Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Etické zásady výzkumné práce s pokusnými zvířaty

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Etické zásady výzkumné práce s pokusnými zvířaty"— Transkript prezentace:

1 Etické zásady výzkumné práce s pokusnými zvířaty
2010 Etické zásady výzkumné práce s pokusnými zvířaty

2 Morální status zvířete
zvíře určitě není věc pro Singera není rozdílu mezi vědomým člověkem a vědomým zvířetem Singer souhlasí s pokusy na zvířatech pouze za podmínky, že bychom tentýž pokus bez rozpaků dělali na lidech 1975 píše „Animal liberation!“

3 Deklarace o lidoopech Jako první zakotvil  práva pro lidoopy do svého právního řádu v roce Nový Zéland. Deklarace stanoví, že nikdo z příslušníků "společenstva rovnocenných„ (šimpanzi, gorily, orangutan, člověk) nesmí být zabit (s výjimkou zabití v sebeobraně) a nesmí mu být způsobována újma ani v případě, že by tím prospěl jiným příslušníkům "společenství". Naplnění druhého z požadavků by postavilo mimo zákon jakékoli pokusy na lidoopech.

4 Španělsko: červen 2008 lidoopi získávají práva
the Great Ape Project, which points to apes’ human qualities, to feel fear and happiness, create tools, use languages, remember the past and plan the future. The “community of equals” (with humans.)

5 Španělsko: červen 2008 vyjma případu sebeobrany je zakázáno zabíjet lidoopy

6

7 Spain: June, 2008 apes acquired rights
to life to freedom not to be tortured „the Great Ape Project“ points to apes human qualities to feel fear and happiness, create tools, use languages, remember the past and plan the future. The “community of equals” (with humans.)

8 Spain: June, 2008 Using apes in circuses, television commercials or filming will be banned housing apes in Spanish zoos, of which there are currently 315, will remain legal except of cases of self-defence, killing of great apes is prohibited

9 zvířata? pohlaví národnosti (nacismus) bez rozdílu barvy pleti (válka Sever proti Jihu) lidé na stejném území kmen rodina

10 Postavení člověka v přírodě
Jared Diamod: „Třetí šimpanz“ Opačný extrém: pro člověka je třeba založit šestou říši

11 Zásady práce s pokusnými zvířaty „3R“
(1959) Russel a Burch Refinement – zjemnění = dobrá obživa, adekvátní zacházení školenými pracovníky, prostor pro život, pokusy v anestézii Reduction – zmenšení = počtu zvířat, délky pokusu, pokus se nesmí na stejném zvířeti znovu opakovat Replacement – nahrazení = pokus se provádí na zvířeti jen tehdy, neznáme-li žádnou alternativu, jinak dáme přednost alternativě (tkáňové kultuře atd.)

12 Zásady práce s pokusnými zvířaty „3R“
tyto zásady ale neřeší důvody experimentu mnohé experimenty zřejmě neměly být vůbec provedeny vysoce sporné je používání experimentálních zvířat v kosmetickém průmyslu i za splnění „3R“

13 To test whether ES cells are likely to be pluripotent various experimental approaches can be followed, some leading to the production of desired types of differentiation product: (…) Teratoma formation. The cells are injected into an immunosuppressed mouse to test for the formation of a particular type of benign tumor known as teratoma. Naturally occuring and experimentally induced teratomas typically contain a mixture of many differentiated cell types – an indication that ES cells are capable of differentiating into multiple cell types. (Strachan, T., Read, A.P., (2004) Human Molecular Genetics 3rd ed., Garland Science, London and New York, p. 79)

14 Zásady práce s pokusnými zvířaty „3R“
pokud to jde, mají se použít organismy z co nejnižších pater fylogenetického stromu raději baktérie než myši raději myši než primáti

15 Important factors the significance of the expected experimental results the amount of pain, stress or suffering that is going to be inflicted on the participants the level of the complexity of the psychological capacity of the individual involved the existence of alternative methods of investigation that are reliable (Bortolotti, L., (2008) An Introduction to the Philosophy of Science. Polity Press, Cambridge, USA. p. 136)

16 Animal rights a Animal welfare
hnutí animal rights – no cages tím, že děláme věci humánně nijak neovlivní fakt, že podstata věci je špatná práva zvířat jsou víc než zájmy lidí hnutí animal welfare – bigger cages utrpení je třeba snížit na minimum

17 Tři postoje „Animal rights“ zvíře = člověk, má stejná práva jako člověk (Singer) „Pain is pain, whatever the species of the being experiencing it.“ „Animal welfare“ sem by patřila zásada „3R“ sem by patřilo i křesťanství René Descartes: res cogitans a res extensa je jen nehmotný rozum a nerozumná hmota na stranu nerozumné hmoty patří veškerá hmota, příroda, kus betonu i zvířata

18 Animal rights na zvířatech by se nikdy neměly dělat žádné pokusy
non-human animals jsou vědomé bytosti, nikoli stroje nebo objekty non-human animals mají své vlastní zájmy lidské bytosti by měly respektovat zájmy non- human animals lidské bytosti by neměly exploatovat non- human animals lidské bytosti by neměly zacházet se zvířaty jako s věcmi

