Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

První pomoc J. Málek ©. Kontakt: Jiří Málek Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV Praha, Šrobárova 50, pav. H. 3. patro tel. sekretariát.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "První pomoc J. Málek ©. Kontakt: Jiří Málek Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV Praha, Šrobárova 50, pav. H. 3. patro tel. sekretariát."— Transkript prezentace:

1 První pomoc J. Málek ©

2 Kontakt: Jiří Málek Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV Praha, Šrobárova 50, pav. H. 3. patro tel. sekretariát 26716 3025 e-mail: malekj@fnkv.cz internet: www.lf3.cuni.cz KPR na internetu: http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/anesteziol ogie/vyuka/studijni-materialy/neodkladna- resuscitace/ www.lf3.cuni.cz http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/anesteziol ogie/vyuka/studijni-materialy/neodkladna- resuscitace/www.lf3.cuni.cz http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/anesteziol ogie/vyuka/studijni-materialy/neodkladna- resuscitace/

3 První pomoc – definice WHO První pomoc je soubor jednoduchých a účelných opatření, jejichž cílem je záchrana života nebo zdraví u lidí postižených úrazem, či náhlou poruchou zdraví Cíle – ochrana vlastního zdraví – záchrana života – předcházení komplikacím – zajistit předpoklady pro rychlé uzdravení

4 Poskytování první pomoci laici školení laici všeobecní SZP speciálně školení SZP (záchranáři) všeobecní lékaři vyškolení lékaři (UMMK) oboroví lékaři - specialisté

5 „Ze statistik vyplývá, že pravděpodobně jedenkrát za život bude každý člověk vystaven situaci, kdy bude muset zachránit něčí život“

6 Právní zodpovědnost TRESTNÍ ZÁKON č. 40/2009 Sb. Neposkytnutí pomoci: § 150 a 151

7 Právní zodpovědnost § 150 Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného 0 - 2 roky Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout 0 - 3 roky

8 Právní zodpovědnost § 151 Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného 0 - 5 let

9 První pomoc Technická Zdravotnická předlékařská – Laická svépomoc, vzájemná pomoc – Základní (SZP) Lékařská první pomoc

10 Záchranný řetězec Zajištění bezpečnosti Primární vyšetření postiženého, život zachraňující úkony technické a zdravotnické Výzva RZP Sekundární vyšetření postiženého dokončení PP Dohled, záznam informací, příprava na transport Předání ZZS

11 Stav bezprostředně ohrožující život Stav, při němž přežití bez poskytnutí neodkladné péče není zaručeno a náhlá smrt je vysoce pravděpodobná

12 Definice KPR KPR je soubor jednoduchých a logicky na sebe navazujících výkonů sloužících k neprodlenému obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené selháním jedné či více základních vitálních funkcí.

13 Historie KPR Dr. Silvester 1867 UPV zevní v poloze na zádech Holger Nielsenova metoda 1913 UPV zevní v poloze na břiše

14 Historie Safar P. Elam J.O. 1957 – dýchání „z úst do úst“ „z plic do plic“ Kouwenhoven W., Knickebrocker a Jude 1960 – zevní srdeční masáž „Vše, co je potřeba, jsou dvě ruce“

15 Historie II. 1966 – první konference o KPR 1973 -1979 -1985 -1992 1983 – první národní konference o resuscitaci v pediatrii 2000 – první mezinárodní konference o KPR „International Guidelines 2000 for CPR and ECC A Consensus on Science“

16 CPR guidelines 2005 _ ILCOR _(International Liaison Committee on Resuscitation) Evidence – based resuscitation guidelines Doporučení jsou založena na vyhodnocení publikovaných studií a zkušeností, včetně experimentálních CPR guidelines 2010: na www.erc.eduwww.erc.edu Česká resuscitační rada: WWW.resuscitace.cz

17 Řetězec přežití: Časná aktivace záchranného řetězce Časná KPR Časná defibrilace Časná rozšířená KPR Záchranný řetězec dává naději na snížení smrtnosti v 1000 případech na tzv. náhlá úmrtí v Evropě a USA denně

18 Časná aktivace záchranného řetězce vyžaduje rychlé rozpoznání situací bezprostředně ohrožujících život, vyžadujících zavedení základní neodkladné resuscitace a aktivaci záchranné služby (zajištění časné dostupnosti defibrilátoru). Doporučení: „Phone first“ kardiální příčiny „Phone fast“ –hypoxie: tonutí, trauma, intoxikace léky, stupeň doporučení nedefinován

19 Rozdělení KPR základní KPR Cílem této fáze je neodkladné zajištění oxygenace rozšířená KPR Cílem této fáze je kardiopulmonální stabilizace a normalizace kyslíkového transportu

20 Vitální funkce Fyziologické funkce organismu, při jejichž selhání dochází k bezprostřednímu ohrožení života 1. Funkce CNS (vědomí) 2. Dýchání 3. Oběh 4. Vnitřní prostředí

21 Zahájení KPR Vždy při selhání vitálních funkcí, pokud nejsou kontraindikace

22 KPR nezahajujeme Přítomnost jistých známek smrti (posmrtné skvrny, posmrtná ztuhlost, dekapitace a podobně) Pokusy o KPR by byly spojeny s bezprostředním rizikem ohrožení druhé osoby Selhání vitálních funkcí v terminálním stádiu neléčitelného onemocnění V normotermii uplynulo od zástavy oběhu prokazatelně více, než 10 minut

