C4%8D_Radi%C5%A1%C4%8Dev https://cs.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Karpi%C5%84ski https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Potocki


Stáhnout ppt "CHARAKTERISTIKA VÝZNAMNÍ PŘEDSTAVITELÉ Mgr. Michal Oblouk"

Podobné prezentace


Reklamy Google