Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nervová soustava 2. Stavba nervové soustavy Centrální (ústřední) NS (CNS) Centrální (ústřední) NS (CNS) mozek mozek mícha mícha Obvodová (periferní) NS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nervová soustava 2. Stavba nervové soustavy Centrální (ústřední) NS (CNS) Centrální (ústřední) NS (CNS) mozek mozek mícha mícha Obvodová (periferní) NS."— Transkript prezentace:

1 Nervová soustava 2

2 Stavba nervové soustavy Centrální (ústřední) NS (CNS) Centrální (ústřední) NS (CNS) mozek mozek mícha mícha Obvodová (periferní) NS – spojují CNS s ostatními orgány Obvodová (periferní) NS – spojují CNS s ostatními orgány mozkové nervy mozkové nervy míšní nervy míšní nervy vegetativní (útrobní = autonomní) nervy vegetativní (útrobní = autonomní) nervy Podle směru vedení: a) Dostředivé nervy (aferentní) af.vlákna senzitivní – z kůže, svalů, šlach, útrob (bolest, teplo, chlad, dotyk, poloha, pohyb) af.vlákna senzitivní – z kůže, svalů, šlach, útrob (bolest, teplo, chlad, dotyk, poloha, pohyb) af.vlákna senzorická – ze smysl.orgánů: chuť, čich, zrak, sluch af.vlákna senzorická – ze smysl.orgánů: chuť, čich, zrak, sluch a) Odstředivé (eferentní) – vlákna vedou ke svalům (motorická vlákna) nebo ke žlazám (sekretorická vlákna) b) Smíšené

3 Centrální nervová soustava Šedá hmota Šedá hmota – těla neuronů a dendrity – těla neuronů a dendrity - fce: analýza a syntéza vzruchů - fce: analýza a syntéza vzruchů - souvislá vrstva = kůra - souvislá vrstva = kůra - nakupení šedé hmoty v mozku = jádra - nakupení šedé hmoty v mozku = jádra Bílá hmota Bílá hmota – axony (myelinová pochva tukové povahy) – axony (myelinová pochva tukové povahy) - fce: vedení vzruchů - fce: vedení vzruchů

4 Obaly CNS = pleny (meninges) Tvrdá plena (dura mater) vystýlá dutinu lebeční a kanál páteřní (tvoří míšní vak) Tvrdá plena (dura mater) vystýlá dutinu lebeční a kanál páteřní (tvoří míšní vak) - mezi kostí a durou jsou cévy, vazivo a tuk Pavučnice (arachnoidea) Pavučnice (arachnoidea) - vnější plena - vnější plena - nesleduje záhyby mozku - nesleduje záhyby mozku Omozečnice (pia mater) Omozečnice (pia mater) - vnitřní plena s cévními pleteněmi - vnitřní plena s cévními pleteněmi - přiléhá těsně na mozek - přiléhá těsně na mozek

5 Mezi arachnoideou a pia mater prostory pro MOZKOMÍŠNÍ MOK Mezi arachnoideou a pia mater prostory pro MOZKOMÍŠNÍ MOK - mozkomíšní mok (liquor cerebrospinalis) nadlehčují mozek a chrání před nárazy a otřesy - mozkomíšní mok (liquor cerebrospinalis) nadlehčují mozek a chrání před nárazy a otřesy - složení: bezbarvá tekutina s malým množstvím bílkovin a glukózy - složení: bezbarvá tekutina s malým množstvím bílkovin a glukózy - produkují ho cévní pleteně v dutinách CNS - produkují ho cévní pleteně v dutinách CNS - nadbytek liquoru se vstřebává do žilních splavů a míšních žil - nadbytek liquoru se vstřebává do žilních splavů a míšních žil

6 Dutiny CNS centrální kanálek míšní - mícha hřbetní centrální kanálek míšní - mícha hřbetní IV.mozková komora – nad prodlouženou míchou IV.mozková komora – nad prodlouženou míchou Sylviův kanálek – střední mozek Sylviův kanálek – střední mozek III.mozková komora – mezimozek III.mozková komora – mezimozek I.a II.mozková komora – v hemisférách I.a II.mozková komora – v hemisférách Stěny komor obsahují cévní pleteně – produkce liquoru Stěny komor obsahují cévní pleteně – produkce liquoru