23 Ukončení KPR Obnova spontánního oběhu a ventilace Při vyčerpání zachránce do té míry, že nemůže v resuscitačním úsilí pokračovat Pokud pokračování KPR může ohrozit život zachránce nebo ostatních občanů (toxické prostředí a podobně) Nevede-li resuscitační úsilí k obnově vitálních funkcí při vyčerpání všech dostupných možností Ukončení KPR při neúspěchu je kompetencí výhradně lékaře

24 Úspěšnost resuscitace Ročně utrpí náhlou srdeční zástavu v Evropě asi 700 000 osob, v USA asi 400 000 osob. Asi ve ⅔ případů je zahájena KPR svědky příhody - laiky. Do domácí péče je propuštěno kolem 4-6% 70-95 % KPR končí neúspěchem, konstatováním smrti nebo neurologickým deficitem, popř. perzistentním/permanentním vegetativním syndromem (PVS).

25 Stanovení doby smrti Nezahájení KPR – doba zástavy oběhu, 1 lékař Ukončení KPR pro neúspěch – doba ukončení resuscitace – 1 lékař Ukončení dlouhodobé resuscitační péče pro smrt mozku – speciální protokol, 2 lékaři

26 Smrt mozku Stanoveno legislativně (zákon č. 285/2002) a upravující vyhlášky

27 Aktivace záchranného řetězce Místo Číslo telefonu Příčina volání Počet postižených a jejich stav Poskytovaná pomoc Nezavěšovat, až na výzvu

28 Základní postupy KPR dospělí

29 1. Zhodnocení stavu vědomí 2. Zavolání o pomoc z okolí 3. Kontrola průchodnosti dýchacích cest 4. Kontrola dostatečného spontánního dýchání puls nehledáme 5. Nedýchá-li – aktivace ZZS (puls nehledáme) 6. Zahájit zevní masáž srdeční: střed hrudní kosti, 100 – 120 min, 5 - 6 cm hluboko 7. Přidat umělou plicní ventilaci (30 stlač:2 dechům) 8. Pokračovat do předání ZZS

30 KPR od 1 roku do puberty 1. Zhodnocení stavu vědomí 2. Zavolání o pomoc z okolí 3. Kontrola průchodnosti dýchacích cest 4. Kontrola dostatečného spontánního dýchání 5. Nedýchá-li –5 úvodních dechů, nová kontrola 6. Zahájit zevní masáž srdeční: střed hrudní kosti, 100-120/min, hloubka asi 1/3 hrudníku + přidat umělou plicní ventilaci (30 stlač:2 dechům) 7. Pokračovat cca 1-2 min, pak aktivace ZZS 8. Pokračujeme do předání ZZS

31 Resuscitace novorozence a dítěte do 1 roku Poměr umělých systol a dechů je 3:1 Frekvence 120/min

32 1. Zhodnocení poruchy vědomí Zhroucená nebo nepřirozená poloha postiženého Postižený nereaguje na hlasité oslovení Postižený nereaguje na důrazný dotek

33 2. Při bezvědomí Zavolat o pomoc z okolí Uložit do polohy vleže na znak (není-li kontraindikace)

34 3. Zhodnocení průchodnosti dýchacích cest a jejich zajištění Poloha vleže na zádech Dýchání je třeba „vidět, slyšet, cítit“ Zprůchodnění dýchacích cest

35 4. Kontrola dýchání Nekontrolujeme déle, než 10 s Pozor na lapavé dechy a terminální dýchání Nutná průchodnost DC

36 5. Aktivace ZZS l. 112 l. 155

37 6. Zabezpečení oběhu Chybí normální dýchání Zevní masáž srdeční – Střed sterna – Hloubka 5-6 cm – Frekvence 100-120/min Poměr kompresí a UPV 30:2

38 Zevní srdeční masáž

39 7. Zabezpečení dostatečné ventilace Dýchání z plic do plic (FiO 2 = 0,16) – z úst do úst, do nosu, do úst a do nosu Frekvence 10/min. Doporučený objem 8 -10 ml/kg (trochu méně, než sami dýcháme)

40 Dýchaní z plic do plic

41 Rizika KPR Pro zachraňovaného – zlomenina žeber – zlomenina sterna Pro zachránce – Infekce: Výjimečně byla KPR zdrojem tuberkulózy, HIV a SARS. O ptačí chřipce nejsou dosud informace. – Kontaminace jedy - kyanidy, organofosfáty, manifestní infekce vysoce sdělnou závažnou chorobou kontraindikuje dýchání z plic do plic ústy. – Psychologický moment – Synkopa při hyperventilaci

42 Umělé dýchání s použitím masky

43 Dýchání s použitím samorozpínacího vaku

44 Srdeční defibrilace

45 Časná externí defibrilace převedena do kompetence vycvičených laiků. Zavedení je vázáno na užití speciálních, automatizovaných defibrilátorů (AED) -Zajištění defibrilace do 5 min od kolapsu postiženého - v nemocničním prostředí včetně ambulancí do 3 min


Stáhnout ppt "První pomoc J. Málek ©. Kontakt: Jiří Málek Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV Praha, Šrobárova 50, pav. H. 3. patro tel. sekretariát."

Podobné prezentace


Reklamy Google