Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Mgr. Lenka Dvořáková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast:Tvoření slov, stylové rozvrstvení a obohacování slovní zásoby Téma:Vrstvy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Mgr. Lenka Dvořáková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast:Tvoření slov, stylové rozvrstvení a obohacování slovní zásoby Téma:Vrstvy."— Transkript prezentace:

1 Autor:Mgr. Lenka Dvořáková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast:Tvoření slov, stylové rozvrstvení a obohacování slovní zásoby Téma:Vrstvy slovní zásoby Ročník:1. – 4. Datum vytvoření:říjen 2013 Název:VY_32_INOVACE_11.3.07.CJL Anotace: Vrstvy slovní zásoby podle spisovnosti, dobového užití a citového zabarvení. Digitální učební materiál je určen pro žáky technických oborů. Výuka tématu Slovní zásoba a tvoření slov se stává názornější a přehlednější.V digitální podobě je možné využít struktury Smart Artu nejen k výkladu, ale i k interaktivnímu ověření znalostí žáků. Využití všech možností multimediálních prostředků usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich aktivitu. Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Při závěrečném opakování je použito animací. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad a ověřování znalostí v hodině, ale díky své názornosti může být využita také k samostudiu, pro distanční formu vzdělávání, k opakování ke společné části maturitní zkoušky, případně k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem. Kontrolní otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Vrstvy slovní zásoby

3 Podle spisovnosti Podle dobového hlediska Podle citového zabarvení

4 Rozvrstvení slovní zásoby podle stylu podle stylového rozvrstvení rozlišujeme slovní zásobu: 1. spisovná slovní zásoba: a/ slova stylově neutrální (bezpříznaková) běžná slova, využíváme je ve všech funkčních stylech spisovného jazyka např. krásný, dům, pracovat, my, pod, deset

5 Rozvrstvení slovní zásoby podle stylu b/ slova stylově zabarvená (příznaková) slova používaná jen v některých funkčních stylech spisovného jazyka  hovorová např. brnknout, ředitelovat, hobby  knižní např. lože, nazírat, hvozd, šat  básnická (poetismy) např. luna, jeseň, oř  odborná (termíny) např. halogen,adjektivum

6 Rozvrstvení slovní zásoby podle stylu 2. nespisovná slovní zásoba:  obecná čeština např. schvalujou, zlatej, s dětma, dycky  nářečí (dialekt) např. strejček, móka, dědina, nesú  profesní mluva např. slepák, fanka, šalovat, štajgr  slang např. koule, běhy, meruna, děják  argot např. šlehnout, prkenice, pasák, tráva

7 Rozvrstvení slovní zásoby podle dobového užití slovní zásoba podle dobového užití reaguje na všechny změny skutečnosti, reaguje na změny a chod doby podle dobového užití rozlišujeme slovní zásobu:  historismy (slova historická) např. žebračenka, palcát, ranhojič  archaismy (slova zastaralá) např. almara, brtník, anžto  neologismy (slova nová) např. manažer, laser, posilovna

8 Rozvrstvení slovní zásoby podle citového zabarvení podle citového zabarvení rozlišujeme kromě neutrálních výrazů slova: 1. slova lichotná:  mazlivá např. heboučký, pusinka, červeňoučký  dětská např. ham, dudu, bebíčko  domácká např. mamča, Peťulka, otecko, bráška  zjemnělá (eufemismy) např. být v náladě, zesnul, starší generace

9 Rozvrstvení slovní zásoby podle citového zabarvení 2. slova hanlivá:  zhrubělá (dysfemismy) např. chcípnout, kecat, tlama  zveličená např. babizna, psisko, dědek  vulgární např. šmejd, hajzl, huba  nadávky např. kráva, pacholek, vůl, debil  posměšná např. borec, mastičkář, ústav

10 Kontrolní cvičení 1. Vyhledejte slova knižní a nahraďte je slovy běžně používanými: Přišel kýžený okamžik. Obloha byla blankytná. Malé robátko plakalo. Nemocný odpočíval na svém loži. Odvětiv, odešel do svého pokoje. 2. Odlište slova z obecné češtiny, hovorová, nářečí, slangová, profesní mluvu, argotická: bažant, duchna, šlehnout, tisknul, biflovat, dobrej, panelák, velké vápno, zemáky, vokno, chorobák, fízl. 3. Z hlediska dobového užití odlište archaismy, historismy a neologismy: rampa, cech, laser, regiment, řemdih, dráb, drahný, aerobik, šohaj. 4. Rozhodněte, kdy se jedná o eufemismus: a/ není nehezká b/ chlastat c/ usnul na věky

11 Správné řešení 1. kýžený – vytoužený,blankytná – jasně modrá, robátko – děťátko, loži – posteli, odvětiv – odpověděl 2. obecná čeština: tisknul, panelák hovorová čeština: dobrej, vokno nářečí: duchna, zemáky profesní mluva: bažant, chorobák slangová: biflovat, velké vápno argotická: šlehnout, fízl 3. archaismy: regiment, drahný, šohaj historismy: cech, řemdih, dráb neologismy: rampa, laser, aerobik 4. c/ usnul na věky

12 Použité zdroje: SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, 224 s. V kostce (Fragment). ISBN 978-802-5301-890. MARTINEC, Ivo, Jana Marie TUŠKOVÁ a Ludmila ZIMOVÁ. Mluvnice: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 264 s. ISBN 978-807-2387-793. MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. Maturita. ISBN 80-902-5715-1. HLAVSA, Zdeněk. Český jazyk pro I.-IV. ročník středních škol: (mluvnická a stylistická část). 3. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1997, 279 s. ISBN 80-859-3786-7. Slovník českých synonym a antonym. 1. vyd. Brno: Lingea, 2007, 573 s. ISBN 978-80-87062-09-8. BARTÁK, Matěj et al. Nový slovník cizích slov pro 21. století. 1. vyd. Praha: Plot, 2008, 367 s. ISBN 978-80-86523-89-7. FILIPEC, Josef et al. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 4. vyd. Praha: Academia, 2005, 647 s. ISBN 80-200-1347-4.


Stáhnout ppt "Autor:Mgr. Lenka Dvořáková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast:Tvoření slov, stylové rozvrstvení a obohacování slovní zásoby Téma:Vrstvy."

Podobné prezentace


Reklamy Google