7 Mícha hřbetní (medulla spinalis) 40 – 45 cm 40 – 45 cm v páteřním kanále v páteřním kanále dolní konec končí ve výši L2 – mezi L3 a L4 lumbální punkce dolní konec končí ve výši L2 – mezi L3 a L4 lumbální punkce rýhy:6: přední a zadní rýha střední rýhy:6: přední a zadní rýha střední 2 podélné rýhy na L a P polovině 2 podélné rýhy na L a P poloviněFunkce: 1) Spojovací článek mezi mozkem a ostatními orgány 2) Centrum nepodmíněných reflexů:  napínací reflexy (př.patelární reflex)  obranné reflexy (po podráždění receptorů bolesti v kůži)  reflexy pro napětí cévních stěn  vyprazdňování močového měchýře a konečníku  reflexní reakce pohlavních orgánů

8 Postranní rýhy: Postranní rýhy: zadní rýha zadní rýha – VSTUP dostředivých drah - zadní kořeny míšní z míšních uzlin (ganglion spinale) - vedou vzruchy od exteroreceptorů a interoreceptorů přední rýha přední rýha - VÝSTUP odstředivých drah – motorická vlákna - přední kořeny míšní - vedou k příčně pruhované svalovině MÍŠNÍ NERVY = spojení předních a zadních kořenů míšních

9 Stavba: šedá hmota - střed („motýl“) šedá hmota - střed („motýl“) TVOŘÍ PŘEDNÍ a ZADNÍ SLOUPCE (rohy) TVOŘÍ PŘEDNÍ a ZADNÍ SLOUPCE (rohy) přední rohy přední rohy – kořenové bb uspořádány do jader –MOTONEURONY ( - k příčně pruhované svalovině) – kořenové bb uspořádány do jader –MOTONEURONY ( - k příčně pruhované svalovině) - menší bb- počátky vegetativních vláken ( - k hladké svalovině a žlázám) - menší bb- počátky vegetativních vláken ( - k hladké svalovině a žlázám) zadní rohy - buňky provazců – tvoří jádra, kde končí dostředivé dráhy - buňky provazců – tvoří jádra, kde končí dostředivé dráhy - mají dlouhé neurity končící v mozku - mají dlouhé neurity končící v mozku

10 bílá hmota – vnější bílá hmota – vnější TVOŘÍ ZADNÍ, POSTRANNÍ a PŘEDNÍ PRVOVAZCE TVOŘÍ ZADNÍ, POSTRANNÍ a PŘEDNÍ PRVOVAZCE provazce z axonů provazce z axonů axony vedou: z míchy do mozku axony vedou: z míchy do mozku z mozku do míchy z mozku do míchy nervová dráha = soubor vláken vycházející ze stejného místa a jiného stejného místa nervová dráha = soubor vláken vycházející ze stejného místa a jiného stejného místa nervové dráhy míšní: nervové dráhy míšní: 1. krátké - spojují blízké míšní segmenty (vzestupné, sestupné) 1. krátké - spojují blízké míšní segmenty (vzestupné, sestupné) 2. dlouhé 2. dlouhé vzestupné (ascendentní) vzestupné (ascendentní) – zadní a postranní provazce – zadní a postranní provazce - z několika neuronů – první v míšní uzlině zadního kořene – do zadního sloupce, mozečku, - z několika neuronů – první v míšní uzlině zadního kořene – do zadního sloupce, mozečku, mezimozku mezimozku - senzitivní dráhy: jemná dotyková citlivost, kinestetická citlivost (poloha, pohyb kloubů, - senzitivní dráhy: jemná dotyková citlivost, kinestetická citlivost (poloha, pohyb kloubů, orientace částí těla), vnímání bolesti, tepla, dotyku, tlaku, umožnění činnosti mozečku orientace částí těla), vnímání bolesti, tepla, dotyku, tlaku, umožnění činnosti mozečku

