Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opakování ZZ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opakování ZZ."— Transkript prezentace:

1 Opakování ZZ

2 Proč se odvádí daně?Jaké daně platí občan, podnikatel (OSVČ), firma?
Daně se odvádí do státního rozpočtu, jsou příjmem státu, platí se z nich různé státní výdaje na sociální dávky, stavby silnic, dálnic, chod úřadů … Občan: daň z nemovitostí, z příjmů, z převodu nemovitosti při prodeji Podnikatel: daň z příjmů, daň silniční, DPH, daň z nemovitostí Firma: daň z příjmů právnických osob, DPH, daň silniční, spotřební daň

3 Jaké informace jsou důležité při rozhodování o zaměstnání?
Druh vykonávané práce Plat Rozvržení pracovní doby Dostupnost dopravy Poskytované benefity (příspěvek na obědy, telefon, auto, příspěvek k dovolené aj.)

4 Kde jsou stanoveny podmínky pro založení a provozování živnosti
Kde jsou stanoveny podmínky pro založení a provozování živnosti? Lze ve vašem oboru založit živnost? Živnostenský zákon Živnostenský úřad Informace ze živnostenského zákona lze najít i na internetu – pozor na aktuálnost! Ano lze založit ohlašovací řemeslnou živnost

5 Kdybych chtěl samostatně podnikat, co bych si měla zjistit?
Podnikatelský záměr, tj. co bych chtěla dělat Co je k tomu potřeba za úřední povolení (podnikání, hygiena, bezpečnost) Zda mám šanci na trhu obstát, zda by byl o mé služby, výrobky zájem (průzkum trhu) Analýza silných a slabých stránek (SWOT)

6 Odkud můžete získat finanční prostředky na samostatné podnikání?
Vlastní peníze – co mám našetřeno Dotace – žádat dotace od státu např. pro začínající podnikatele, na nově vytvořené pracovní místo aj. Půjčky – od rodiny, známých Úvěry – z banky

7 Jak se připravíte na přijímací pohovor?
Důkladně ! Co mám vědět o firmě – čím se zabývá, jak je úspěšná, co bych tam mohl dělat, co obnáší práce, kterou bych chtěl/mohl dělat Co řeknu o sobě – proč tam chci pracovat, proč se na tu práci hodím, co umím, jak mohu být užitečný firmě, jaké jsou mé silné stránky, měl bych znát i své negativní stránky, mít představu o platu Přijdu včas, čistý, čistě a vhodně oblečen (neroztrhaný), čisté boty, ne přehnaně nalíčená, upraven/á

8 Jaký je postup při uzavírání pracovního poměru
Jaký je postup při uzavírání pracovního poměru? Kde jsou stanovena práva a povinnosti z pracovního poměru? Zaměstnavatel vybere z uchazečů o zaměstnání v rámci výběrového řízení Sepíše se pracovní smlouva – den, místo a druh práce Zaměstnavatel seznámí zaměstnance s jeho právy a povinnostmi, bezpečnost práce, pracovní a organizační řád firmy, platové podmínky, dovolená, pracovní doba aj. Práva a povinnosti jsou napsána v zákoníku práce

9 K čemu slouží prac. smlouva, kdo ji uzavírá, jaké jsou její náležitosti? Která další ujednání může obsahovat? Vzniká jí pracovní poměr Uzavírá ji zaměstnavatel se zaměstnancem Den nástupu, místo výkonu a druh práce Další ujednání: dobu určitou (max. 3 roky a max. 2x opakovat), kratší týdenní pracovní dobu, zkušební dobu (max. 3 měsíce, nesmí se prodlužovat, nejpozději v den nástupu do práce)

10 Jaký je obvyklý nástupní plat ve vašem oboru
Jaký je obvyklý nástupní plat ve vašem oboru? Co víte o mzdě, rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou? Podle druhu práce od Kč, nejčastěji tis. Kč Mzda – odměna za práci Časová, úkolová, podílová nebo kombinace Hrubá mzda – to co dostávám od zaměstnavatele za práci Čistá mzda – od hrubé mzdy odečítáme srážky – zálohu na daň z příjmů, zdravotní pojištění, sociální zabezpečení

11 K čemu je určeno sociální a zdravotní pojištění? Kdo ho platí?
výplata důchodů, dávek v nemoci a dávek v nezaměstnanosti platí je zaměstnanci, zaměstnavatelé z vyplácených mezd, podnikatelé (OSVČ) Zdravotní úhrada zdravotní péče (lékaři, nemocnice) za nepracující platí stát – děti, studenti, důchodci, nezaměstnaní na ÚP, rodiče na mateřské dovolené, osoby ve výkonu trestu, osoby zdravotně postižené

