Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

České a československé právní dějiny České a československé právní dějiny Vývoj státu 1620 – 1918 Ladislav Vojáček.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "České a československé právní dějiny České a československé právní dějiny Vývoj státu 1620 – 1918 Ladislav Vojáček."— Transkript prezentace:

1 České a československé právní dějiny České a československé právní dějiny Vývoj státu 1620 – 1918 Ladislav Vojáček

2 Základní periodizace 1. Stát a právo na území České republiky do roku 1620 2. Stát a právo v období habsburského absolutismu (1620-1848) 3. Stát a právo v konstituční éře habsburské monarchie (1848-1918)

3 17. a 18. století

4 Stát a právo v období habsburského absolutismu (1620-1848) 1. Počátky absolutismu 2. Osvícenský absolutismus (1740 – 1789) 3. Metternichovský (policejní) absolutismus

5 Přelomový charakter absolutistického období byrokratizace státního aparátu moderní principy v právu přirozenoprávní koncepce + kodifikace zásahy do pozemkově vrchnostenských vztahů zmenšení území českého státu národní uvědomování

6 Charakteristické rysy absolutistické vlády obecné rysy raněnovověkého absolutismu: obecné rysy raněnovověkého absolutismu: panovnické samovládípanovnické samovládí centralizace (+ byrokratizace)centralizace (+ byrokratizace) rysy habsburského absolutismu: rysy habsburského absolutismu: germanizacegermanizace refeudalizacerefeudalizace rekatolizacerekatolizace

7 Počátek absolutistické vlády centralizace rekatolizace refeudalizace Obnovená zemská zřízení (1927, 1928) Pragmatická sankce (1713)

8 J. A. Komenský

9 Obnovená zřízení zemská

10 Obnovená zemská zřízení králi králi přísluší výlučné oprávnění tvořit nové právopřísluší výlučné oprávnění tvořit nové právo přísluší udělovat inkolátpřísluší udělovat inkolát podléhá výkonný aparátpodléhá výkonný aparát omezen vliv městského stavu (jediný hlas) omezen vliv městského stavu (jediný hlas) v českém sněmu znovu stav duchovenstva v českém sněmu znovu stav duchovenstva úředním jazykem také němčina úředním jazykem také němčina trend k centralizaci a unifikaci, ale … trend k centralizaci a unifikaci, ale … římskoprávní zásady do soukromého práva římskoprávní zásady do soukromého práva

11 Corpus Iuris Civilis

12 Osvícený absolutismus završení centralizace zánik společných institucí zemí České koruny reformy aktivizace zaostávající ekonomiky + oživení v duchovní sféře nové právní předpisy kodifikační úsilí rozpornost vlády Josefa II.

13

14 Josef II.

15 Kníže Václav Antonín Kaunitz (1711-1794)

16 Policejní absolutismus vliv francouzské revoluce Klement Metternich hodnost rakouského císaře (1804) ) Německý spolek (+ Svatá aliance )

17 Kníže K. Metternich

18 Sedlnitzky, Josef Graf * 8. 1. 1778 Troplowitz (Opavice, Tschechische Republik) † 21. 6. 1855 Baden (Niederösterreich) Verwaltungsbeamter Führte 1817-1848 als Präsident die "Oberste Polizei- und Censurhofstelle" in Wien (zuständig für die gesamte Monarchie mit Ausnahme Ungarns und der Militärgrenze)

19 Státní aparát – základní vývojové linie panovnické samovládí doba hledání centralizace a byrokratizace oddělení soudnictví od správy

20 Panovník panovnické samovládí nedotknutelný, nesesaditelný výlučný zákonodárce Pragmatická sankce (1713) rakouský císař (1804)

21 Ferdinand I.

22 Ferdinand V.

23 Ústřední orgány po Bílé hoře dikasteria (později kolegia) tradiční panovníkovy domény: zahraniční politika (tajná rada, pak tajná konference, rakouská dvorská kancelář) částečně vojenství (dvorská válečná rada) „dvorské“ finance (dvorská komora ad.) komerční kolegium (1666 J. J. Becher)

24 Ústřední orgány za osvícenství časté reorganizace časté reorganizace vytváření společných rakousko-českých orgánů = zejm. Haugwitzova reforma vytváření společných rakousko-českých orgánů = zejm. Haugwitzova reforma zrušení dvorských kancelářízrušení dvorských kanceláří Ředitelství veřejně-politických a finančních záležitostí (Directorium in publico-politicis et cameralibus)Ředitelství veřejně-politických a finančních záležitostí (Directorium in publico-politicis et cameralibus) Nejvyšší soudní úřad (Oberste Justitzstelle)Nejvyšší soudní úřad (Oberste Justitzstelle)

25 Reformy osvícenského absolutismu reorganizace státní správy ústřední, krajské, městské, vrchnostenské, soudní organizace policejní správa národohospodářské orgány pozemkově vrchnostenské vztahy daně náboženství školství

26 Regulace magistrátů Josefa II. jednotná správa Prahy jednotný magistrát policejní ředitelství tři nové kategorie měst větší města menší města ostatní města

27 Organizace soudnictví - základní vývojové tendence soudní reforma 1783 hierarchizovaná soudní soustava všeobecné soudy (místní, apelační a Nejvyšší soudní úřad ) + všeobecné soudy (zemské soudy, horní soudy ad.) + zvláštní soudy dvojinstančnost profesionalizace důslednější oddělení soudnictví od správy