19 Animal rights lidé by nikdy neměli zabíjet non-human animals
zvířata musí mít právo být nezabíjeny, protože pokud by zvířata toto právo neměla, všechna ostatní jejich práva je možno obejít tím, že zvíře zabijeme unless non-human animals have the right not to be killed, any other rights are pointless since they can be circumvented by killing the animal je třeba přijmout fakt, že non-human animals mají svá práva a že tato práva omezují práva lidí, a to dokonce i v situaci, kdy člověk (neprovedením experimentů na zvířatech) může zemřít, namísto toho, aby žil

20 Animal rights lidé by měli se zvířaty zacházet vždy co nejlepším způsobem, i když tento způsob nebude lidem vyhovovat zvířata nelze používat jako potravu, k oblečení, k experimentům

21 Animal rights No experiments on animals
No breeding and killing animals for food or clothes or medicine No use of animals for hard labour No selective breeding for any reason other than the benefit of the animal No hunting No zoos or use of animals in entertainment

22 Animal rights - critique
have animals rights? right = justified claim or entitlement, validated by moral principles and rules despite the physiological similarities with humans, animals cannot have rights because rights can only belong to persons who can understand the concept

23 Animal rights – critique of critique
humans who lack this ability (to understand the concept) such as babies and senile people would also fail to qualify to possess rights if we have a duty to treat animals well, and not to harm them, it follows that they have right to be so treated animals, like certain humans, are moral patients, owning rights but incapable of exercising responsibilities as fully competent moral agents

24 Animal welfare the suffering of the animals is either eliminated or reduced to the minimum and there is no practicable way of achieving the same end without using animals. utrpení zvířete je reálnou věcí a je třeba jej snížit na minimum

25 Jaká zvířata? nikdo si nemyslí, že by všechny organismy na planetě měly tato práva diskuse se vede o tom, kde narýsovat linii páva mají ta zvířata, která mají biography, nikoli biology tzn, zvířata s vědomím, pamětí, a plánují budoucnost tzn. „vyšší“ obratlovci

26 Konsekvencionalismus
organismy je možno uspořádat do morální hierarchie. Nejnižší stupeň si nezasluhuje žádnou ochranu a každý vyšší si zasluhuje větší morální ohodnocení než nižší Sentient organisms that are aware of their own existence and would prefer to continue to exist Sentient organisms that are not self-aware and don't have any idea of continuing to exist in the future Inanimate objects and insentient organisms

27 Sentient organisms které mají vědomí sebe
They experience pain and pleasure They are aware of their own existence and context They prefer to experience pleasurable lives They prefer to stay alive = lidé a „vyšší“ savci (což je velmi diskutabilní – pozn. M.V. – v zrcadlovém testu obstáli jen šimpanzi!)

28 Octopus, Cephalopoda Nuttallina californica, Polyplacophora

29 Sentient organisms které nemají vědomí sebe
mohou cítit bolest a radost preferují vyhýbání se bolesti dávají přednost zakoušení radosti je špatné členům této skupiny způsobovat bolest zabíjení a nahrazení zabitých jinými není signifikantní (morálně špatné), protože se jednotlivci nijak signifikantně od sebe neliší = ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, mnozí savci, např. hlodavci

30 Clavelina caerulea, Ascidiacea, Tunicata

31 Sentient organisms které nemají vědomí sebe
tyto organismy tedy „mají zájmy“ ve smyslu vyhnout se bolesti a zakoušet radost This kind of being is, in a sense, impersonal in killing it; one does it no personal wrong, although one does reduce the quantity of happiness in the universe. But this wrong, if it is wrong, can be counterbalanced by bringing into existence a similar being which will live an equally happy life (Peter Singer, Practical Ethics, Cambridge University Press, 1979) = ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, mnozí savci, např. hlodavci

32 Insentient organisms They can't feel Nothing can matter to them
non-living things plants very simple organisms insects molluscs (zde pozor – nelze srovnávat gastropoda a cephalopoda! – pozn.M.V.)

33 Kritika tohoto přístupu
nikdy nevíme – a nebudeme vědět – co se odehrává v „mysli“ zvířete – mysl lva je pro nás zamčena privátnost i našich vlastních pocitů (co to je „cítit bolest zubů“, „být zamilovaný“?) má opravdu prastará sekvoj menší morální váhu než laboratorní myš? má opravdu pes větší morální hodnotu než pacient v PVS? – nepochybně NE!

