Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

= prostředek lidské komunikace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "= prostředek lidské komunikace"— Transkript prezentace:

1 = prostředek lidské komunikace
Jazyk = prostředek lidské komunikace

2 Co je to vlastně jazyk? Jazyk = systém znaků sloužících jako základní prostředek lidského dorozumívání (komunikace) Komunikace = přenos informací

3 Existuje nějaký vztah mezi slovy a označovanou skutečností?
Zpravidla ne, kromě citoslovcí – buch, žbluňk, frnk Důkaz: Jiné jazyky označují stejnou skutečnost jiným seskupením zvuků nebo písmen: hund, dog,chien, sobaka

4 Je jazyk nahodilým shlukem hlásek a písmen?
Ne. Jazyk je vysoce organizovaný systém znaků. Jazyk je společenský jev. Není člověku vrozený, dítě se ho učí od své matky = jazyk mateřský a od lidí ve svém okolí.

5 Jazyk a společnost Jazyk je vázán na určité společenství, nejčastěji národ, který se jím dorozumívá. Jazyk slouží jako nejdůležitější znak vyjadřování etnické příslušnosti = jazyk národní. Jazyk reaguje na změny, k nimž dochází ve vývoji společnosti (zejména ve slovní zásobě). Společnost je na jazyce závislá jako na prostředku komunikace. Praktické využití jazyka záleží na jedinci, jak si jazyk osvojí a jak se ho naučí užívat.

6 Základní funkce jazyka
Dorozumívací Komunikativní Mentální (nástroj myšlení) Estetická (nástroj estetického působení) Národně reprezentativní ( jazyk je hlavním znakem národní příslušnosti) Agitační – nástroj přesvědčovací Prestižní – jazyk (zpravidla spisovný) je prostředkem dosažení žádoucí společenské prestiže uživatele

7 Zkoumání jazyka Jazyk je předmětem zkoumání od nejstarších dob, vědecky až od přelomu 18. a 19. století. Jazykověda (lingvistika) = věda, která zkoumá jazyk z hlediska vnitřní stavby (struktury) i z hlediska jeho fungování (společenského).

8 Struktura jazyka Zvuková a grafická rovina – hlásky a písmena fonetika, fonologie, grafémika Rovina věcného obsahu – slovní zásoba lexikologie Rovina mluvnického významu – tvarosloví slov ohebných a skladební prostředky větné skladby syntax Slohová rovina – výběr a uspořádání jazykových prostředků stylistika

9 Jazyková kultura Jazyková kultura = úroveň jazykové komunikace, její jazyková správnost, vhodnost, přiměřenost, výstižnost, vytříbenost, působivost, jasnost, zřetelnost, stručnost, adresnost, přesvědčivost Součást celonárodní kultury

10 Jazyková pravidla na internetu
A) Zjistěte význam cizího slova xenofobie. B) V Jazykové poradně v sekci Často kladené otázky zjistěte, podle jakých norem se řídí psaní adres a umístění adres na obálky. C) Zjistěte, zda ve větě Za chvíli si odpočneme. je správně užit slovesný tvar odpočneme.


Stáhnout ppt "= prostředek lidské komunikace"

Podobné prezentace


Reklamy Google