Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klíčové etapy postglaciálního vývoje vegetace a krajiny České republiky. pylové zrno Vicia – typ (0,00005 m)jehlice Abies (0,005 m)Picea (5 m)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klíčové etapy postglaciálního vývoje vegetace a krajiny České republiky. pylové zrno Vicia – typ (0,00005 m)jehlice Abies (0,005 m)Picea (5 m)"— Transkript prezentace:

1 Klíčové etapy postglaciálního vývoje vegetace a krajiny České republiky. pylové zrno Vicia – typ (0,00005 m)jehlice Abies (0,005 m)Picea (5 m)

2 Vojen Ložek: Příroda ve čtvrtohorách. Petr Pokorný: Příroda a člověk v holocénu.

3

4 Würmský glaciál

5 Dansgaard – Oeschgerovy oscilace X Homo neanderthalensis LGM vrcholný glaciál (pleniglaciál) Gravettien pozdní glaciál

6

7 CHRONOSTRATOGRAFICKÁ TABULKA HOLOCÉNU

8 Pyloanalytická prozkoumanost území ČR

9 124 profilů, 311 rariokarbonových dat

10 Nížiny (pod 400 m n.m.)Hory (nad 700 m n.m.)

11 Nížiny (pod 400 m n.m.) Hory (nad 700 m n.m.) AP/NAP rarefaction AP/NAP rarefaction

12 Kuneš et al. 2009 (Preslia) ordinace pylových dat

13 Izopolové mapy

14

15 event 8200

16 - Velmi rychlý vzestup teploty a za ním se opožďující vzestup vlhkosti - Postupné šíření lesa, který se vyvíjí spolu s imigracemi nových druhů - Šíření lesní fauny (zubr, los, tur, divoký kůň, divoké prase, jelen, bobr) - Černozemě, které později vyzrávají v hnědé lesní půdy a vápnité rendziny - Velké rozšíření karbonátů včetně spraší, které později degradovaly - Vznik mnoha mokřadů - Přechodný vzestup biodiverzity následovaný jejím poklesem - Člověk se více usazuje a přeorientovává z lovu velké stepní fauny na specializovaný sběr, rybolov, lov lesních zvířat a ptáků. Hlavní rysy období:

17 Příčiny přetrvávání bezlesí ve starém holocénu: - Pomalé šíření lesa v suchých nížinách (podporované kontinentálním klimatem až do eventu 8200) a v horských plohách - Velká geodiverzita v některých územích (říční kaňony, pískovcové oblasti, mokřady, prudké svahy v termofytiku). - Lesy s borovicí a s břízou byly světlé. - Přirozená plošková (patch) dynamika lesa podporující kontinuitu „tekutého bezlesí“ a zahrnující pastvu velkých býložravců. - Vliv činnosti člověka střední doby kamenné (mezolitu). F. Vera (2000) – udržování bezlesí pastvou divokých zvířat a jejich vliv na úspěšné etablování dubu.

18

19

20

21 Chřibská, Jezevčí převis, 8530 ± 150 BP Mezolit (střední doba kamenná)

22 Bývalé jezero Švarcenberk, Třeboňsko, jižní Čechy.

23 Nálezy lískových skořápek; 9280 ± 50 BP Kotvice plovoucí; těsně po 10 000 BP Fragment ratiště z borového dřeva (9500 ± 50 BP) Šupina okouna (Perca fluviatilis)

24

25

26 - Období po maximu vlhkosti a teploty, „lesní optimum“ holocénu. - Největší rozšíření smíšeného listnatého lesa a jeho postupná degradace přirozenou acidifikací a vlivem managementu. Postupný vznik „moderních“ lesních typů. - Zavedení zemědělství a jeho postupný vývoj. - Ke konci období maximální rozšíření pravěké kulturní krajiny. - „Antropogenní“ bezlesí dědicem bezlesí „primárního“. - Postupná centralizace osídlení. Hlavní rysy období:

27

28

29 Struktura krajiny a vegetace Kulturní adaptace Přelom mezolit - neolit Zbytky staroholocenní lesostepiQuercetum mixtum (QM) Teplé, kontinentální klima Teplé, oceanické klima Bohaté stepní půdyVyloužené lesní půdy Lovecko-sběračská strategieZemědělská strategie Nízká hustota populace a sídelJejich vysoká hustota v omezeném území Vysoká mobilita a adaptabilitaÚzká vazba na místo a konzervativnost