12 Co jsou zaměstnanecké výhody? Které byste upřednostňovali?
benefity, které zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci mimo mzdu, nad rámec zákona mohou být peněžní, v hmotné formě či ve formě nadstandardní služby; mohou nabývat různých podob. Např.: stravenky nebo závodní stravování dovolená navíc jazykové a odborné kurzy firemní vozidlo nebo příspěvky na dopravu firemní mobilní telefon, s úhradou pracovních hovorů, notebook přechodné ubytování či příspěvek na bydlení penzijní připojištění či životní pojištění poskytování vybraných služeb (zvýhodněné využívání služeb firmy) rekreace ve firemních zařízeních, příspěvky na dovolené třináctý plat občerstvení/nápoje

13 Co ve vašem oboru znamená ekologické chování na pracovišti?
Třídění odpadu Používání potřeb z recyklovaných materiálů (papír, desky …) Nepřetápět, nadbytečně nesvítit, neplýtvat vodou apod. Netisknout zbytečnosti

14 Jaká práva má zaměstnanec při pracovním úrazu
Jaká práva má zaměstnanec při pracovním úrazu? V jakých případech je nemůže uplatňovat? Náhrada ztráty na výdělku Úhrada nákladů spojených s léčením (léky, dieta, cestovné do nemocnice, lázně, apod.) Náhrada bolestného a odškodnění za ztrátu (snížení) společenského uplatnění Pokud se prokáže, že nejde o pracovní úraz, tj. porušil předpisy, nedodržel pracovní postup apod.

15 Zákony vztahující se k bezpečnosti práce a požární ochraně
Jaké bezpečnostní a hygienické předpisy musíte ve svém oboru dodržovat? Je jejich dodržování povinné pro zaměstnance i zaměstnavatele? Zákoník práce Zákony vztahující se k bezpečnosti práce a požární ochraně Vnitropodnikové předpisy Předpisy k zákonu o potravinách, vyhláška o stanovení kritických bodů HACCP, vyhláška o osobní hygieně Ano Uveďte příklad, co musíte dodržovat

16 K čemu slouží pojištění majetku a osob
K čemu slouží pojištění majetku a osob? Jaká práva a povinnosti vyplývají z pojistné smlouvy? K zajištění rizik, která mohou nastat (poškození majetku živelní pohromou, krádež, požár, havárie, u osob úraz, nemoc, odpovědnost) Právo na plnění ze smlouvy v případě, že nastane pojistná událost (vznikne škoda) Povinnost hradit pojistné, oznamovat důležité změny

17 Hypoteční úvěr – na koupi domu, bytu, na stavbu domu, na rekonstrukci
Jaké podmínky a jaká rizika musíte zvážit při získávání úvěru? K čemu využijete hypoteční úvěr? Co znamená zástava, exekuce? Úrok, RPSN, výše splátek, délka splácení, moje schopnost splácet, důvěryhodnost poskytovatele úvěru, na co chci půjčit Hypoteční úvěr – na koupi domu, bytu, na stavbu domu, na rekonstrukci Zástava – to čím ručím za úvěr pro případ, že bych nemohl splácet Exekuce – vykonávací řízení, vynucené splacení závazku (obstavení účtu, zabaven majetku, dražba)

18 Co jsou náklady a výnosy firmy
Co jsou náklady a výnosy firmy? Jak můžeme ovlivnit hospodářský výsledek? Uveď příklad z oboru. Náklady firmy: spotřeba materiálu, energie, mzdy, nákup zboží, úroky z úvěru, nájem, opravy a údržba, kancelářské potřeby … Výnosy firmy: tržby za prodej zboží, výrobků, služeb, příjmy za prodej majetku používaného k podnikání, výnosové úroky HV= V-N , zvýšení zisku pomocí zvýšení cen, zvýšení množství prodaných výrobků či služeb nebo snížením nákladů

19 Jaké jsou nejdůležitější výdaje domácnosti
Jaké jsou nejdůležitější výdaje domácnosti? Jak sestavíte rodinný rozpočet? Sepsat všechny výdaje domácnosti za měsíc, všechny stálé příjmy domácnosti za měsíc a porovnáváme je Příjmy mají být větší než výdaje (finanční rezerva) Nejdůležitější výdaje domácnosti: pravidelné, jednorázové, povinné (nájemné, daně, školné, splátky dluhů), nutné (jídlo, elektřina, voda, plyn, oblečení, doprava), zbytné (dovolená, drahý mobil, televize, kouření, zábava)

