Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Mgr. Lenka Dvořáková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast: Tvoření slov, stylové rozvrstvení a obohacování slovní zásoby Téma: Ustálená spojení Ročník: 1. – 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_ CJL Anotace: Ustálená slovní spojení, druhy sousloví, specifické jevy – univerbizace x multiverbizace, automatizace x aktualizace. Digitální učební materiál je určen pro žáky technických oborů. Výuka tématu Slovní zásoba a tvoření slov se stává názornější a přehlednější.V digitální podobě je možné využít struktury Smart Artu nejen k výkladu, ale i k interaktivnímu ověření znalostí žáků. Využití všech možností multimediálních prostředků usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich aktivitu. Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Při závěrečném opakování je použito animací. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad a ověřování znalostí v hodině, ale díky své názornosti může být využita také k samostudiu, pro distanční formu vzdělávání, k opakování ke společné části maturitní zkoušky, případně k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem. Kontrolní otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Ustálená slovní spojení

3 Ustálená slovní spojení
jeden ze způsobů obohacování slovní zásoby frazeologie, sousloví, víceslovné pojmenování má význam jednoho slova ve větě tvoří významový celek, nelze některé ze slov nahradit synonymem

4 výroky slavných osobností
Druhy sousloví substantivní slovesná příslovečná rčení ustálená přirovnání pořekadla přísloví výroky slavných osobností pranostiky klišé

5 Druhy sousloví 1. substantivní - hlavním znakem je jméno, které je spojeno s adjektivním přívlastkem např. hydroxid sodný, střední škola, dopravní pás - hlavním znakem je jméno, které je spojeno se shodným substantivním přívlastkem např. tetřev hlušec, vrba jíva, Smolíček pacholíček - hlavním znakem je jméno, které je spojeno s neshodným přívlastkem např. skok do dálky, vrh koulí

6 Druhy sousloví 2. slovesná - hlavním znakem je sloveso spojené
s předmětem např. dávat pozor - hlavním znakem je sloveso spojené s příslovečným určením např. vrhat koulí 3. příslovečná např. tváří v tvář, stůj co stůj

7 Druhy sousloví 4. rčení – ustálené slovní spojení s obrazným základem
např. házet perly sviním, vzít nohy na ramena 5. ustálená přirovnání – charakterizuje vlastnost subjektu připodobněním k typické vlastnosti např. oči jako pomněnky, má se hůře než pes 6. pořekadla – ustálené věty lidového původu bez mravoučného podtextu např. já nic, já muzikant, z jedné vody načisto

8 Druhy sousloví 7. přísloví – ustálené věty lidového původu s mravoučným podtextem např. Bez práce nejsou koláče. Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde. 8. výroky slavných osobností – životní pravdy např. Životu umění slouží, moudrost vládne (Seneca)

9 Druhy sousloví 9. pranostiky – ustálené věty lidového původu o počasí
např. Březen - za kamna vlezem; duben - ještě tam budem. Medardova kápě, čtyřicet dní kape. 10. klišé – ustálený, zautomatizovaný slovní obrat např. vrátit se k rodinnému krbu

10 Specifické jevy Multiverbizace
využívá se většinou v publicistickém a odborném stylu výraz tvořený jedním slovem je nahrazován souslovím např. namítnout - vznést námitku např. ukončit - udělat přítrž b) Univerbizace opak multiverbizace, víceslovné pojmenování je nahrazeno jednoslovným (často nespisovným) např. písemná práce - písemka např. nákladní automobil - náklaďák

11 Specifické jevy Automatizace opakování obvyklého jazykového prostředku
využití předpokládaných ustálených výrazů automatizace výrazů často vede k frázovitosti např. Soud byl odročen, pachatel nebyl dopaden. např. Přeji Vám pevné zdraví. b) Aktualizace opak automatizace užití neobvyklého, nového výrazu k upoutání čtenáře a oživení textu např. Havárie krásy (neotřelý titulek) např. Popustit uzdu fantazii.

12 Kontrolní otázky 1. Užijte následujících slov jako součást sousloví:
školka, prvosenka, zmije, telefon, hra, zkouška. 2. V textu vyhledejte sousloví: Nové koření přidáváme do pokrmů. Jel na novém jízdním kole. Na louce kvetly vlčí máky. Navštívili Karlovy Vary. Vypracoval písemnou práci. 3. K souslovím uveďte jednoslovné názvy: olympijské hry, uplatnit požadavek, opatřit obalem, chladicí box, přijít pozdě, maturitní zkouška, proces privatizace. 4. Vysvětlete význam přísloví: Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Co se v mládí naučíš, ke stáru jako když najdeš. Komu se nelení, tomu se zelení. Na hrubý pytel hrubá záplata.

13 Správné řešení 1. mateřská školka, prvosenka jarní, zmije obecná, mobilní telefon, divadelní hra, maturitní zkouška 2. Nové koření přidáváme do pokrmů. Jel na novém jízdním kole. Na louce kvetly vlčí máky. Navštívili Karlovy Vary. Vypracoval písemnou práci. 3. olympijské hry – olympiáda uplatnit požadavek – požadovat opatřit obalem – obalit chladicí box – chlaďák přijít pozdě – opozdit se maturitní zkouška – maturita proces privatizace - privatizace

14 Správné řešení 4. Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.
Nevěřit počátečním slibům. Co se v mládí naučíš, ke stáru jako když najdeš. Co se člověk naučí, to se nezapomíná. Komu se nelení, tomu se zelení. Kdo je pracovitý, ten se má dobře. Na hrubý pytel hrubá záplata. Jak se člověk k někomu chová, tak mu dotyčný chování oplácí.

15 Použité zdroje SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, 224 s. V kostce (Fragment). ISBN MARTINEC, Ivo, Jana Marie TUŠKOVÁ a Ludmila ZIMOVÁ. Mluvnice: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 264 s. ISBN MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. Maturita. ISBN HLAVSA, Zdeněk. Český jazyk pro I.-IV. ročník středních škol: (mluvnická a stylistická část). 3. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1997, 279 s. ISBN Slovník českých synonym a antonym. 1. vyd. Brno: Lingea, 2007, 573 s. ISBN BARTÁK, Matěj et al. Nový slovník cizích slov pro 21. století. 1. vyd. Praha: Plot, 2008, 367 s. ISBN FILIPEC, Josef et al. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 4. vyd. Praha: Academia, 2005, 647 s. ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google