Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nervová soustava 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nervová soustava 2."— Transkript prezentace:

1 Nervová soustava 2

2 Stavba nervové soustavy
Centrální (ústřední) NS (CNS) mozek mícha Obvodová (periferní) NS – spojují CNS s ostatními orgány mozkové nervy míšní nervy vegetativní (útrobní = autonomní) nervy Podle směru vedení: Dostředivé nervy (aferentní) af.vlákna senzitivní – z kůže, svalů, šlach, útrob (bolest, teplo, chlad, dotyk, poloha, pohyb) af.vlákna senzorická – ze smysl.orgánů: chuť, čich, zrak, sluch Odstředivé (eferentní) – vlákna vedou ke svalům (motorická vlákna) nebo ke žlazám (sekretorická vlákna) Smíšené

3 Centrální nervová soustava
Šedá hmota – těla neuronů a dendrity - fce: analýza a syntéza vzruchů - souvislá vrstva = kůra - nakupení šedé hmoty v mozku = jádra Bílá hmota – axony (myelinová pochva tukové povahy) - fce: vedení vzruchů

4 Obaly CNS = pleny (meninges)
Tvrdá plena (dura mater) vystýlá dutinu lebeční a kanál páteřní (tvoří míšní vak) mezi kostí a durou jsou cévy, vazivo a tuk Pavučnice (arachnoidea) - vnější plena - nesleduje záhyby mozku Omozečnice (pia mater) - vnitřní plena s cévními pleteněmi - přiléhá těsně na mozek

5 Mezi arachnoideou a pia mater prostory pro MOZKOMÍŠNÍ MOK
- mozkomíšní mok (liquor cerebrospinalis) nadlehčují mozek a chrání před nárazy a otřesy - složení: bezbarvá tekutina s malým množstvím bílkovin a glukózy - produkují ho cévní pleteně v dutinách CNS - nadbytek liquoru se vstřebává do žilních splavů a míšních žil

6 Dutiny CNS centrální kanálek míšní - mícha hřbetní
IV.mozková komora – nad prodlouženou míchou Sylviův kanálek – střední mozek III.mozková komora – mezimozek I.a II.mozková komora – v hemisférách Stěny komor obsahují cévní pleteně – produkce liquoru

7 Mícha hřbetní (medulla spinalis)
40 – 45 cm v páteřním kanále dolní konec končí ve výši L2 – mezi L3 a L4 lumbální punkce rýhy:6: přední a zadní rýha střední 2 podélné rýhy na L a P polovině Funkce: Spojovací článek mezi mozkem a ostatními orgány Centrum nepodmíněných reflexů: napínací reflexy (př.patelární reflex) obranné reflexy (po podráždění receptorů bolesti v kůži) reflexy pro napětí cévních stěn vyprazdňování močového měchýře a konečníku reflexní reakce pohlavních orgánů

8 Postranní rýhy: zadní rýha – VSTUP dostředivých drah zadní kořeny míšní z míšních uzlin (ganglion spinale) vedou vzruchy od exteroreceptorů a interoreceptorů přední rýha VÝSTUP odstředivých drah – motorická vlákna přední kořeny míšní vedou k příčně pruhované svalovině MÍŠNÍ NERVY = spojení předních a zadních kořenů míšních

9 Stavba: šedá hmota - střed („motýl“) TVOŘÍ PŘEDNÍ a ZADNÍ SLOUPCE (rohy) přední rohy – kořenové bb uspořádány do jader –MOTONEURONY ( - k příčně pruhované svalovině) - menší bb- počátky vegetativních vláken ( - k hladké svalovině a žlázám) zadní rohy - buňky provazců – tvoří jádra, kde končí dostředivé dráhy - mají dlouhé neurity končící v mozku

10 bílá hmota – vnější TVOŘÍ ZADNÍ, POSTRANNÍ a PŘEDNÍ PRVOVAZCE provazce z axonů axony vedou: z míchy do mozku z mozku do míchy nervová dráha = soubor vláken vycházející ze stejného místa a jiného stejného místa nervové dráhy míšní: 1. krátké - spojují blízké míšní segmenty (vzestupné, sestupné) 2. dlouhé vzestupné (ascendentní) – zadní a postranní provazce - z několika neuronů – první v míšní uzlině zadního kořene – do zadního sloupce, mozečku, mezimozku - senzitivní dráhy: jemná dotyková citlivost, kinestetická citlivost (poloha, pohyb kloubů, orientace částí těla), vnímání bolesti, tepla, dotyku, tlaku, umožnění činnosti mozečku

