Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2012 Marek Vácha. A physiologist is... „a man of science, absorbed by the scientific idea which he pursues: he no longer hears the cry of animals, he.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2012 Marek Vácha. A physiologist is... „a man of science, absorbed by the scientific idea which he pursues: he no longer hears the cry of animals, he."— Transkript prezentace:

1 2012 Marek Vácha

2 A physiologist is... „a man of science, absorbed by the scientific idea which he pursues: he no longer hears the cry of animals, he no longer sees the blood that flows, he sees only his idea and perceives only organism concealing the problem which he intends to solve.“ Claude Bernard in Rothman, S.M., Rothman, D.J., (2004) The Pursuit of Perfection. Vintage Books, A Division of Random House, New York, p. 12)

3 Morální status zvířete  zvíře určitě není věc  pro Singera není rozdílu mezi vědomým člověkem a vědomým zvířetem  Singer souhlasí s pokusy na zvířatech pouze za podmínky, že bychom tentýž pokus bez rozpaků dělali na lidech  1975 píše „Animal liberation!“

4 Deklarace o lidoopech  Jako první zakotvil práva pro lidoopy do svého právního řádu v roce 1999 Nový Zéland.  Deklarace stanoví, že nikdo z příslušníků "společenstva rovnocenných„ (šimpanzi, gorily, orangutan, člověk)  nesmí být zabit (s výjimkou zabití v sebeobraně) a  nesmí mu být způsobována újma ani v případě, že by tím prospěl jiným příslušníkům "společenství". Naplnění druhého z požadavků by postavilo mimo zákon jakékoli pokusy na lidoopech.

5 Španělsko: červen 2008  lidoopi získávají práva  the Great Ape Project, which points to apes’ human qualities,  to feel fear and happiness,  create tools,  use languages,  remember the past and plan the future.  The “community of equals” (with humans.)

6 Španělsko: červen 2008  vyjma případu sebeobrany je zakázáno zabíjet lidoopy

7

8 Spain: June, 2008  apes acquired rights  to life  to freedom  not to be tortured  „the Great Ape Project“ points to apes human qualities  to feel fear and happiness,  create tools,  use languages,  remember the past and plan the future.  The “community of equals” (with humans.)

9 Spain: June, 2008  Using apes in circuses, television commercials or filming will be banned  housing apes in Spanish zoos, of which there are currently 315, will remain legal  except of cases of self-defence, killing of great apes is prohibited

10 zvířata? pohlaví národnosti (nacismus) bez rozdílu barvy pleti (válka Sever proti Jihu) lidé na stejném území kmen rodina

11 Postavení člověka v přírodě  Jared Diamod: „Třetí šimpanz“  Opačný extrém: pro člověka je třeba založit šestou říši

12 Zásady práce s pokusnými zvířaty „3R“  (1959) Russel a Burch  Refinement – zjemnění = dobrá obživa, adekvátní zacházení školenými pracovníky, prostor pro život, pokusy v anestézii  Reduction – zmenšení = počtu zvířat, délky pokusu, pokus se nesmí na stejném zvířeti znovu opakovat  Replacement – nahrazení = pokus se provádí na zvířeti jen tehdy, neznáme-li žádnou alternativu, jinak dáme přednost alternativě (tkáňové kultuře atd.)

13 Zásady práce s pokusnými zvířaty „3R“  tyto zásady ale neřeší důvody experimentu  mnohé experimenty zřejmě neměly být vůbec provedeny  vysoce sporné je používání experimentálních zvířat v kosmetickém průmyslu i za splnění „3R“

14 Zásady práce s pokusnými zvířaty „3R“  pokud to jde, mají se použít organismy z co nejnižších pater fylogenetického stromu  raději baktérie než myši  raději myši než primáti