30 Bogaard A. (2004): Agrimonia eupatoria Agrostemma githago Atriplex patula Chenopodium sp. div. Conium maculatum Daucus carota Echinochloa crus.galli Fallopia convolvulus Galium aparine, G. spurium Hyosciamus niger Lapsana communis Papaver rhoeas Pastinaca sativa Plantago lanceolata, P. major Polygonum aviculare Setaria pumila, S. verticilata Solanum nigrum Trifolium repens

31 Stará sídlení oblast (pravěká ekumena) a její pulzace.

32

33

34 ČR: hlavní etapy vývoje pravěkého hospodářství centralizace sídel

35 Žárový systém? Iniciální vypalování, slash-and-burn?

36

37

38 lesní pastva

39

40 letninové hospodaření

41

42

43

44 P. Kočár, D. Dreslerová; 2010 – in prep.

45 svahově přemístěná smonice přemístěná vrstva s keramikou doby bronzové novověká svahovina, v nivě přepracovaná Erozně-akumulační děje na svazích a tocích středního řádu (říčka Hutná, Sokolovsko) svahová sériefluviální série podloží

46 „Lužická katastrofa“ (V. Ložek) Acidifikace – změny v lesích (citrátový versus oxalátový cyklus), šíření acidofilních trávníků (svazy Koelerio-Phleion phleoidis, Violion canine)

47

48

49 „malá doba ledová“

50 - Postupné ochlazování, rozkolísané srážkové poměry. - Zvýšená eroze a tvorba svahovin, změny v nivách. - Rozvoj sekundárního xerotermního bezlesí v suchých oblastech. - Lesní vegetace pod výrazným vlivem managementu. - Pravěké počátky urbanizace. - Vrcholně středověká kolonizace a právní fixace krajinné mozaiky. Hlavní rysy období:

51 Kosené louky - v nejstarší době železné.

52 Oppida – keltská hradiště mladého laténu oppidum České Lhotice (CHR)

53 Limes Romanus; 0 BC/AD Rusovce, Limes na Dunaji Doba římská a stěhování národů – - regrese kulturní krajiny na periférii

54 římský statek (villa)

55 Velkomoravské hradiště Pohansko u Břeclavi

56 Středověká kolonizace (11. – 13. stol.) - vnitřní a vnější (německá) kolonizace - „pětikolejný“ vývoj krajiny: nížiny, oscilující periférie, kolonizační krajina, kulturní krajina hor, arktoalpinská tundra Krkonoš a Jeseníků Pfaffenschlag – - středověká kolonizační vesnice Soukromé vlastnictví půdy, hospodářská konjunktura, zápřah koně, zavedení těžkého záhonového pluhu a hluboké orby, ozimy a jaře, hnojení, trojpolní systém, lesní pastva, klášterní hospodářství, vznik měst, plavení dřeva, pálení dřevěného uhlí, hornictví, lesy s krátkým obmýtím (porostliny).

57

58 „malá doba ledová“ Zaniklé středověké osady

59 „barokní krajina“

60 Důsledky odlesnění, kolonizace a intenzívního zemědělství pro říční nivu: Vznik hlinitých, eutrofních a pravidelně zaplavovaných niv - Šíření tvrdého luhu a psárkových luk (svaz Deschampsion cespitosae). Biotop pro řadu invazních druhů. 4 m

61 Současné změny v krajině Soustavný mírný tlak hospodaření nahrazen cyklem silných disturbancí a pustnutí. Lesní hospodaření a smrkové monokultury. Konec exportu živin z lesů a luk, zánik pastvin. Velkoplošné hnojení dusíkem a kyselé deště. Růst odpřírodněných suburbií a chatových oblastí. Šíření neofytů a cizích travních směsí. Pustnutí některých zemědělských krajin. Chemizace v zemědělství. Zvýšená eroze. Velkoplošná těžba. Přehrady. Horská rekreační střediska. Velkoplošné odvodnění. Ritualizace zbytků souvislé přírody.


Stáhnout ppt "Klíčové etapy postglaciálního vývoje vegetace a krajiny České republiky. pylové zrno Vicia – typ (0,00005 m)jehlice Abies (0,005 m)Picea (5 m)"

Podobné prezentace


Reklamy Google