Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POMĚR Poměrem porovnáváme různé počty, délky, objemy, …. Poměr je např. 3 : 4, čteme tři ku čtyřem. Pokud dáváme do poměru údaje s jednotkami, musí být.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POMĚR Poměrem porovnáváme různé počty, délky, objemy, …. Poměr je např. 3 : 4, čteme tři ku čtyřem. Pokud dáváme do poměru údaje s jednotkami, musí být."— Transkript prezentace:

1

2 POMĚR Poměrem porovnáváme různé počty, délky, objemy, …. Poměr je např. 3 : 4, čteme tři ku čtyřem. Pokud dáváme do poměru údaje s jednotkami, musí být vždy oba údaje ve stejných jednotkách. Nejde dát do poměru např. metry a kilogramy, ale ani metry a centimetry! Čísla v poměru jsou vždy kladná. 3 : 4

3 Pořadí členů (čísel) v poměru je důležité! 3 : 4 není totéž jako 4 : 3 Poměry 3 : 4 a 4 : 3 jsou převrácené poměry. S poměry můžeme zacházet jako se zlomky (: nahradí zlomková čára). Poměr můžeme krátit do základního tvaru nebo rozšiřovat. Ale pozor, poměr a zlomek není úplně totéž! Zkrať do základního tvaru poměr a) 5: 15 b) 6 : 21 Krácením ani rozšiřováním se hodnota poměru nemění! Tedy poměr 5 : 15 a 1 : 3 vyjadřuje totéž.

4 Je-li poměr v základním tvaru, členy poměru jsou nesoudělná čísla, např. 3:5 nebo 2:7 nebo 6:11

5 Urči chybějící číslo: a) 5 : 2 = ? : 4  víme, že se poměry rovnají  podle zadané „dvojice“ určíme, jakým číslem musíme poměr rozšířit, tj. čím musíme vynásobit 2, abychom dostali 4  tímto číslem (dvěma) musíme také vynásobit číslo 5  5. 2 = 10 hledané číslo je 10 b) 8: ? = 24 : 6  podle „dvojice“ 8 a 24 poznáme, že první poměr musíme rozšířit třemi  hledáme číslo, které když vynásobíme třemi, vyjde 6  hledané číslo je 2

6 Rozděl číslo (např. 72) v daném poměru (např. 5 : 4) 1)sečteme členy poměru ( tím určíme, na kolik dílů dané číslo máme rozdělit), tj. 5 + 4 = 9 2)vydělíme číslo tímto součtem (tím určíme, jak velký je jeden díl), tj. 72 : 9 = 8 3)výsledek vynásobíme jednotlivými členy poměru (tím určíme, jak velká je první a druhá část), tj. 5. 8 = 40 a 4. 8 = 32 4)zkontrolujme, jestli součet obou částí dává původní číslo, tj. 40 + 32 = 72

7 POSTUPNÝ POMĚR Postupným poměrem porovnáváme tři a více údajů. Postupný poměr je např. 3 : 4 : 5. Postupný poměr můžeme rozšiřovat (vynásobit všechny členy poměru stejným číslem) i krátit (vydělit všechny členy poměru stejným číslem) a jeho hodnota se tím nezmění. Postupný poměr je v základním tvaru, pokud největším společným dělitelem všech jeho členů (které jsou ve tvaru přirozených čísel), je číslo 1.

8 Zkrať postupný poměr 12 : 15 : 21 do základního tvaru. 1.hledáme největšího společného dělitele čísel 12, 15 a 21 2.tj. číslo 3 3.tímto číslem všechny členy poměru vydělíme 12 : 3 = 4 15 : 3 = 5 21 : 3 = 7 4.poměr v základním tvaru je 4 : 5 : 7 Doplň chybějící čísla: 7 : 3 : 5 = ? : ? : 25 -podle zadané „dvojice“ určíme, jakým číslem musíme první poměr rozšířit -5 musíme vynásobit pěti, abychom dostali 25, proto i ostatní členy prvního poměru musíme vynásobit pěti -7. 5 = 35 a 3. 5 = 15 -hledaná čísla v druhém poměru jsou 35 a 15 ( 35:15:25)

9 Urči v trojúhelníku ABC velikost vnitřních úhlů α,β,γ, které jsou v postupném poměru 3 : 2 : 5. 1)víme, že součet velikostí vnitřních úhlů v trojúhelníku je 180° 2)180 máme rozdělit v poměru 3 : 2 : 5 3)celkem máme 180 rozdělit na 10 dílů (3 + 2 + 5 ) 4)jeden díl je velký 18° ( 180 : 10 = 18) 5)3 díly … 3. 18 = 54° 2 díly … 2. 18 = 36° 5 dílů … 5. 18 = 90° 6)zkontrolujeme, zda je součet (54 + 36 + 90) 180° Velikosti vnitřních úhlů v trojúhelníku ABC jsou α = 54°, β = 36°a γ = 90°.


Stáhnout ppt "POMĚR Poměrem porovnáváme různé počty, délky, objemy, …. Poměr je např. 3 : 4, čteme tři ku čtyřem. Pokud dáváme do poměru údaje s jednotkami, musí být."

Podobné prezentace


Reklamy Google