15 Important factors 1. the significance of the expected experimental results 2. the amount of pain, stress or suffering that is going to be inflicted on the participants 3. the level of the complexity of the psychological capacity of the individual involved 4. the existence of alternative methods of investigation that are reliable  (Bortolotti, L., (2008) An Introduction to the Philosophy of Science. Polity Press, Cambridge, USA. p. 136)

16 Animal Rights a Animal Welfare

17 Animal rights a Animal welfare  hnutí animal rights – no cages  tím, že děláme věci humánně nijak neovlivní fakt, že podstata věci je špatná  práva zvířat jsou víc než zájmy lidí  hnutí animal welfare – bigger cages  utrpení je třeba snížit na minimum

18 Tři postoje  „Animal rights“ zvíře = člověk, má stejná práva jako člověk (Singer)  „Pain is pain, whatever the species of the being experiencing it.“  „Animal welfare“  sem by patřila zásada „3R“  sem by patřilo i křesťanství  René Descartes: res cogitans a res extensa  je jen nehmotný rozum a nerozumná hmota  na stranu nerozumné hmoty patří veškerá hmota, příroda, kus betonu i zvířata

19 Animal rights  na zvířatech by se nikdy neměly dělat žádné pokusy  non-human animals jsou vědomé bytosti, nikoli stroje nebo objekty  non-human animals mají své vlastní zájmy  lidské bytosti by měly respektovat zájmy non- human animals  lidské bytosti by neměly exploatovat non- human animals  lidské bytosti by neměly zacházet se zvířaty jako s věcmi

20 Animal rights  lidé by nikdy neměli zabíjet non-human animals  zvířata musí mít právo být nezabíjeny, protože pokud by zvířata toto právo neměla, všechna ostatní jejich práva je možno obejít tím, že zvíře zabijeme  unless non-human animals have the right not to be killed, any other rights are pointless since they can be circumvented by killing the animal  je třeba přijmout fakt, že non-human animals mají svá práva a že tato práva omezují práva lidí, a to dokonce i v situaci, kdy člověk (neprovedením experimentů na zvířatech) může zemřít, namísto toho, aby žil

21 Animal rights  lidé by měli se zvířaty zacházet vždy co nejlepším způsobem, i když tento způsob nebude lidem vyhovovat  zvířata nelze používat jako potravu, k oblečení, k experimentům

22 Animal rights  No experiments on animals  No breeding and killing animals for food or clothes or medicine  No use of animals for hard labour  No selective breeding for any reason other than the benefit of the animal  No hunting  No zoos or use of animals in entertainment

23 Animal rights - critique  have animals rights?  right = justified claim or entitlement, validated by moral principles and rules  despite the physiological similarities with humans, animals cannot have rights because rights can only belong to persons who can understand the concept

24 Animal rights – critique of critique  humans who lack this ability (to understand the concept) such as babies and senile people would also fail to qualify to possess rights  if we have a duty to treat animals well, and not to harm them, it follows that they have right to be so treated  animals, like certain humans, are moral patients, owning rights but incapable of exercising responsibilities as fully competent moral agents

25 Animal welfare  the suffering of the animals is either eliminated or reduced to the minimum and there is no practicable way of achieving the same end without using animals.  utrpení zvířete je reálnou věcí a je třeba jej snížit na minimum

26 Názory, argumenty etc.

27 Man Is More Than Animal man´s more-than-animal status is in fact performatively proved whenever human beings quit the state of nature and set up life under such a law (a decalogue f.e.). The law establishing that men are to be law-abiding both insists on, and thereby demonstrates the truth of, the superiority of man. (Kass, R.L., (2002) Life, Liberty and the Defense of Dignity. Encounter Books. New York, London. p. 241)

28 Jaká zvířata?  nikdo si nemyslí, že by všechny organismy na planetě měly tato práva  diskuse se vede o tom, kde narýsovat linii  páva mají ta zvířata, která mají biography, nikoli biology  tzn, zvířata s vědomím, pamětí, a plánují budoucnost tzn. „vyšší“ obratlovci