34 Jiný pohled – „centralistický“
za jistých podmínek je morálně přijatelné zvířata využívat, pokud budeme mít jistotu, že v průběhu procesu se se zvířaty bude zacházet „humánně“ zvířata nemají práva stejným způsobem, jakým je mají lidé některá zvířata mají menší práva než jiná cynici poukazují na fakt, že zvířata, která nejsou „roztomilá“ mají méně práv

35 Jiný pohled – „centralistický“
A more logical approach reduces the rights by criteria like these: jednodušší zvířata mají méně práv než komplexnější zvířata zvířata s méně aparentním vědomím mají méně práv než zvířata s jasněji pozorovatelným vědomím zvířata s méně rozvinutým sociálním chováním mají méně práv než zvířata s rozvinutou sociální strukturou zvířata, u kterých je méně možno pozorovat pociťování bolesti a strachu mají menší práva zvířata, která způsobují lidem škodu mají menší práva (even though they are not morally responsible for the harm they do). Endangered species have more right not to be killed than members of other species (this is not really a rights point - more a wish to preserve the diversity of the world)

36 Kritika „centralistického“ pohledu
vše posuzujeme z pohledu člověka zvíře způsobující lidem škodu určitě není „horší“ než jiné „pocity“ zvířata porovnáváme se svými – dojmou nás spíše chundelatí savci než ptáci dojmou nás spíše „smutně koukající“ psi s mimikou tváře než medvědi bez mimiky tváře

37 Kritika „centralistického“ pohledu
termíny jednodušší, složitější, nižší, vyšší nejsou biologicky akceptovatelné co třeba složitý a komplexní organismus, který po přechodu na parazitický způsob života se anatomicky velmi zjednodušil? je schopnost pociťování bolesti a strachu tím nejšťastnějším kritériem?

38 Jiný pohled - The cruelty and kindness position
This view says that it is morally wrong for human beings to be cruel to animals, and morally good for human beings to be kind to animals. Although this position isn't particularly clear intellectually, it works pretty well as a guide to the ethical treatment of animals. Animals can be used or exploited to benefit human beings as long as they are treated humanely in the process. Animals do not have rights Animals can be used for the benefit of human beings providing: Some consideration has been given to the interests of the animals concerned There is a benefit to human beings The animals concerned are treated humanely Animals may therefore be used for food, clothing, experiment, entertainment and other purposes under appropriate circumstances

39 Five Freedoms UK Farm Animal Welfare Council
freedom from hunger and thirst: by ready access to fresh water and a diet to maintain full health and vigour freedom from discomfort: by providing an appropriate environment including shelter and a comfortable resting area freedom from pain, injury and disease: by prevention or rapid diagnosis and treatment freedom to express normal behaviour: by providing sufficient space, proper facilities, and the company of the animal´s own kind freedom from fear and distress: by ensuring conditions and treatment which avoid mental suffering (Mepham, B., (2008) Bioethics. An Introduction for the Biosciences. Oxford University Press, Oxford, p. 171)

40 Současná situace v UK Tuto petici na jaře 2006 podepsalo ve Velké Británii lidí:

41 Testování nových léčiv
po problémech s TGN1412 větší opatrnost aby se celý proces zrychlil, zvířecí modely se užívají již při velmi raných fázích testování užívají se i tak netradiční modely jako Drosophila, zebrafish nebo Caenorhabditis

42 Testování nových léčiv
TGN1412 měl léčit chronickou leukémii a revmatickou artritidu a roztroušenou sklerózu byl zkoušen zcela podle protokolu u pokusných zvířat testován bez následků u pokusných šesti osob testován v 500x nižší dávce než u zvířat během hodin po aplikaci u čtyřech z nich lék vyvolal pád krevního tlaku, prudké bolesti a dysfunkci mnoha orgánů a museli být hospitalizováni, u pátého vznikla rakovina

43 Testování nových léčiv
TGN1412 nejhůře postiženému muži musely být amputovány prsty na rukou a nohou

44 Testování nových léčiv
během těchto raných fází se obvykle vytvoří paleta chemikálií s drobnými odlišnostmi a všechny se aplikují na zvířata – studuje se pak farmakokinetika – jak je látka absorbována, distribuována, metabolizována a odstraněna výsledky jdou co nejrychleji zpět k chemikům a celý postup se opakuje před pokusem na lidských dobrovolnících musí být vyzkoušeno na dvou druzích zvířat (zpravidla hlodavec – nehlodavec) absorbce, distribuce, metabolismus a eliminace léčiva musí být podrobně popsána

45 Testování nových léčiv in vivo farmacology
zkoumá se rovněž akutní toxicita u zvířat a simulují se účinky v případném použití na lidech cílem je stanovit poměr účinnost/toxicita nevyhovující farmakokinetika blokuje 60 – 70% testovaných látek toxicita eliminuje dalších 30% dnes rovněž toxikogenomika využívající DNA microarrays, kde se ukáží změny mnohem rychleji než studování biochemických nebo fyziologických změn na zvířeti, které se projeví až za řádově 2 – 4 týdny

46 Green generation 2005: Na Taiwanu se zdařilo vytvořit zeleně světélkující prasata Bylo vytvořeno 256 prasečích embryí, do kterých byl vložen gen z medúzy způsobující světélkování Tato embrya byla vložena do osmi prasnic, u čtyř nastalo těhotenství Narodila se tři selátka

47 Green generation Tato selátka světélkují nejen na povrchu těla, nýbrž i uvnitř: světélkují všechny tělesné orgány Otázkou jest, zda na etické rovině není něco špatně…?

48 S díky za pozornost Marek Vácha


Stáhnout ppt "Etické zásady výzkumné práce s pokusnými zvířaty"

Podobné prezentace


Reklamy Google