Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

České právní dějiny III. – 1 Stát v konstituční éře.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "České právní dějiny III. – 1 Stát v konstituční éře."— Transkript prezentace:

1 České právní dějiny III. – 1 Stát v konstituční éře

2 Základní periodizace 1. Stát a právo na území České republiky do roku 1620 2. Stát a právo v období habsburského absolutismu (1620-1848) 3. Stát a právo v konstituční éře habsburské monarchie (1848-1918)

3 Stát a právo v konstituční éře habsburské monarchie (1848-1918) 1. Revoluce let 1848-1849 2. Bachovský absolutismus 3. Obnovení konstitučního režimu 4. Rakousko-uherský dualismus

4 Revoluce 1848-1849 téměř celoevropský rozměr téměř celoevropský rozměr protifeudálníprotifeudální demokratickádemokratická národnínárodní

5 Hlavní události celorakouského významu povstání ve Vídni dualizace říše (personální unie) dubnová (Pillersdorfova) ústava (Kroměřížský sněm) Konstituanta (Kroměřížský sněm) zrušení roboty zrušení roboty (H. Kudlich) císař císař František Josef I. kroměřížský ústavní návrh Stadionova březnová (Stadionova) ústava

6 Revoluce v Čechách Schůze ve Svatováclavských lázních kabinetní list z 8. dubna Národní výbor národnostní konflikt Psaní do Frankfurtu (austroslavismus) pražské povstání Slovanský sjezd a pražské povstání

7 Vývoj na Moravě stavovský sněm stavovský sněm volený sněm volený sněm zrušení roboty zrušení roboty zemská ústava zemská ústava odpor proti státoprávnímu spojení s Českým královstvímodpor proti státoprávnímu spojení s Českým královstvím

8 Bachovský absolutismus (1849 – 1860) Silvestrovské patenty 1851 Silvestrovské patenty 1851 absolutistický, centralizující režim absolutistický, centralizující režim úsilí o ekonomický rozvoj úsilí o ekonomický rozvoj efektivnější státní správa efektivnější státní správa nové zákony nové zákony

9 Zákonodárství bachovského absolutismu série trestněprávních zákonů série trestněprávních zákonů předpisy na podporu podnikání předpisy na podporu podnikání směnečný patent 1850směnečný patent 1850 úprava poměrů na venkověúprava poměrů na venkově horní zákon 1854horní zákon 1854 živnostenský řád 1859živnostenský řád 1859 spolkový patent 1852 spolkový patent 1852 reorganizace územní správy reorganizace územní správy konkordát 1855 ad. konkordát 1855 ad.

10 Obnovení konstitučního režimu rozmnožená říšská rada Říjnový diplom 1860 únorová (Schmerlingova) ústava 1861 národní hnutí

11 Dualizace říše rakousko-uherské vyrovnání personální unie s prvky reálné, příp. reálná unie Předlitavsko prosincová ústava 1867 české národní hnutí

12 Společné orgány pro celou říši panovník panovník (dědičný, politicky neodpovědný, i podíl na zákonodárství) tři ministerstva tři ministerstva (zahraničí, vojenství, financí) tzv. Delegace tzv. Delegace (zástupci uherského sněmu a říšské rady)

13 Ústavní vývoj dubnová ústava (Pillersdorfova) 1848 dubnová ústava (Pillersdorfova) 1848 moravská zemská ústava moravská zemská ústava kroměřížský návrh kroměřížský návrh březnová ústava (Stadionova) 1849 březnová ústava (Stadionova) 1849 silvestrovské patenty 1851 Říjnový diplom 1860 únorová ústava (Schmerlingova) 1861 únorová ústava (Schmerlingova) 1861 prosincová ústava 1867 prosincová ústava 1867

14 Dubnová ústava 1848 oktroj Centralismus (provincie) říšský sněm (senát a poslanecká sněmovna) císař nezávislost soudů poměrně široký katalog občanských práv odmítnutí

15 Moravská zemská ústava autonomie dělba moci panovník a jednokomorový sněm zemský hejtman nezávislé soudy nepotvrzena

16 Kroměřížský návrh 1848 pouze západní část monarchie pouze západní část monarchie dědičná a nedílná konstituční monarchie dědičná a nedílná konstituční monarchie říšský sněm říšský sněm panovník a ministři panovník a ministři říšský soud říšský soud autonomie zemí (zemské ústavy) autonomie zemí (zemské ústavy) občanská práva občanská práva