11 sestupné (descendentní) – přední a postranní provazce – přední a postranní provazce - motorické dráhy : z mozku do motorických bb předních míšních sloupců - motorické dráhy : z mozku do motorických bb předních míšních sloupců - pyramidové dráhy - pyramidové dráhy - hlavní motorická dráha - hlavní motorická dráha - volní(vědomé) pohyby - volní(vědomé) pohyby - z mozkové kůry k jádrům motorických částí mozkových a míšních nervů - z mozkové kůry k jádrům motorických částí mozkových a míšních nervů - na hranici prodloužené míchy/ hřbetní míchy se kříží (decussatio pyramidum) = vlákna z P hemisféry do L poloviny míchy a naopak - na hranici prodloužené míchy/ hřbetní míchy se kříží (decussatio pyramidum) = vlákna z P hemisféry do L poloviny míchy a naopak - v obl.prodloužené míchy se oddělují vlákna pro motoriku jazyka, polykání a mimické svaly - v obl.prodloužené míchy se oddělují vlákna pro motoriku jazyka, polykání a mimické svaly - pyramidové dráhy dozrávají a obalují se myelinem až po narození a dokončují se mezi 2 -4 rokem - pyramidové dráhy dozrávají a obalují se myelinem až po narození a dokončují se mezi 2 -4 rokem - mimopyramidové dráhy - mimopyramidové dráhy - udržování svalového napětí - udržování svalového napětí - reflektorické udržování rovnováhy těla - reflektorické udržování rovnováhy těla - automatické a poloautomatické pohyby (chůze, plavání, tanec) - automatické a poloautomatické pohyby (chůze, plavání, tanec)

12 Mozek – pozn. Stavba a funkce mozku – viz. tabule č.71 Retikulární formace (reticulum = síťka) Na dně IV.mozkové komory – síťovitě roztroušená šedá hmota (oblast prodloužené míchy) - odtud se síť rozšiřuje do mozkového kmene až k mezimozku - odtud se síť rozšiřuje do mozkového kmene až k mezimozku Fce: životně důležitá ústředí : dýchání a krevní oběh síť směřující vzestupným směrem – udržení mozkové kůry v základní síť směřující vzestupným směrem – udržení mozkové kůry v základní aktivitě nutné při bdění aktivitě nutné při bdění aktivace kůry k přijetí informací, které jsou v daném okamžiku nutné aktivace kůry k přijetí informací, které jsou v daném okamžiku nutné síť sestupná – povzbudivá nebo tlumivá fce na motoneurony síť sestupná – povzbudivá nebo tlumivá fce na motoneurony

13 Limbický systém - korová část mozku - korový lem kolem spodní a vnitřní části hemisfér + šedá hmota ve spánkovém laloku - četná spojení s hypotalamem a talamem - účastní se řízení koordiance vegetativních a somatických projevů při emotivním chování - uplatňuje se při řízení sexuálního chování - ovlivňuje paměť

14 Bazální ganglia (spodinové uzliny) jádra šedé hmoty jádra šedé hmoty na spodině hemisfér koncového mozku na spodině hemisfér koncového mozku jádro ocasaté (nucelus caudatus) jádro ocasaté (nucelus caudatus) jádro čočkovité (nucleus lentiformis) jádro čočkovité (nucleus lentiformis) jsou podkorová ústředí mimopyramidových drah – regulace volních a mimovolních pohybů – podráždění/útlum při úmyslných pohybech jsou podkorová ústředí mimopyramidových drah – regulace volních a mimovolních pohybů – podráždění/útlum při úmyslných pohybech

15 Bílá hmota koncového mozku vyplňuje vnitřek hemisfér mezi bazálními ganglii a postranními komorami vyplňuje vnitřek hemisfér mezi bazálními ganglii a postranními komorami nervové dráhy nervové dráhy Podle směru vedení: Podle směru vedení: 1) Asociační dráhy – spojení závitů kůry těže polokoule 2) Komisurální dráhy – spojení mezi polokoulemi (vazník) 3) Projekční dráhy – spojení kůry s nižšími oddíly CNS

