Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Mgr. Lenka Dvořáková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast: Tvoření slov, stylové rozvrstvení a obohacování slovní zásoby Téma: Vrstvy slovní zásoby Ročník: 1. – 4. Datum vytvoření: říjen 2013 Název: VY_32_INOVACE_ CJL Anotace: Vrstvy slovní zásoby podle spisovnosti, dobového užití a citového zabarvení. Digitální učební materiál je určen pro žáky technických oborů. Výuka tématu Slovní zásoba a tvoření slov se stává názornější a přehlednější.V digitální podobě je možné využít struktury Smart Artu nejen k výkladu, ale i k interaktivnímu ověření znalostí žáků. Využití všech možností multimediálních prostředků usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich aktivitu. Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Při závěrečném opakování je použito animací. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad a ověřování znalostí v hodině, ale díky své názornosti může být využita také k samostudiu, pro distanční formu vzdělávání, k opakování ke společné části maturitní zkoušky, případně k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem. Kontrolní otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Vrstvy slovní zásoby

3 Podle dobového hlediska Podle citového zabarvení
Vrstvy slovní zásoby Vrstvy slovní zásoby Podle spisovnosti Podle dobového hlediska Podle citového zabarvení

4 Rozvrstvení slovní zásoby podle stylu
podle stylového rozvrstvení rozlišujeme slovní zásobu: 1. spisovná slovní zásoba: a/ slova stylově neutrální (bezpříznaková) běžná slova, využíváme je ve všech funkčních stylech spisovného jazyka např. krásný, dům, pracovat, my, pod, deset

5 Rozvrstvení slovní zásoby podle stylu
b/ slova stylově zabarvená (příznaková) slova používaná jen v některých funkčních stylech spisovného jazyka hovorová např. brnknout, ředitelovat, hobby knižní např. lože, nazírat, hvozd, šat básnická (poetismy) např. luna, jeseň, oř odborná (termíny) např. halogen,adjektivum

6 Rozvrstvení slovní zásoby podle stylu
2. nespisovná slovní zásoba: obecná čeština např. schvalujou, zlatej, s dětma, dycky nářečí (dialekt) např. strejček, móka, dědina, nesú profesní mluva např. slepák, fanka, šalovat, štajgr slang např. koule, běhy, meruna, děják argot např. šlehnout, prkenice, pasák, tráva

7 Rozvrstvení slovní zásoby podle dobového užití
slovní zásoba podle dobového užití reaguje na všechny změny skutečnosti, reaguje na změny a chod doby podle dobového užití rozlišujeme slovní zásobu: historismy (slova historická) např. žebračenka, palcát, ranhojič archaismy (slova zastaralá) např. almara, brtník, anžto neologismy (slova nová) např. manažer, laser, posilovna

8 Rozvrstvení slovní zásoby podle citového zabarvení
podle citového zabarvení rozlišujeme kromě neutrálních výrazů slova: 1. slova lichotná: mazlivá např. heboučký, pusinka, červeňoučký dětská např. ham, dudu, bebíčko domácká např. mamča, Peťulka, otecko, bráška zjemnělá (eufemismy) např. být v náladě, zesnul, starší generace

9 Rozvrstvení slovní zásoby podle citového zabarvení
2. slova hanlivá: zhrubělá (dysfemismy) např. chcípnout, kecat, tlama zveličená např. babizna, psisko, dědek vulgární např. šmejd, hajzl, huba nadávky např. kráva, pacholek, vůl, debil posměšná např. borec, mastičkář, ústav

10 Kontrolní cvičení 1. Vyhledejte slova knižní a nahraďte je slovy běžně používanými: Přišel kýžený okamžik. Obloha byla blankytná. Malé robátko plakalo. Nemocný odpočíval na svém loži. Odvětiv, odešel do svého pokoje. 2. Odlište slova z obecné češtiny, hovorová, nářečí, slangová, profesní mluvu, argotická: bažant, duchna, šlehnout, tisknul, biflovat, dobrej, panelák, velké vápno, zemáky, vokno, chorobák, fízl. 3. Z hlediska dobového užití odlište archaismy, historismy a neologismy: rampa, cech, laser, regiment, řemdih, dráb, drahný, aerobik, šohaj. 4. Rozhodněte, kdy se jedná o eufemismus: a/ není nehezká b/ chlastat c/ usnul na věky

11 Správné řešení 1. kýžený – vytoužený,blankytná – jasně modrá, robátko – děťátko, loži – posteli, odvětiv – odpověděl 2. obecná čeština: tisknul, panelák hovorová čeština: dobrej, vokno nářečí: duchna, zemáky profesní mluva: bažant, chorobák slangová: biflovat, velké vápno argotická: šlehnout, fízl 3. archaismy: regiment, drahný, šohaj historismy: cech, řemdih, dráb neologismy: rampa, laser, aerobik 4. c/ usnul na věky

12 Použité zdroje: SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, 224 s. V kostce (Fragment). ISBN MARTINEC, Ivo, Jana Marie TUŠKOVÁ a Ludmila ZIMOVÁ. Mluvnice: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 264 s. ISBN MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. Maturita. ISBN HLAVSA, Zdeněk. Český jazyk pro I.-IV. ročník středních škol: (mluvnická a stylistická část). 3. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1997, 279 s. ISBN Slovník českých synonym a antonym. 1. vyd. Brno: Lingea, 2007, 573 s. ISBN BARTÁK, Matěj et al. Nový slovník cizích slov pro 21. století. 1. vyd. Praha: Plot, 2008, 367 s. ISBN FILIPEC, Josef et al. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 4. vyd. Praha: Academia, 2005, 647 s. ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google