20 Jaké znáte bankovní služby
Jaké znáte bankovní služby? Vysvětli bezhotovostní platbu a platbu v hotovosti. K čemu slouží bankovní účet? Bankovní služby – zprostředkování platebního styku (běžné účty,platební karty), zhodnocení vkladů (spořící a vkladové účty, investiční produkty), poskytování úvěrů, směnárenská činnost Hotovostní platba – mincemi a bankovkami Bezhotovostní platba – převodem z účtu, platební kartou, složenkou Bankovní účet – běžný účet obvykle používáme k zabezpečení platebního styku, spořící a vkladové účty používáme ke zhodnocení uložených peněz

21 Kdy a na co je vhodné žádat úvěr. Na co použijete spotřebitelský úvěr
Kdy a na co je vhodné žádat úvěr? Na co použijete spotřebitelský úvěr? Kdo poskytuje úvěry? Pořizovaná věc by měla mít delší životnost než úvěr, měli bychom být schopni úvěr splácet (splátky by měly být méně než 1/3 příjmů) Spotřebitelský úvěr – účelový, neúčelový, nákup spotřebních věcí – auto, televize, pračka, … Instituce poskytující úvěry – banky, hypoteční banky, stavební spořitelny, leasingové společnosti, nebankovní poskytovatelé úvěrů

22 Jaké povinnosti má zaměstnanec vůči zaměstnavateli
Jaké povinnosti má zaměstnanec vůči zaměstnavateli? A jaké má zaměstnavatel vůči zaměstnancům? Zaměstnanec – povinnost vykonávat práci osobně ve stanovené době, dodržovat pracovní kázeň, pracovat svědomitě, plnit pokyny nadřízeného, využívat pracovní dobu, dodržovat předpisy, řádně hospodařit se svěřenými prostředky, podstoupit lékařskou prohlídku Zaměstnavatel – přidělovat zaměstnanci práci, platit za ni mzdu, vytvářet podmínky pro plnění úkolů, seznámit ho s předpisy (bezpečnost, pracovní řád),

23 Jak může firma zlepšovat ekonomické výsledky
Jak může firma zlepšovat ekonomické výsledky? Co přispívá ke zvýšení produktivity práce? Jak můžete šetřit na svém pracovišti? Úspory nákladů, zvýšení prodeje, zvýšení produktivity Produktivita práce – kolik vyrobíme za časovou jednotku (např. za hodinu) Zvýšení produktivity práce – využívání přírodních a klimatických podmínek, lepší technologie, zvyšování kvalifikace pracovníků, motivace pracovníků, lepší organizace řízení

24 Jak chápete ochranu spotřebitele. Reklamovali jste někdy zboží/službu
Jak chápete ochranu spotřebitele? Reklamovali jste někdy zboží/službu? Na co se může vztahovat reklamace ve vašem oboru a jak byste ji řešili? Ochrana spotřebitele – ochrana před nekalými, klamavými či agresivními praktikami, vyvážení silnějšího postavení prodejců Reklamace – reklamujeme vadu věci, ne opotřebení Řešení reklamace – o reklamaci rozhodneme ihned max. do 3 dnů, do 30 dnů je třeba vadu odstranit, při reklamaci prodávající vystaví písemné potvrzení, kde uvede datum přijetí reklamace, popíše její obsah a navrhovaný způsob řešení

25 Co vytváří dobré jméno firmy? Co je etika podnikání a profesní čest?
Je třeba mnoho spokojených zákazníků, kteří svoji spokojenost tlumočí známým a doporučují výrobek, službu, firmu, tím pomáhají k vytvoření dobrého jména firmy Etika podnikání – souhrn etických pravidel chování v podnikání, je součástí firemní kultury Např.: slušné a upřímné jednání s obchodními partnery, poctivost vůči zákazníkům nebo etické zacházení s konkurencí Neetické podnikání ve svém důsledku přináší špatnou pověst, i sankce ze strany trestního práva (např. podplácení, lživá reklama …)

26 Čím se zabývá finanční úřad
Čím se zabývá finanční úřad? Kdy s ním přijdete do kontaktu – v osobním či profesním životě? správou a výběrem daní Osobní život – pokud podávám daňové přiznání k dani z příjmů , tzn. uplatňuji úroky z úvěru na bydlení, penzijní připojištění, životní pojištění, prodávám nemovitost, vlastním nemovitost a platím příslušnou daň Profesní život – pokud podnikám musím platit daň z příjmů, silniční daň, mohu být plátce DPH, případně spotřební daně

