Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AC Slavkov u Brna, 14.6.2015. Spolu s Bohem... Žij život bez strachu!!! AC Slavkov u Brna, 14.6.2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AC Slavkov u Brna, 14.6.2015. Spolu s Bohem... Žij život bez strachu!!! AC Slavkov u Brna, 14.6.2015."— Transkript prezentace:

1 AC Slavkov u Brna, 14.6.2015

2 Spolu s Bohem... Žij život bez strachu!!! AC Slavkov u Brna, 14.6.2015

3

4

5

6

7

8

9 Žij život bez strachu!!! Osobní zkušenosti Zkušenosti druhých Jan HUS

10 Žij život bez strachu!!! Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti: nebť pravda tě vysvobodí od hřiecha, od ďábla, od smrti dušě a konečně od smrti věčné, jenž jest odlúčenie věčné od milosti Božie... (Výklad viery 1412) Lépe jest dobře zemříti, nežli zle živu býti. Pro trest smrti nemá se hřešiti...Kdo smrti se bojí, ztrácí radosti života. Nade vším vítězí pravda. Vítězí, kdo jest usmrcován. (z dopisu)

11 Žij život bez strachu!!! Co je STRACH ? 1. Janova 4: 16 A my jsme uvěřili a poznali lásku, kterou Bůh má k nám. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm. 17 V tom ⌈ dosáhla láska při nás cíle ⌉, že máme naprostou důvěru pro den soudu, neboť jaký je on, takoví jsme i my v tomto světě. 18 V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání; vždyť strach ⌈ působí muka ⌉, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.161718 Opak strachu ? Nepřítel víry ?

12 Žij život bez strachu!!! Pojďme se poučit od JOZUEHO...

13 Žij život bez strachu!!! Jozue 1:1 I stalo se po smrti Mojžíše, otroka Hospodinova, že Hospodin řekl Jozuovi, synu Núnovu, služebníku Mojžíšovu: 2 Mojžíš, můj otrok, zemřel. Nyní tedy vstaň, přejdi tento Jordán, ty a všechen tento lid, do země, kterou jim, synům Izraele, dávám. 3 Každé místo, na které šlápne vaše chodidlo, jsem vám dal, jak jsem to prohlásil před Mojžíšem. 4 Od pustiny a tohoto Libanonu až k veliké řece, řece Eufratu, celá ⌈ země Chetejců ⌉ až k Velikému moři na západ slunce bude vaším územím. 5 Nikdo se proti tobě nepostaví po všechny dny tvého života. Jako jsem byl s Mojžíšem, budu i s tebou. Nenechám tě klesnout ani tě neopustím. 6 ⌈ Posilni se a buď odvážný, ⌉ protože ty dáš lidu do dědictví tuto zemi, o které jsem přísahal jejich otcům, že jim ji dám. 7 Hlavně se posilni a buď velmi odvážný, ⌈ abys zachovával a plnil celý zákon, ⌉ jak ti přikázal Mojžíš, můj otrok. Neodvrať se od něj napravo ani nalevo, abys ⌈ rozumně jednal ⌉ všude, kam půjdeš. 8 ⌈ Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. ⌉ ⌈ Budeš nad ním rozjímat ve dne i v noci, ⌉ ⌈ abys zachovával a konal všechno, ⌉ co je v něm zapsáno, protože tehdy ⌈ dosáhneš na své cestě úspěchu ⌉ a tehdy budeš rozumně jednat. 9 Vždyť jsem ti přikázal: Posilni se a buď odvážný, neměj strach a neděs se, protože Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou ⌈ všude, kam ⌉ půjdeš123456789

14 Žij život bez strachu!!! po smrti Mojžíše – nastal čas pro Tebe (1) vyjdi ze stínu – On Tě povede (2) každé místo, na které šlápnete jsem Vám dal (3) nikdo se proti Tobě nepostaví (5) jak jsem byl s Mojžíšem, budu s tebou (5) posilni se a buď odvážný - dáš lidu zemi, kterou jsem vám odpřisáhl, že bude Vaše (6) posilni se buď odvážný a zachovávej a plň CELÝ zákon (7-neodvrať se od něj nalevo, napravo... – tak budeš jednat rozumně, budeš mít úspěch...) posilni se a buď odvážný – neměj strach a neděs se – protože Hospodin – tvůj Bůh – bude s tebou - všude

15 AC Bučovice, 7.6.2015

16 Spolu s Bohem... Žij život bez strachu!!! AC Slavkov u Brna, 14.6.2015


Stáhnout ppt "AC Slavkov u Brna, 14.6.2015. Spolu s Bohem... Žij život bez strachu!!! AC Slavkov u Brna, 14.6.2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google