29 Konsekvencionalismus  organismy je možno uspořádat do morální hierarchie. Nejnižší stupeň si nezasluhuje žádnou ochranu a každý vyšší si zasluhuje větší morální ohodnocení než nižší  Sentient organisms that are aware of their own existence and would prefer to continue to exist  Sentient organisms that are not self-aware and don't have any idea of continuing to exist in the future  Inanimate objects and insentient organisms

30 Sentient organisms které mají vědomí sebe  They experience pain and pleasure  They are aware of their own existence and context  They prefer to experience pleasurable lives  They prefer to stay alive  = lidé a „vyšší“ savci (což je velmi diskutabilní – pozn. M.V. – v zrcadlovém testu obstáli jen šimpanzi!)

31 Sentient organisms které nemají vědomí sebe  mohou cítit bolest a radost  preferují vyhýbání se bolesti  dávají přednost zakoušení radosti  je špatné členům této skupiny způsobovat bolest  zabíjení a nahrazení zabitých jinými není signifikantní (morálně špatné), protože se jednotlivci nijak signifikantně od sebe neliší  = ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, mnozí savci, např. hlodavci

32 Clavelina caerulea, Ascidiacea, Tunicata

33 Sentient organisms které nemají vědomí sebe  tyto organismy tedy „mají zájmy“ ve smyslu vyhnout se bolesti a zakoušet radost  This kind of being is, in a sense, impersonal... in killing it; one does it no personal wrong, although one does reduce the quantity of happiness in the universe. But this wrong, if it is wrong, can be counterbalanced by bringing into existence a similar being which will live an equally happy life  (Peter Singer, Practical Ethics, Cambridge University Press, 1979)  = ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, mnozí savci, např. hlodavci

34 Insentient organisms  They can't feel  Nothing can matter to them  non-living things  plants  very simple organisms  insects  molluscs (zde pozor – nelze srovnávat gastropoda a cephalopoda! – pozn.M.V.)

35 Nuttallina californica, Polyplacophora Octopus, Cephalopoda

36 Kritika tohoto přístupu  nikdy nevíme – a nebudeme vědět – co se odehrává v „mysli“ zvířete – mysl lva je pro nás zamčena  privátnost i našich vlastních pocitů (co to je „cítit bolest zubů“, „být zamilovaný“?)  má opravdu prastará sekvoj menší morální váhu než laboratorní myš?  má opravdu pes větší morální hodnotu než pacient v PVS? – nepochybně NE!

37 Jiný pohled – „centralistický“  za jistých podmínek je morálně přijatelné zvířata využívat, pokud budeme mít jistotu, že v průběhu procesu se se zvířaty bude zacházet „humánně“  zvířata nemají práva stejným způsobem, jakým je mají lidé  některá zvířata mají menší práva než jiná  cynici poukazují na fakt, že zvířata, která nejsou „roztomilá“ mají méně práv

38 Jiný pohled – „centralistický“  A more logical approach reduces the rights by criteria like these:  jednodušší zvířata mají méně práv než komplexnější zvířata  zvířata s méně aparentním vědomím mají méně práv než zvířata s jasněji pozorovatelným vědomím  zvířata s méně rozvinutým sociálním chováním mají méně práv než zvířata s rozvinutou sociální strukturou  zvířata, u kterých je méně možno pozorovat pociťování bolesti a strachu mají menší práva  zvířata, která způsobují lidem škodu mají menší práva (even though they are not morally responsible for the harm they do).  Endangered species have more right not to be killed than members of other species (this is not really a rights point - more a wish to preserve the diversity of the world)

39 Kritika „centralistického“ pohledu  vše posuzujeme z pohledu člověka  zvíře způsobující lidem škodu určitě není „horší“ než jiné  „pocity“ zvířata porovnáváme se svými – dojmou nás spíše chundelatí savci než ptáci  dojmou nás spíše „smutně koukající“ psi s mimikou tváře než medvědi bez mimiky tváře

40 Kritika „centralistického“ pohledu  termíny jednodušší, složitější, nižší, vyšší nejsou biologicky akceptovatelné  co třeba složitý a komplexní organismus, který po přechodu na parazitický způsob života se anatomicky velmi zjednodušil?  je schopnost pociťování bolesti a strachu tím nejšťastnějším kritériem?

