Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vrstva jazykově stylistická (Struktura literárního díla)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vrstva jazykově stylistická (Struktura literárního díla)"— Transkript prezentace:

1 Vrstva jazykově stylistická (Struktura literárního díla)

2 Útvary jazyka spisovný jazyk spisovný jazyk –hovorová čeština nespisovný jazyk nespisovný jazyk –obecná čeština –nářečí (dialekt) –slang/profesní mluva –argot

3 Úkoly 1. Pojmenuj jazykové vrstvy, se kterými pracují autoři následujících úryvků. 2. Vypiš si alespoň 3 příklady slov typických pro danou jazykovou vrstvu. 3. Vypsané příklady nahraď (nebo se alespoň pokus nahradit) synonymními neutrálními výrazy.

4 Ukázka č. 1 Martinec, I. – Tušková, J. M. – Zimová, L.: Mluvnice – Učebnice českého jazyka pro střední školy, Plzeň 2009.

5 Ukázka č. 2 Welsh, I.: Postelová tajemství mistrů kuchařů, Praha 2011.

6 Ukázka č. 3 Mrštík, A. – Mrštík, V.: Maryša, Praha 2012.

7 Stylové rozvrstvení slovní zásoby slova stylově neutrální slova stylově neutrální slova stylově zabarvená (příznaková) slova stylově zabarvená (příznaková) –neologismy –archaismy –historismy –poetismy –termíny

8 Neologismy Existuje dolbloha, jež se táhne dvě tři míle & špetku nad povrchem kolejmoří. V takové výšce pak vzduch nenadále získává barvu koptu & velice často víří toxickými mračny. Zde ubíhá hranice dolblohy, v níž loví podivnosti, draví cizorodí létavci. Ve špinavé mlze jsou naštěstí povětšinou neviditelní vyjma chvil, kdy spustí dolů údy & orgány, aby popadli nějakého neprozřetelně ctižádostivého ptáka letícího nad rozumnou úrovní. O tom však nemluvíme. Mluvíme o čtvernosti světa. Máme podzemnost, kde ryjí ryjící zvířata, kde jsou jeskyně, starodávné sloje rekuperátů … Najdi příklady neologismů. Proč byly v textu použity? Najdi příklady neologismů. Proč byly v textu použity? Miéville, Ch.: Kolejmoří, Plzeň 2013.

9 Archaismy, historismy archaismy = slova zastaralá archaismy = slova zastaralá –anžto, drahný historismy = slova historická (označující historické reálie) historismy = slova historická (označující historické reálie) –cech, halapartna

10 Ukázka 1. Najdi v textu slova dobově zabarvená. 2. Rozhodni, která z nich jsou archaismy a která jsou historismy. 3. Jeden z archaismů zpracuj výtvarně. Jirásek, A.: Temno, Praha 2000.

11 Poetismy = básnická pojmenování Slova neutrální nahraď poetismy: Slova neutrální nahraď poetismy: –luna = měsíc –modrá barva = _______________________ –ráno = ______________________________ –plavat v moři = _______________________ Ke slovům doplň básnické přívlastky: Ke slovům doplň básnické přívlastky: –běh = dalekosáhlý –les = _______________________________ –jezero = ____________________________

12 Termíny = odborná pojmenování Rozhodni, v jakém oboru se nejčastěji používají termíny obsažené v textu. Rozhodni, v jakém oboru se nejčastěji používají termíny obsažené v textu. Joyce, J.: Odysseus, Praha 1999.

13 Zvukové prostředky Na čem je založen humor ukázky? Na čem je založen humor ukázky? Tu rytíř Řehoř Řimbaba z Řeřichova sebou řuchl, léč věrný pánoš Honza botou plátovanou doňho šťuchl. Vstaň, páne, chóp se zasejc svého méčového meče, ať nepřýtel přes přýkop pelný kopřyv s přýlbou neutéče! Martínková, V.: Teorie literatury netradičně, Praha 1995.

14 Eufonie, kakofonie, zvukosled, zvukomalba eufonie = příjemné uspořádání zvuků v projevu eufonie = příjemné uspořádání zvuků v projevu kakofonie = nepříjemné uspořádání zvuků v projevu kakofonie = nepříjemné uspořádání zvuků v projevu zvukosled = opakování stejných hlásek zvukosled = opakování stejných hlásek zvukomalba = napodobení zvuku slovy zvukomalba = napodobení zvuku slovy

15 Ukázka V jakých verších umocňuje uspořádání hlásek význam slov? V jakých verších umocňuje uspořádání hlásek význam slov? Halas, F.: Torzo naděje, Praha 1980.

16 Paronomázie Pomocí ukázky definuj paronomázii. Pomocí ukázky definuj paronomázii. Chlebnikov, V.: Zakletí smíchem, Praha 1975.

17 Grafické prostředky běžně používané grafické prostředky v poezii: běžně používané grafické prostředky v poezii: –verš –strofa –interpunkce –typy písma

18 Kaligramy Jakou další hodnotu ke slovům básník přidává? Jakou další hodnotu ke slovům básník přidává? Apollinaire, G.: Kaligramy, Praha 1965.

19 Konkrétní poezie Jak básník pracuje s významem slov? Jak básník pracuje s významem slov? Chlebnikov, V.: Zakletí smíchem, Praha 1975.

20 Vizuální poezie využívá grafické podoby záznamu, vliv výtvarného díla využívá grafické podoby záznamu, vliv výtvarného díla Střízlivá obrazová báseň Havel, V.: Básně. Antikódy, Praha 1990.

21 Akrostich Najdi Šaldu a vysvětli podstatu akrostichu. Najdi Šaldu a vysvětli podstatu akrostichu. Flétna piano a Xylofon Šedesát vodotrysků Hvězdy napodobuje Apollo proměn v Labuť Dante otec vavřínů Ať žije poezie Sochrová, M.: Kompletní přehled české a světové literatury, Praha Vítezslav Nezval

22 Syntaktické prostředky Vzpomeň si na český ekvivalent ke slovu syntax? Čím se syntax (jazykovědná disciplína) zabývá?

23 Zhodnoť text ze syntaktického hlediska. Joyce, J.: Odysseus, Praha 1999.

24 Použitá literatura Martínková, V.: Teorie literatury netradičně, Praha Prokop, V.: Teorie literatury, Sokolov Sochrová, M.: Kompletní přehled české a světové literatury, Praha 2007.


Stáhnout ppt "Vrstva jazykově stylistická (Struktura literárního díla)"

Podobné prezentace


Reklamy Google