17 Stadionova (Březnová /marcová/) ústava 1849 oktrojovaná oktrojovaná pro celou monarchii pro celou monarchii císař, dvoukomorový říšský sněm, vláda, říšský soud císař, dvoukomorový říšský sněm, vláda, říšský soud zemské (krajinské) zřízení zemské (krajinské) zřízení katalog občanských práv (pro území Uher suspendován) katalog občanských práv (pro území Uher suspendován) v praxi prakticky neprovedena v praxi prakticky neprovedena

18 Konec bachovského absolutismu odstraněn postupně odstraněn postupně odvolání A. Bacha 1859odvolání A. Bacha 1859 svolání rozšířené říšské radysvolání rozšířené říšské rady vyhlášení Říjnového /Októbrového/ diplomuvyhlášení Říjnového /Októbrového/ diplomu vydání Schmerlingovy (únorové /februárové/) ústavy 1861vydání Schmerlingovy (únorové /februárové/) ústavy 1861

19 Únorová /februárová, Schmerlingova/ ústava 1861 zákon o zastupitelstvu říšském dvoukomorová říšská rada užší říšská rada /bez zástupců Uher/ širší říšská rada zemská zřízení „neuherských“ zemí volební řády

20 Rakousko-uherské vyrovnání 1867 základní zákon č. 146/1867 ř. z. + základní zákon č. 146/1867 ř. z. + zákonný článek č. XII/1867 o rakousko- uherském vyrovnání zákonný článek č. XII/1867 o rakousko- uherském vyrovnání = dualistický útvar (reálná unie, personální unie s prvky reálné) společné věci (panovník + tři ministerstva + Delegace, armáda, celní území, měna)společné věci (panovník + tři ministerstva + Delegace, armáda, celní území, měna)

21 Prosincová ústava 1867 základní státní zákony 141 - 147/1867 ř. z., zejména o zastupitelstvu říšském o všeobecných právech občanů o říšském soudu o soudcovské moci o moci vládní a výkonné zákony o rakousko-uherském vyrovnání zákon o právu spolkovém a zákon o právu shromažďovacím

22 Základní občanská práva a svobody základní státní zákon o všeobecných právech státních občanů (č. 142/1867 ř. z.) zákon o právu spolčovacím (č. 134/1867 ř. z.) zákon o právu shromažďovacím (č. 135/1867 ř. z.)

23 Spolčovací právo spolkový patent 1852 zákon o spolčovacím právu 1867 speciální ustanovení pro politické spolky

24 Shromažďovací právo zákon o právu shromažďovacím shromáždění pod širým nebem (na povolení) ostatní všeobecně přístupná shromáždění (po oznámení) rozpuštění shromáždění

25 Svoboda tisku předběžná cenzura (zrušena v revoluci) trestní odpovědnost autorů, zodpovědných redaktorů, vydavatelů i tiskařů za obsah tiskovin poroty (trvale až po vyrovnání) zákon o tisku 1862 prosincová ústava proklamace svobody tisku novela tiskového zákona z roku 1894

26 Ústřední orgány parlament (od roku 1861 říšská rada) delegace panovník ministerstva

27 Říšská rada podle prosincové ústavy zákon o říšském zastupitelstvu panská sněmovna a sněmovna poslanců 1873 přímé volby kompetence zákonodárná vymezena taxativně jednací řády

28 Postavení panovníka po roce 1867 symbol jednoty symbol jednoty neodpovědnost neodpovědnost reprezentace státu navenek reprezentace státu navenek hlava výkonné moci hlava výkonné moci právo zasahovat do výkonu zákonodárné moci právo zasahovat do výkonu zákonodárné moci udělování milosti a nařizování abolice udělování milosti a nařizování abolice

29 Ministerstva po roce 1867 společná ministerstva předlitavská vláda odpovědnost císaři základní úkol: provádět zákony za tím účelem vydávali nařízení

30 Organizace soudnictví řádné soudy řádné soudy Nejvyšší soudní a kasační dvůr Nejvyšší soudní a kasační dvůr říšský soud říšský soud nejvyšší správní soud nejvyšší správní soud mimořádné (zvláštní) soudy mimořádné (zvláštní) soudy

31 Řádné soudy okresní soudy (1868) okresní soudy (1868) krajské /zemské/ soudy (1855: sborové soudy první stolice) krajské /zemské/ soudy (1855: sborové soudy první stolice) vrchní zemské soudy (sborové soudy druhé stolice) vrchní zemské soudy (sborové soudy druhé stolice) Nejvyšší soudní a kasační dvůr (1850) Nejvyšší soudní a kasační dvůr (1850)