27 Jak a proč byste měli pečovat o životní prostředí doma i při výkonu profese? Uveď příklady.
Šetřit vodou – spořiče, sprchování, mytí nádobí Třídit odpad Chodit pěšky, jezdit na kole využívat hromadnou dopravu, nejezdit zbytečně Úsporné žárovky, zhasínat, nepřetápět, využívat ekologická paliva Neplýtvat papírem Používat ekologické čisticí prostředky, nepoužívat igelitky apod. Abychom ochránili prostředí, ve kterém žijeme, pro nás i pro naše děti

28 Kde najdete informace o volných prac. místech
Kde najdete informace o volných prac. místech? Znáte noviny, internetové stránky s nabídkou volných míst? Úřad práce Internetové stránky Inzertní noviny Místní noviny Např. AB inzert, Annonce, Znojemsko, Znojemské listy Mpsv.cz, volnamista.cz, job.cz ….

29 Jak byste postupovali při hledání zaměstnání
Jak byste postupovali při hledání zaměstnání? Jak dáte najevo, že hledáte zaměstnání? Optám se známých Sleduji inzerci v novinách Hledám na internetových stránkách Sleduji nabídku úřadu práce Zaregistruji se na internetovém portále s příslušným zaměřením např. hledampraci.cz, easy-práce.cz aj. Rozešlu životopisy a motivační dopisy do firem, kde bych chtěl pracovat

30 Ve kterých firmách ve vašem okolí či v ČR můžete uplatnit svoji profesi? Jaké jsou běžné platové a pracovní podmínky ve vašem oboru? Platové podmínky od Kč. Běžně 12 – 15 tisíc Kč Pracovní podmínky – pracovní doba, jedno či vícesměnný pracovní provoz, dělená pracovní doba, pracovní prostředí,

31 Co podniknete, pokud přechodnou dobu nenaleznete práci a chcete pracovat? Znáte firmu, která by vás mohla na takovou dobu zaměstnat? Snažím se hledat práci (viz dříve) Snažím se najít brigádu Mohu využít pracovní agenturu (JOB LEADER CZECH, Advantage Consulting apod.) Pracovní agentury zaměstnávají zaměstnance, které „pronajímají“ firmám

32 Co je profesní životopis a k čemu slouží
Co je profesní životopis a k čemu slouží? Co v něm uvedete a co nemusíte . Lze získat formulář životopisu? Životopis od studií, přes zaměstnání, po současnost Použijeme ho, když se ucházíme o práci Uvedu jméno, adresu, , telefon, dosažené vzdělání, dosavadní praxi (všechna zaměstnání, brigády), dovednosti Nemusím – datum narození, rodinný stav, zdravotní stav, koníčky

33 Proč se musíte zajímat o dění ve svém oboru
Proč se musíte zajímat o dění ve svém oboru. Znáte nějaký odborný časopis? Abych nezakrněl, udržoval si aktuální informace, co je nového, byl v obraze, tím si udržuji svoji cenu na trhu práce, lépe najdu uplatnění, pokud sleduji novinky a trendy Odborný časopis např. Pekař, cukrář

34 Uveďte příklad oboru, školy, kde byste se mohli dál profesně vzdělávat
Uveďte příklad oboru, školy, kde byste se mohli dál profesně vzdělávat? Jak budete postupovat, kdybyste se tam chtěli vzdělávat? Obor podnikání, pekař, cukrář (opačně), kuchař Různé kurzy Je třeba sledovat stránky školy, podat si v termínu přihlášku, zúčastnit se přijímacího řízení, po přijetí odevzdat zápisový lístek V případě kurzů – přihlásit se a zaplatit příslušný poplatek

35 Co považujete při výkonu vaší profese za nejdůležitější
Co považujete při výkonu vaší profese za nejdůležitější? Co byste sledovali a požadovali po svých podřízených? Např. Pravdomluvnost Spravedlnost Pečlivost Pořádnost Svědomitost Spolehlivost Kreativitu (nápady) Ochota pomoci

36 Víte, kde je ve vašem okolí úřad práce
Víte, kde je ve vašem okolí úřad práce? Jaké rady a informace tam získáte? Nám. Svobody Informace o volných pracovních místech Informace o možnostech rekvalifikace Informace o podpoře v nezaměstnanosti


Stáhnout ppt "Opakování ZZ."

Podobné prezentace


Reklamy Google