41 Jiný pohled - The cruelty and kindness position  This view says that it is morally wrong for human beings to be cruel to animals, and morally good for human beings to be kind to animals.  Although this position isn't particularly clear intellectually, it works pretty well as a guide to the ethical treatment of animals.  Animals can be used or exploited to benefit human beings as long as they are treated humanely in the process.  Animals do not have rights  Animals can be used for the benefit of human beings providing:  Some consideration has been given to the interests of the animals concerned  There is a benefit to human beings  The animals concerned are treated humanely  Animals may therefore be used for food, clothing, experiment, entertainment and other purposes under appropriate circumstances

42 Five Freedoms UK Farm Animal Welfare Council  freedom from hunger and thirst:  by ready access to fresh water and a diet to maintain full health and vigour  freedom from discomfort:  by providing an appropriate environment including shelter and a comfortable resting area  freedom from pain, injury and disease:  by prevention or rapid diagnosis and treatment  freedom to express normal behaviour:  by providing sufficient space, proper facilities, and the company of the animal´s own kind  freedom from fear and distress:  by ensuring conditions and treatment which avoid mental suffering  (Mepham, B., (2008) Bioethics. An Introduction for the Biosciences. Oxford University Press, Oxford, p. 171)

43 Současná situace v UK  Tuto petici na jaře 2006 podepsalo ve Velké Británii 8 000 lidí:

44 Testování nových léčiv  po problémech s TGN1412 větší opatrnost  aby se celý proces zrychlil, zvířecí modely se užívají již při velmi raných fázích testování  užívají se i tak netradiční modely jako Drosophila, zebrafish nebo Caenorhabditis

45 Testování nových léčiv  TGN1412  měl léčit chronickou leukémii a revmatickou artritidu a roztroušenou sklerózu  byl zkoušen zcela podle protokolu  u pokusných zvířat testován bez následků  u pokusných šesti osob testován v 500x nižší dávce než u zvířat  během hodin po aplikaci u čtyřech z nich lék vyvolal pád krevního tlaku, prudké bolesti a dysfunkci mnoha orgánů a museli být hospitalizováni, u pátého vznikla rakovina

46 Testování nových léčiv  TGN1412  nejhůře postiženému muži musely být amputovány prsty na rukou a nohou

47 Testování nových léčiv  během těchto raných fází se obvykle vytvoří paleta chemikálií s drobnými odlišnostmi a všechny se aplikují na zvířata – studuje se pak farmakokinetika – jak je látka absorbována, distribuována, metabolizována a odstraněna  výsledky jdou co nejrychleji zpět k chemikům a celý postup se opakuje  před pokusem na lidských dobrovolnících musí být  vyzkoušeno na dvou druzích zvířat (zpravidla hlodavec – nehlodavec)  absorbce, distribuce, metabolismus a eliminace léčiva musí být podrobně popsána

48 Testování nových léčiv in vivo farmacology  zkoumá se rovněž akutní toxicita u zvířat a simulují se účinky v případném použití na lidech  cílem je stanovit poměr účinnost/toxicita  nevyhovující farmakokinetika blokuje 60 – 70% testovaných látek  toxicita eliminuje dalších 30%  dnes rovněž toxikogenomika využívající DNA microarrays, kde se ukáží změny mnohem rychleji než studování biochemických nebo fyziologických změn na zvířeti, které se projeví až za řádově 2 – 4 týdny

49


Stáhnout ppt "2012 Marek Vácha. A physiologist is... „a man of science, absorbed by the scientific idea which he pursues: he no longer hears the cry of animals, he."

Podobné prezentace


Reklamy Google