28 Stát a právo v konstituční éře habsburské monarchie (1848 – 1918) 1. Revoluce let 1848 – 1849 2. Bachovský absolutismus 3. Obnovení konstitučního režimu 4. Rakousko-uherský dualismus

29 Revoluce 1848 – 1849 téměř celoevropský rozměr téměř celoevropský rozměr protifeudálníprotifeudální demokratickádemokratická národnínárodní

30 Hlavní události celorakouského významu povstání ve Vídni povstání ve Vídni dualizace říše (personální unie; bratislavská „marcová“ ústava) dualizace říše (personální unie; bratislavská „marcová“ ústava) Dubnová/aprílová (Pillersdorfova) ústava Dubnová/aprílová (Pillersdorfova) ústava Konstituanta (Kroměřížský sněm) Konstituanta (Kroměřížský sněm) zrušení roboty (H. Kudlich) zrušení roboty (H. Kudlich) císař František Josef I. císař František Josef I. kroměřížský ústavní návrh kroměřížský ústavní návrh březnová (Stadionova) ústava březnová (Stadionova) ústava

31

32 Revoluce v Čechách schůze ve Svatováclavských lázních schůze ve Svatováclavských lázních kabinetní list z 8. dubna kabinetní list z 8. dubna Národní výbor Národní výbor národnostní konflikt národnostní konflikt Psaní do Frankfurtu (austroslavismus)Psaní do Frankfurtu (austroslavismus) Slovanský sjezd a pražské povstání Slovanský sjezd a pražské povstání

33 František Palacký

34 Bachovský absolutismus (1849 – 1860) Silvestrovské patenty 1851 Silvestrovské patenty 1851 absolutistický, centralizující režim absolutistický, centralizující režim úsilí o ekonomický rozvoj úsilí o ekonomický rozvoj efektivnější státní správa efektivnější státní správa nové zákony nové zákony

35 Alexandr Bach Alexandr Bach

36 Zákonodárství bachovského absolutismu série trestněprávních zákonů série trestněprávních zákonů předpisy na podporu podnikání předpisy na podporu podnikání směnečný patent 1850směnečný patent 1850 úprava poměrů na venkověúprava poměrů na venkově horní zákon 1854horní zákon 1854 živnostenský řád 1859živnostenský řád 1859 spolkový patent 1852 spolkový patent 1852 reorganizace územní správy reorganizace územní správy konkordát 1855 ad. konkordát 1855 ad.

37 Obnovení konstitučního režimu rozmnožená říšská rada Říjnový diplom 1860 únorová (Schmerlingova) ústava 1861 národní hnutí

38 Dualizace říše 1967 rakousko-uherské vyrovnání personální unie s prvky reálné, příp. reálná unie Předlitavsko prosincová ústava 1867 české národní hnutí

39 Společné orgány pro celou říši panovník panovník (dědičný, politicky neodpovědný, i podíl na zákonodárství) tři ministerstva tři ministerstva (zahraničí, vojenství, financí) tzv. Delegace tzv. Delegace (zástupci uherského sněmu a říšské rady)

40 Prosincová ústava 1867 základní státní zákony 141 – 147/1867 ř. z., zejména o zastupitelstvu říšském o všeobecných právech občanů o Říšském soudu o soudcovské moci o moci vládní a výkonné zákony o rakousko-uherském vyrovnání zákon o právu spolkovém a zákon o právu shromažďovacím

41 Základní občanská práva a svobody základní státní zákon o všeobecných právech státních občanů (č. 142/1867 ř. z.) zákon o právu spolčovacím (č. 134/1867 ř. z.) zákon o právu shromažďovacím (č. 135/1867 ř. z.)

42 Organizace soudnictví řádné soudy Říšský soud (1869) Nejvyšší správní soud (1876) mimořádné (zvláštní) soudy zákon o soudní organizaci 1896

43 Řádné soudy okresní soudy (1868) okresní soudy (1868) krajské /zemské/ soudy (1855: sborové soudy první stolice) krajské /zemské/ soudy (1855: sborové soudy první stolice) vrchní zemské soudy (sborové soudy druhé stolice) vrchní zemské soudy (sborové soudy druhé stolice) Nejvyšší soudní a kasační dvůr (1850) Nejvyšší soudní a kasační dvůr (1850)

44 Územní správa a samospráva dvojkolejnost dvojkolejnost státní (politická, zeměpanská) správastátní (politická, zeměpanská) správa samosprávasamospráva nové územní členění nové územní členění

45 Vývoj volebního práva volby do orgánů obecní (případně i okresní) samosprávy do zemských sněmů od roku 1873 do říšské rady v zásadě jen muži kuriální systém a princip zastoupení jmění majetkový census a census usedlosti honorace (kapacity)

46 České státoprávní koncepce české historické státní právo a přirozenoprávní argumentace české historické státní právo a přirozenoprávní argumentace austroslavismus austroslavismus federalizacefederalizace pasivní rezistence (1863 – 1879) pasivní rezistence (1863 – 1879) Česká deklarace 1868 Česká deklarace 1868 Fundamentální články 1871 Fundamentální články 1871 punktace 1891 punktace 1891


Stáhnout ppt "České a československé právní dějiny České a československé právní dějiny Vývoj státu 1620 – 1918 Ladislav Vojáček."

Podobné prezentace


Reklamy Google