Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vrstva jazykově stylistická (Struktura literárního díla)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vrstva jazykově stylistická (Struktura literárního díla)"— Transkript prezentace:

1 Vrstva jazykově stylistická (Struktura literárního díla)

2 Útvary jazyka spisovný jazyk spisovný jazyk –hovorová čeština nespisovný jazyk nespisovný jazyk –obecná čeština –nářečí (dialekt) –slang/profesní mluva –argot

3 Úkoly 1. Pojmenuj jazykové vrstvy, se kterými pracují autoři následujících úryvků. 2. Vypiš si alespoň 3 příklady slov typických pro danou jazykovou vrstvu. 3. Vypsané příklady nahraď (nebo se alespoň pokus nahradit) synonymními neutrálními výrazy.

4 Ukázka č. 1 Martinec, I. – Tušková, J. M. – Zimová, L.: Mluvnice – Učebnice českého jazyka pro střední školy, Plzeň 2009.

5 Ukázka č. 2 Welsh, I.: Postelová tajemství mistrů kuchařů, Praha 2011.

6 Ukázka č. 3 Mrštík, A. – Mrštík, V.: Maryša, Praha 2012.

7 Stylové rozvrstvení slovní zásoby slova stylově neutrální slova stylově neutrální slova stylově zabarvená (příznaková) slova stylově zabarvená (příznaková) –neologismy –archaismy –historismy –poetismy –termíny

8 Neologismy Existuje dolbloha, jež se táhne dvě tři míle & špetku nad povrchem kolejmoří. V takové výšce pak vzduch nenadále získává barvu koptu & velice často víří toxickými mračny. Zde ubíhá hranice dolblohy, v níž loví podivnosti, draví cizorodí létavci. Ve špinavé mlze jsou naštěstí povětšinou neviditelní vyjma chvil, kdy spustí dolů údy & orgány, aby popadli nějakého neprozřetelně ctižádostivého ptáka letícího nad rozumnou úrovní. O tom však nemluvíme. Mluvíme o čtvernosti světa. Máme podzemnost, kde ryjí ryjící zvířata, kde jsou jeskyně, starodávné sloje rekuperátů … Najdi příklady neologismů. Proč byly v textu použity? Najdi příklady neologismů. Proč byly v textu použity? Miéville, Ch.: Kolejmoří, Plzeň 2013.

9 Archaismy, historismy archaismy = slova zastaralá archaismy = slova zastaralá –anžto, drahný historismy = slova historická (označující historické reálie) historismy = slova historická (označující historické reálie) –cech, halapartna

10 Ukázka 1. Najdi v textu slova dobově zabarvená. 2. Rozhodni, která z nich jsou archaismy a která jsou historismy. 3. Jeden z archaismů zpracuj výtvarně. Jirásek, A.: Temno, Praha 2000.

11 Poetismy = básnická pojmenování Slova neutrální nahraď poetismy: Slova neutrální nahraď poetismy: –luna = měsíc –modrá barva = _______________________ –ráno = ______________________________ –plavat v moři = _______________________ Ke slovům doplň básnické přívlastky: Ke slovům doplň básnické přívlastky: –běh = dalekosáhlý –les = _______________________________ –jezero = ____________________________

12 Termíny = odborná pojmenování Rozhodni, v jakém oboru se nejčastěji používají termíny obsažené v textu. Rozhodni, v jakém oboru se nejčastěji používají termíny obsažené v textu. Joyce, J.: Odysseus, Praha 1999.

13 Zvukové prostředky Na čem je založen humor ukázky? Na čem je založen humor ukázky? Tu rytíř Řehoř Řimbaba z Řeřichova sebou řuchl, léč věrný pánoš Honza botou plátovanou doňho šťuchl. Vstaň, páne, chóp se zasejc svého méčového meče, ať nepřýtel přes přýkop pelný kopřyv s přýlbou neutéče! Martínková, V.: Teorie literatury netradičně, Praha 1995.

14 Eufonie, kakofonie, zvukosled, zvukomalba eufonie = příjemné uspořádání zvuků v projevu eufonie = příjemné uspořádání zvuků v projevu kakofonie = nepříjemné uspořádání zvuků v projevu kakofonie = nepříjemné uspořádání zvuků v projevu zvukosled = opakování stejných hlásek zvukosled = opakování stejných hlásek zvukomalba = napodobení zvuku slovy zvukomalba = napodobení zvuku slovy

15 Ukázka V jakých verších umocňuje uspořádání hlásek význam slov? V jakých verších umocňuje uspořádání hlásek význam slov? Halas, F.: Torzo naděje, Praha 1980.

16 Paronomázie Pomocí ukázky definuj paronomázii. Pomocí ukázky definuj paronomázii. Chlebnikov, V.: Zakletí smíchem, Praha 1975.

17 Grafické prostředky běžně používané grafické prostředky v poezii: běžně používané grafické prostředky v poezii: –verš –strofa –interpunkce –typy písma

18 Kaligramy Jakou další hodnotu ke slovům básník přidává? Jakou další hodnotu ke slovům básník přidává? Apollinaire, G.: Kaligramy, Praha 1965.

19 Konkrétní poezie Jak básník pracuje s významem slov? Jak básník pracuje s významem slov? Chlebnikov, V.: Zakletí smíchem, Praha 1975.

20 Vizuální poezie využívá grafické podoby záznamu, vliv výtvarného díla využívá grafické podoby záznamu, vliv výtvarného díla Střízlivá obrazová báseň Havel, V.: Básně. Antikódy, Praha 1990.

21 Akrostich Najdi Šaldu a vysvětli podstatu akrostichu. Najdi Šaldu a vysvětli podstatu akrostichu. Flétna piano a Xylofon Šedesát vodotrysků Hvězdy napodobuje Apollo proměn v Labuť Dante otec vavřínů Ať žije poezie Sochrová, M.: Kompletní přehled české a světové literatury, Praha 2007. Vítezslav Nezval

22 Syntaktické prostředky Vzpomeň si na český ekvivalent ke slovu syntax? Čím se syntax (jazykovědná disciplína) zabývá?

23 Zhodnoť text ze syntaktického hlediska. Joyce, J.: Odysseus, Praha 1999.

24 Použitá literatura Martínková, V.: Teorie literatury netradičně, Praha 2005. Prokop, V.: Teorie literatury, Sokolov 2005. Sochrová, M.: Kompletní přehled české a světové literatury, Praha 2007.


Stáhnout ppt "Vrstva jazykově stylistická (Struktura literárního díla)"

Podobné prezentace


Reklamy Google