11 sestupné (descendentní)
– přední a postranní provazce - motorické dráhy : z mozku do motorických bb předních míšních sloupců - pyramidové dráhy - hlavní motorická dráha - volní(vědomé) pohyby - z mozkové kůry k jádrům motorických částí mozkových a míšních nervů - na hranici prodloužené míchy/ hřbetní míchy se kříží (decussatio pyramidum) = vlákna z P hemisféry do L poloviny míchy a naopak - v obl.prodloužené míchy se oddělují vlákna pro motoriku jazyka, polykání a mimické svaly - pyramidové dráhy dozrávají a obalují se myelinem až po narození a dokončují se mezi 2 -4 rokem - mimopyramidové dráhy - udržování svalového napětí - reflektorické udržování rovnováhy těla - automatické a poloautomatické pohyby (chůze, plavání, tanec)

12 Mozek – pozn. Stavba a funkce mozku – viz. tabule č.71
Retikulární formace (reticulum = síťka) Na dně IV.mozkové komory – síťovitě roztroušená šedá hmota (oblast prodloužené míchy) - odtud se síť rozšiřuje do mozkového kmene až k mezimozku Fce: životně důležitá ústředí : dýchání a krevní oběh síť směřující vzestupným směrem – udržení mozkové kůry v základní aktivitě nutné při bdění aktivace kůry k přijetí informací, které jsou v daném okamžiku nutné síť sestupná – povzbudivá nebo tlumivá fce na motoneurony

13 Limbický systém korová část mozku
korový lem kolem spodní a vnitřní části hemisfér + šedá hmota ve spánkovém laloku četná spojení s hypotalamem a talamem účastní se řízení koordiance vegetativních a somatických projevů při emotivním chování uplatňuje se při řízení sexuálního chování ovlivňuje paměť

14 Bazální ganglia (spodinové uzliny)
jádra šedé hmoty na spodině hemisfér koncového mozku jádro ocasaté (nucelus caudatus) jádro čočkovité (nucleus lentiformis) jsou podkorová ústředí mimopyramidových drah – regulace volních a mimovolních pohybů – podráždění/útlum při úmyslných pohybech

15 Bílá hmota koncového mozku
vyplňuje vnitřek hemisfér mezi bazálními ganglii a postranními komorami nervové dráhy Podle směru vedení: Asociační dráhy – spojení závitů kůry těže polokoule Komisurální dráhy – spojení mezi polokoulemi (vazník) Projekční dráhy – spojení kůry s nižšími oddíly CNS

16 Šedá kůra mozková (neocortex)
2-5 mm silná 6 vrstev neuronů 10 – 15 mld neuronů + 50 mld neuroglií 2 200 cm² Registruje, analyzuje a syntetizuje vzruchy V kůře jsou korová projekční centra (korové analyzátory)– sem se promítají informace z periferních receptorů: motorické (čelní lalok), centrum řeči – Brocovo(čelní lalok), centrum kožní citlivosti (temenní lalok), zrakové centrum(týlní lalok), sluchové centrum (spánkový lalok + Wernickovo centrum – pro vnímání lidské řeči), chuťové centrum (temenní lalok), čichové centrum (spodina čelního laloku) Asociační oblasti – obsahují neurony, které propojují různé části mozkové kůry

17 Dominance, lateralita Schopnost práce, motorika ruky a řeči jsou lateralizovány Brocovo centrum řeči nepárové Vlastnost jedné z hemisfér řídit určité funkce se označuje jako hemisférová dominance Levá hemisféra:pro řeč, porozumění řeči, racionální myšlení Pravá hemisféra: chápání jevů v čase a prostoru Funkční lateralita = rozdíly ve výkonnosti párových orgánů motorických a smyslových Dispozice k vytvoření laterality je dědičná

18 Vegetativní nervy (autonomní, útrobní)
inervují hladké svalstvo, srdeční svalovinu a žlázy vycházejí z mozku a míchy spolu s mozkovými a míšními nervy vstupují do uzlin – vegetativní ganglia dostředivá (z útrob, senzitivní) a odstředivá (k hlad.sval., žl.,srdeční sval.) odstředivá vlákna vedoucí k hlad.svalovině cév – vazomotorické nervy SYMPATIKUS – přenašeče: adrenalin, noradrenalin, začátek v bb uložených v hrudní a bederní míše, ganglie podél páteře PARASYMPATIKUS – přenašeče: acetylcholin, výstup s mozkovými nervy (III.,VII.,IX.,X.) a míšními nervy v obl.křížové, ganglia v blízkosti inervovaných orgánů


Stáhnout ppt "Nervová soustava 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google