Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ABRAHÁM VZOREM MODLITBY Centrum pro katechezi Olomouc, 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ABRAHÁM VZOREM MODLITBY Centrum pro katechezi Olomouc, 2013."— Transkript prezentace:

1 ABRAHÁM VZOREM MODLITBY Centrum pro katechezi Olomouc, 2013

2 I řekl Hospodin Abramovi: „Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním! Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země.“ A Abram se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal. Šel s ním také Lot. Abramovi bylo sedmdesát pět let, když odešel z Cháranu. Vzal svou ženu Sáraj a Lota, syna svého bratra, se vším jměním, jehož nabyli, i duše, které získali v Cháranu. Vyšli a ubírali se do země kenaanské a přišli tam. Abram prošel zemí až k místu Šekemu, až k božišti Móre; tehdy v té zemi byli Kenaanci. I ukázal se Abramovi Hospodin a řekl: „Tuto zemi dám tvému potomstvu.“ Proto tam Abram vybudoval oltář Hospodinu, který se mu ukázal. Odtud táhl dál na horu, která je východně od Bét-elu, a postavil svůj stan mezi Bét-elem na západě a Ajem na východě. Také tam vybudoval Hospodinu oltář a vzýval Hospodinovo jméno. Pak se vydal na další cestu směrem k Negebu. (Gn 12,1-9) Centrum pro katechezi Olomouc, 2013

3 Bůh zavolá: a Abrahám se vydává na cesty.  Abrahám Hospodinu důvěřuje.  Při všech vítězstvích i pádech se Abrahám nechává vést Hospodinem. Centrum pro katechezi Olomouc, 2013 VYJDI ZE SVÉ ZEMĚ, ZE SVÝCH ZABĚHANÝCH KOLEJÍ, Z TOHOTO MÍSTA, KDE JE TI DOBŘE. OPUSŤ TO, CO MÁŠ TEĎ RÁD, VEZMI VŠECHEN SVŮJ MAJETEK A VYJDI. A JÁ TI UKÁŽU, POŽEHNÁM TI.

4 SILNÁ ABRAHÁMOVA VÍRA PRAMENÍ Z MODLITBY. Abrahám s Hospodinem komunikuje ať se děje cokoliv. Abrahám Hospodinu důvěřuje, ať se děje cokoliv. Centrum pro katechezi Olomouc, 2013

5 = SÍLA MODLITBY A POŽEHNÁNÍ. Centrum pro katechezi Olomouc, 2013 Abrahámovo vyvolení není jeho osobní výsadou. Je to poslání, do kterého je zahrnuto mnoho lidí do budoucna. Pro jeho modlitbu budou požehnána všechna pokolení

6 „DRAMA MODLITBY“ ZKOUŠKA, KDY SE MI ZDÁ, ŽE SE NIC Z BOŽÍCH PŘÍSLIBŮ NEUSKUTEČŇUJE. PŘEDPOKLADEM MODLITBY  naslouchání srdce DŮSLEDEK MODLITBY  konkrétní čin Centrum pro katechezi Olomouc, 2013


Stáhnout ppt "ABRAHÁM VZOREM MODLITBY Centrum pro katechezi Olomouc, 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google