16 Šedá kůra mozková (neocortex) 2-5 mm silná 2-5 mm silná 6 vrstev neuronů 6 vrstev neuronů 10 – 15 mld neuronů + 50 mld neuroglií 10 – 15 mld neuronů + 50 mld neuroglií 2 200 cm² 2 200 cm² Registruje, analyzuje a syntetizuje vzruchy Registruje, analyzuje a syntetizuje vzruchy V kůře jsou korová projekční centra (korové analyzátory)– sem se promítají informace z periferních receptorů: motorické (čelní lalok), centrum řeči – Brocovo(čelní lalok), centrum kožní citlivosti (temenní lalok), zrakové centrum(týlní lalok), sluchové centrum (spánkový lalok + Wernickovo centrum – pro vnímání lidské řeči), chuťové centrum (temenní lalok), čichové centrum (spodina čelního laloku) V kůře jsou korová projekční centra (korové analyzátory)– sem se promítají informace z periferních receptorů: motorické (čelní lalok), centrum řeči – Brocovo(čelní lalok), centrum kožní citlivosti (temenní lalok), zrakové centrum(týlní lalok), sluchové centrum (spánkový lalok + Wernickovo centrum – pro vnímání lidské řeči), chuťové centrum (temenní lalok), čichové centrum (spodina čelního laloku) Asociační oblasti – obsahují neurony, které propojují různé části mozkové kůry Asociační oblasti – obsahují neurony, které propojují různé části mozkové kůry

17 Dominance, lateralita Schopnost práce, motorika ruky a řeči jsou lateralizovány Schopnost práce, motorika ruky a řeči jsou lateralizovány Brocovo centrum řeči nepárové Brocovo centrum řeči nepárové Vlastnost jedné z hemisfér řídit určité funkce se označuje jako hemisférová dominance Vlastnost jedné z hemisfér řídit určité funkce se označuje jako hemisférová dominance Levá hemisféra:pro řeč, porozumění řeči, racionální myšlení Levá hemisféra:pro řeč, porozumění řeči, racionální myšlení Pravá hemisféra: chápání jevů v čase a prostoru Pravá hemisféra: chápání jevů v čase a prostoru Funkční lateralita = rozdíly ve výkonnosti párových orgánů motorických a smyslových Funkční lateralita = rozdíly ve výkonnosti párových orgánů motorických a smyslových Dispozice k vytvoření laterality je dědičná Dispozice k vytvoření laterality je dědičná

18 Vegetativní nervy (autonomní, útrobní) inervují hladké svalstvo, srdeční svalovinu a žlázy inervují hladké svalstvo, srdeční svalovinu a žlázy vycházejí z mozku a míchy spolu s mozkovými a míšními nervy vycházejí z mozku a míchy spolu s mozkovými a míšními nervy vstupují do uzlin – vegetativní ganglia vstupují do uzlin – vegetativní ganglia dostředivá (z útrob, senzitivní) a odstředivá (k hlad.sval., žl.,srdeční sval.) dostředivá (z útrob, senzitivní) a odstředivá (k hlad.sval., žl.,srdeční sval.) odstředivá vlákna vedoucí k hlad.svalovině cév – vazomotorické nervy odstředivá vlákna vedoucí k hlad.svalovině cév – vazomotorické nervy SYMPATIKUS – přenašeče: adrenalin, noradrenalin, začátek v bb uložených v hrudní a bederní míše, ganglie podél páteře SYMPATIKUS – přenašeče: adrenalin, noradrenalin, začátek v bb uložených v hrudní a bederní míše, ganglie podél páteře PARASYMPATIKUS – přenašeče: acetylcholin, výstup s mozkovými nervy (III.,VII.,IX.,X.) a míšními nervy v obl.křížové, ganglia v blízkosti inervovaných orgánů PARASYMPATIKUS – přenašeče: acetylcholin, výstup s mozkovými nervy (III.,VII.,IX.,X.) a míšními nervy v obl.křížové, ganglia v blízkosti inervovaných orgánů


Stáhnout ppt "Nervová soustava 2. Stavba nervové soustavy Centrální (ústřední) NS (CNS) Centrální (ústřední) NS (CNS) mozek mozek mícha mícha Obvodová (periferní) NS."

Podobné prezentace


Reklamy Google