Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Rozloha 680,64 km2  Založeno 20. března 1991  Národní park vznikl v roce 1991 z části území původní Chráněné krajinné oblasti Šumava. Účelem jeho.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Rozloha 680,64 km2  Založeno 20. března 1991  Národní park vznikl v roce 1991 z části území původní Chráněné krajinné oblasti Šumava. Účelem jeho."— Transkript prezentace:

1

2

3  Rozloha 680,64 km2  Založeno 20. března 1991  Národní park vznikl v roce 1991 z části území původní Chráněné krajinné oblasti Šumava. Účelem jeho vzniku bylo ochránit pestrou mozaiku unikátních rozsáhlých rašelinišť, smrkových i bukových pralesů, horských luk, nespoutaných řek a ledovcových jezer. Tvoří největší souvislý komplex lesů ve střední Evropě.Domov zde mají desítky ohrožených druhů rostlin a živočichů.1991Chráněné krajinné oblasti Šumavarašelinišťsmrkových bukovýchpralesůhorských lukřekjezerlesůEvropě

4 Národní park má unikátní přírodu zachovat – nejen pro ni samotnou, ale také proto, aby ji mohli i nadále obdivovat turisté, kterých sem každoročně přijíždějí dva miliony Oblast celé Šumavy patří mezi turisty k těm velmi populárním. Oblibě se těší divoký tok Vydry, Plešné jezero, prameny Vltavy i horské slatě. Horní tok Vltavy je též oblíben vodáky ŠumavyVydry Plešné jezeroVltavyvodáky

5  Šumava, jako jedno z nejstarších pohoří Evropy, je tvořena horninami zejména prahorního a prvohorního stáří, žulami (Prášily, Třístoličník, Knížecí stolec), rulami (Boubín) a svory (Ostrý). Velkou část šumavského území zabírá centrální moldanubický masiv. Šumava vznikla při alpinském vrásnění v třetihorách vyzdvižením a rozlámáním zarovnané paroviny starého masivu.

6 Národní park dlouhodobě zápasí s mnoha problémy. Jde zejména o pravidelně se opakující kůrovcové kalamity a otázku zásahů proti nim, o politické spory týkající se těžby dřeva, stavění na turisty zaměřených středisek a areálů na území parku a CHKO, spory s vodáky a provozovateli s vodáctvím spojených zařízení na horním toku Vltavy, spory týkající se struktury parku a o spory s obcemi, jejichž katastry zasahují na území parku. kůrovcovétěžby dřevaturistyCHKO obcemikatastry

7 Šumava jako typická lesní oblast středohorského charakteru je dodnes především domovem původní středoevropské lesní zvířeny. Chybí zde pouze větší šelmy medvěd a vlk, vyhubené zde člověkem až v 19. stol. Původně již ve středověku byli vyhubeni velcí kopytníci zubr a los, který je však již opět součástí zvířeny, byť jen v jižní části Šumavy. Z atraktivních druhů je dnes nejznámější od 80. let úspěšně reintrodukovaný rys ostrovid. Velké druhy kopytníků, především jelen lesní, jsou za absence ostatních predátorů uměle myslivecky obhospodařovány.

8  Převažujícím typem je lesní vegetace, která je ovlivněna geologickým podložím. Pro horskou část Šumavy jsou dnes charakteristické bukové a smrkové porosty. Přirozený charakter těchto porostů byl však do značné míry pozměněn dlouhodobým lesnickým hospodařením. Lesní vegetace tak v současné době představuje širokou mozaiku od silně pozměněných, nepůvodních společenstev až po původnímu stavu blízké zbytky lesních porostů (Boubín, Smrčina, Stožec...). V lesních společenstvech se uplatňuje borůvka černá (Vaccinium myrtillus), v mechovém patře různé druhy rašeliníků (Sphagnum), ploník obecný (Polytrichum commune) dřípatka horská (Soldanella montana)

9

10  Petr Prokop  Ronald Laufersweiler  Dominik Papřok  Jakub Biž  Zdroje: www.wikipedia.cz www.obrazky.cz


Stáhnout ppt " Rozloha 680,64 km2  Založeno 20. března 1991  Národní park vznikl v roce 1991 z části území původní Chráněné krajinné oblasti Šumava. Účelem jeho."

Podobné prezentace


Reklamy Google