Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální pozice, sociální role

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální pozice, sociální role"— Transkript prezentace:

1 Sociální pozice, sociální role
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Wrubelová. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Sociální status status – z latinského slova stav;
je sociální pozice člověka nebo jiného tvora ve společnosti; je vyjádřen mírou prestiže, kterou člověk získává od svého okolí; vymezuje práva a povinnosti jedince ve vztahu k ostatním jedincům, a zároveň také formuje očekávání, která může okolí mít od držitele statusu v určitých situacích; vztah mezi různými sociálními statusy vymezuje sociální role.

3 Ukazatele sociálního statusu
objektivní charakteristika profese – prestiž této profese; dosažená kvalifikace; dosažený stupeň vzdělání; vliv, moc, kterou člověk disponuje; příjmy, kterých dosahuje; životní způsob, který vykazuje.

4 Druhy sociálních statusů
Vrozený – připsaný (askriptivní); souvisí s vlastnostmi, které si nemůžeme vybírat; může se stát překážkou sociální mobility; pohlaví; rasa; věk; Získaný – můžeme na něm aktivně pracovat; zaměstnání; dosažené vzdělání.

5 Další dělení sociálních statusů
subjektivní – kam jedinec zařazuje sám sebe; objektivní – kam jedince řadí okolí; aktuální – přímo souvisí s rolí vykonávanou v dané konkrétní situaci; latentní – pro danou situací nemají význam

6 Prestiž spolu s příjmem, vzděláním, životním stylem, mocí je základním ukazatelem sociálního statusu jedince; z latinského praestigiae – mámení; je dobrá reputace jedince či skupiny společnosti spojená s úctou a vlivem; nejčastěji odvozována od profese; usilování o prestiž je individuální, hodnoceno: pozitivně – vyzdvihována ctižádost; negativně – vyzdvihována ješitnost;

7 Výzkum prestiže povolání
od roku 1911 – T. H. C. Stevenson provedl první empirický výzkum prestiže; od 40. let 20. století je prestiž zkoumána v západních zemích pravidelně; v 60. letech bylo provedeno první velké mezinárodní porovnání.

8 Výzkum prestiže podle profesí
1. lékař 2. vědec 3. zdravotní sestra 4. učitel na vysoké škole 5. učitel na základní škole 6. projektant 7. soudce 8. programátor 9. soukromý zemědělec 10. účetní 11. policista 12. truhlář 13. manažer 14. starosta 15. majitel malého obchodu 16. profesionální sportovec 17. voják z povolání 18. stavební dělník

9 Sociální mobilita je změna sociálního statusu nebo možnost změny sociálního statusu; přesun z jedné společenské vrstvy do druhé; Umožňují ji tzv. mobilitní kanály – zejména vzdělání a profese; vertikální mobilita – například vzdělání umožňuje pohyb vzhůru; horizontální mobilita – beze změny statusu; míra mobility souvisí s otevřeností společnosti.

10 Překážky sociální mobility
neoprávněná diskriminace: Etnická příslušnost; Příslušnost k věkové skupině.

11 Přístup k roli 3 základní přístupy jedince k sociální roli:
ztotožnění/identifikace; distanc/odstup (jedinec roli navenek hraje, avšak vnitřně se s ní neztotožní); odmítnutí role.

12 Konflikt rolí V některých situacích dochází ke konfliktu rolí, kdy jsou očekávání spojená s jednou z rolí jedince v rozporu s očekáváními, která se vážou k roli jiné.

13 Základní role 1. nadřízené (matka, učitelka, lékař…);
2. podřízené (syn, žák, pacient); 3. souřadné (kolega, spolužák, kamarádka); 4. role sexuálního partnerství.

14 Sociální role je očekávaný způsob chování, který se váže k určitému sociálnímu statusu; každá osoba hraje více rolí, a to jak nezávisle (student ve škole, zákazník v obchodě, zaměstnanec v práci), tak souběžně (např. otec a manžel v rodině).

15 Přemýšlíme: Jsem Doubravka, je mi 34 let, jsem vdaná, mám 2 děti, manžela. Vystudovala jsem VŠ pedagogickou, učím na gymnáziu matematiku. Manžel je lékař. Máme domek za Prahou, jezdím Škodou Octavia. Jsem členkou ODS, aktivně sportuji. Můj zdravotní stav je dobrý.

16 Odpovězte: Co dokážete říct o sociálním statusu Doubravky a její rodiny? Jaký připsaný status náleží Doubravce? Jakou prestiž má povolání Doubravčina manžela? Jaké sociální role zastává Doubravka?

17 Odpovězte: Jaké sociální role zastáváte v současné době vy? Vyjmenujte je. Co se od Vás v těchto rolích očekává? Už jste na vlastní kůži zažili tzv. konflikt rolí?

18 Rozhodněte, zda jsou uvedená tvrzení pravdivá:
Status je sociální pozice člověka nebo jiného tvora ve společnosti. Ano Ne Připsaný status lze změnit například vystudováním vysoké školy. Ano Ne Základním ukazatelem sociálního statusu jedince je vzdělání a příjem. Ano Ne Povolání zdravotní sestry má vysokou společenskou prestiž. Ano Ne Každá osoba zastává v dané chvíli pouze jednu sociální roli. Ano Ne

19 Řešení: Status je sociální pozice člověka nebo jiného tvora ve společnosti. Ano Ne Připsaný status lze změnit například vystudováním vysoké školy. Ano Ne Základním ukazatelem sociálního statusu jedince je vzdělání a příjem. Ano Ne Povolání zdravotní sestry má vysokou společenskou prestiž. Ano Ne Každá osoba zastává v dané chvíli pouze jednu sociální roli. Ano Ne

20 Použité zdroje Str. 15. Obr. 1. PEPE ROBLES. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beatgirl_(3).jpg>. DUFEK, Pavel. Společenské vědy pro střední školy. 1. vyd. Brno: Didaktis, c2010, 87 s. ISBN , s. 38. Sociální status. In: Wikipedia [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_status>. Nejprestižnějším povoláním je podle Čechů lékař, na konci žebříčku je poslanec. In: Peníze navíc.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.penizenavic.cz/clanky/nejprestiznejsim-povolanim-je-podle-cechu-lekar-na-konci-zebricku-je-poslanec>.


Stáhnout ppt "Sociální pozice, sociální role"

Podobné prezentace


Reklamy Google