32 Územní správa a samospráva dvojkolejnost dvojkolejnost státní (politická, zeměpanská) správastátní (politická, zeměpanská) správa samosprávasamospráva nové územní členění nové územní členění

33 Orgány politické správy byrokratický princip (jmenování, …) podřízenost ministerstvům zemská politická správa (místodržitel, zemský prezident) okresní hejtmanství 1868 (+ orgány statutárních měst) přenášení působnosti

34 Právní úprava místní a územní samosprávy obecní samospráva provizorní obecní zákon 1849 obecní řád 1859 – neproveden říšský obecní zákon (č. 18/1862 ř.z.) + zemské obecní řády (1863 a 1864) zemská samospráva únorová/februárová ústava 1861 annenské patenty 1913

35 Místní a okresní samospráva místní obce (+ statutární města + lázeňská města) obecní výbor obecní představenstvo starosta samosprávné okresy (jen v Čechách!) domovské právo

36 Definitivní podoba zemské samosprávy zemské sněmy zákonodárná pravomoc zemské výbory zemský maršálek (zemský hejtman)

37 Ozbrojené složky branná moc státní policie obecní policie četnictvo ad.

38 Armáda a námořnictvo branné zákony 1868, 1912 branné zákony 1868, 1912 branná moc 1868 branná moc 1868 společné vojskospolečné vojsko námořnictvonámořnictvo zeměbranazeměbrana náhradní zálohanáhradní záloha později i domobranapozději i domobrana všeobecná branná povinnost 1868 všeobecná branná povinnost 1868

39 Státní policie nejvyšší policejní úřad 1852 nejvyšší policejní úřad 1852 – pak policejní ministerstvo – ministerstvo vnitra (1867) státní policejní úřady (1850) policejní ředitelství policejní komisařství (pohraniční p. k.) civilní a uniformovaná policejní stráž

40 Obecní policie policejní funkce obecních orgánů: ochrana bezpečnosti a osob (bezpečnostní policie) tržní a potravní policie zdravotní policie čelední a dělnická policie mravnostní policie + součinnost při trestním stíhání (= přenesená působnost) policejní stráž (různá organizace)

41 Četnictvo zřízeno nařízením č. 272 z roku 1849 prozatímní organický zákon o četnictvu 1850 zákon o četnictvu 1876 zákon o četnictvu 1895 služební instrukce 1851, 1876 a 1895 působnost především na venkově udržování práva, pořádku a bezpečnosti

42 Vztah státu a církve konkordát 1855 konkordát 1855 prosincová ústava prosincová ústava květnové zákony 1868, 1874 květnové zákony 1868, 1874

43 Vývoj volebního práva volby do orgánů obecní (případně i okresní) samosprávy do zemských sněmů od roku 1873 do říšské rady v zásadě jen muži kuriální systém majetkový census a census usedlosti honorace (kapacity)

44 Volby do místních a okresních samospráv východiskem obecní zřízení východiskem obecní zřízení v obcích v obcích princip zastoupení jmění (tři skupiny poplatníků)princip zastoupení jmění (tři skupiny poplatníků) volební právo právnických osobvolební právo právnických osob účast velkých poplatníků na jednání obecního výboruúčast velkých poplatníků na jednání obecního výboru v okresech v okresech kuriální systém (čtyři kurie)kuriální systém (čtyři kurie)

45 Volby do zemských sněmů poslanci a virilisté kurie velkostatku kurie měst, průmyslových míst a obchodních a živnostenských komor kurie ostatních obcí majetkový census nepřímé volby /do 1901 (Č.), 1905 (M.)/ všeobecná kurie zavedena 1901 (Č.), 1905 (M.)

46 Volby do říšské rady přímá volba 1873 čtyři kurie: velkostatku, měst a průmyslových míst, obchodních a živnostenských komor, venkovských obcí pátá všeobecná kurie 1896 1882 Taaffeho a 1896 Badeniho reforma volebního práva všeobecné volební právo 1907 = odstranění kuriálního systému

47 České státoprávní koncepce české historické státní právo a přirozenoprávní argumentace české historické státní právo a přirozenoprávní argumentace austroslavismus austroslavismus federalizacefederalizace pasivní rezistence (1863 – 1879) pasivní rezistence (1863 – 1879) Česká deklarace 1868 Česká deklarace 1868 Fundamentální články 1871 Fundamentální články 1871 punktace 1891 punktace 1891


Stáhnout ppt "České právní dějiny III. – 1 Stát v konstituční éře."

Podobné prezentace


Reklamy Google