Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podniková kultura Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podniková kultura Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice."— Transkript prezentace:

1 Podniková kultura Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

2 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07./2.2.00/  Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 Kultura (z latinského slova colere = pěstovat, obydlovat, starat se, hlídat a chránit) souvisí primárně se stykem člověka s přírodou, kultivací a péčí, která z přírody činí místo vhodné k lidskému obývání

4 Podniková kultura její cílevědomé využívání, ovlivňování a soustavné utváření patří k nejúčinnějším prostředkům, jež se nabízejí vlastníkovi a manažerům podniku k tomu, aby firmu úspěšně vedli k dosahování provozních a rozvojových cílů

5 Úlohou podnikové kultury
je soustavné vytváření podmínek příznivých pro činnost zaměstnanců ve firmě a pro úspěšné působení firmy v jejím podnikatelském prostředí (charakteristické vlastnosti, znaky a rysy chování firmy), jež je zároveň výrazem určité firemní totožnosti (identity) a obrazu firmy neboli jejího image

6 Komplex podnikové kultury
Zahrnuje: firemní hodnoty, normy, zvyklosti způsoby chování, podnikovou etiketu, vzory, mýty, rituály a ceremoniály, úroveň vyspělosti pracovních prostředků, metod a postupů, způsoby organizace a řízení, přístupy k zaměstnancům, vnějškové atributy firmy i její jednání směrem k obchodním partnerům, zákazníkům a veřejnosti.

7 Vlastnosti kultury vypovídají o podstatných atributech vyznačujících cíl kultury. mezi ně patří: učení, sdílení, symboličnost, strukturovanost, adaptivnost, vrstevnatost a samozřejmost.

8 typy podnikových kultur
nevyhraněný typ neefektivní podnikové kultury paternalistický typ podnikové kultury tradicionalistická firemní kultura ideová podniková kultura podniková kultura zaměřená na vysokou výkonnost, inovativnost, preferování podnikatelského rizika adaptivní podniková kultura

9 za nejčastější formu dosahování individuální kulturní adaptace pokládáme především tradici, rituály, symboly a profesionální jazyk, na něž působí mechanismy učení jako podmiňování, metoda pokusu a omylu, metoda prozkoumávání i imitace (napodobování) rozhodující roli při utváření podnikové kultury sehrává vůdčí osobnost ve firmě, případně správní orgán a vrcholový management

10 firemní etika upravuje následující oblasti:
poctivost v obchodním jednání vztahy k zaměstnancům slušnost a respektování zákonů vztahy k zákazníkům vztahy k dodavatelům bezpečnost a kvalitu výrobků, konflikt zájmů a jejich řešení vztahy ke konkurenci vztahy k akcionářům uzavírání pracovních smluv vztahy k orgánům státní správy bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci ochrana životního prostředí zacházení s informacemi

11 Individuální etika jedince
je spojena hlavně s jedincovou výchovou, vlivem autorit, životních zkušeností, členstvím v různých skupinách a společenských organizacích

12 Podnikatelská a manažerská etika
je druhem profesní etiky, jenž zahrnuje standardy určující rozhodování příslušníků určité profese v nejednoznačných situacích

13 Etické principy jsou nezbytnou součástí personálního řízení ovlivňující firemní kulturu a přispívající k prosperitě a úspěšnosti firmy

14 shrnutí K hlavním zdrojům podnikové kultury především patří vliv prostředí (národní kultura, podnikatelské prostředí, profesionální kultura včetně vlivu zakladatele či vůdce, vlastníků a manažerů, dále vlivu velikosti a délky existence podniku, ale i využívaných technologií. Podniková kultura ovlivňuje vnitropodnikovou organizaci a řízení, ale i jednání spolupracovníků – viz kapitola č. 11 Podniková kultura.

15 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Podniková kultura Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice."

Podobné prezentace


Reklamy Google