Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Teplovodní otopné soustavy prof.Ing.Karel Kabele, CSc., Katedra TZB Fakulta Stavební, ČVUT v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Teplovodní otopné soustavy prof.Ing.Karel Kabele, CSc., Katedra TZB Fakulta Stavební, ČVUT v Praze."— Transkript prezentace:

1 1 Teplovodní otopné soustavy prof.Ing.Karel Kabele, CSc., Katedra TZB Fakulta Stavební, ČVUT v Praze

2 2 Teplovodní otopné soustavy Princip Princip Otopná soustava Otopná soustava zdroj zdroj potrubní síť potrubní síť spotřebiče tepla spotřebiče tepla Teplonosná látka Teplonosná látka voda (nemrznoucí voda (nemrznoucísměs) pára pára

3 3 Navrhování OS Vstupní informace   Umístění stavby   Účel objektu (obytná budova, občanská vybavenost, průmysl, sportovní stavby)   Provoz objektu (přerušovaný, nepřetržitý, počet provozních jednotek)   Konstrukce budovy z hlediska tepelně technických vlastností   Konstrukce budovy z hlediska uložení potrubí   Rozmístění a typ otopných ploch

4 4 Navrhování OS Funkční požadavky Propojení otopných těles se zdrojem Propojení otopných těles se zdrojem Odvzdušnění Odvzdušnění Možnost vypouštění Možnost vypouštění Integrace do stavby Integrace do stavby...?...?

5 5 Navrhování OS Kritéria optimalizace   délka rozvodů   umístění otopných ploch ve vytápěné místnosti   způsob regulace   hydraulická stabilita   míra zásahu do stavebních konstrukcí   investiční náklady   provozní náklady   možnost opravy

6 6 Návrhové parametry teplovodních OS geometrické, teplotní, tlakové a materiálové parametry (1)Způsob oběhu otopné vody (2) Prostorové uspořádání otopné soustavy (3) Nejvyšší pracovní teplota otopné vody (4) Materiál na potrubní síť (5) Konstrukce expanzní nádoby

7 7 Návrhové parametry teplovodních otopných soustav

8 8 1. Oběh otopné vody Přirozený (samotíž) Přirozený (samotíž) Nucený (s oběhovým čerpadlem) Nucený (s oběhovým čerpadlem) F1F2

9 9 2. Prostorové uspořádání soustavy 2.1 Vzájemné propojení těles 2.1 Vzájemné propojení těles jednotrubková, dvoutrubková soustava jednotrubková, dvoutrubková soustava 2.2 Umístění ležatého rozvodu 2.2 Umístění ležatého rozvodu spodní, horní, kombinované spodní, horní, kombinované 2.3 Vedení přípojek k tělesům 2.3 Vedení přípojek k tělesům horizontální, vertikální, hvězdicové horizontální, vertikální, hvězdicové

10 10 2. Prostorové uspořádání OS 2.1 Vzájemné propojení těles 2.1.1 Dvoutrubkové soustavy 2.1.1 Dvoutrubkové soustavy 2.1.2 Jednotrubkové soustavy 2.1.2 Jednotrubkové soustavy

11 11 2.1.1 Dvoutrubkové soustavy Protiproudé zapojení Tichelmann Souproudé zapojení

12 12 2.1.2 Jednotrubkové soustavy Základní schémata zapojení SeSe směšovací armaturou dvoubodovou jednobodovou HorizontálníHorizontální S obtokem S obtokem – “Jezdecké“ zapojení – Regulovaný obtok ventilem, clonou, zúžením kmenové trubky, zasunutím přípojek do kmenové trubky, fitinkem v místě napojení zpětné přípojky Průtočné Průtočné

13 13 2.1.2 Jednotrubkové soustavy Napojení těles směšovacími armaturami Vysokodporové - směšovací dvoubodové směšovací jednobodové ventil kompakt

14 14 2.1.2 Jednotrubkové soustavy Napojení těles nízkoodporovými armaturami Nízkoodporové přímé nebo rohové radiátorové ventily

15 15 Podle uživatelů Podle uživatelů Okruhy bytové a zónové Okruhy bytové a zónové Podle umístění stoupaček Podle umístění stoupaček Okruhy uzavřené a rozvinuté Okruhy uzavřené a rozvinuté Jednotrubková soustava s reverzním provozem Jednotrubková soustava s reverzním provozem 2.1.2 Jednotrubkové soustavy varianty

16 16 2.1 Vzájemné propojení těles Závěr Srovnání dvoutrubky a jednotrubky Délka rozvodů Oběh otopné vody Měření a regulace Stavební úpravy Tlakové poměry

17 17 2.2 Umístění ležatého rozvodu Spodní rozvod Horní rozvod Kombinovaný rozvod

18 18 2.3 Vedení přípojek k tělesům Vertikální Horizontální Hvězdicová

19 19 3. Teplotní parametry Pracovní teploty v OS Výpočtová teplota otopné vody t2t2 t1t1 t w1 t w2 t Tp,max twtw Teplotní spád otopného tělesa = t w1 - t w2 Teplotní spád soustavy = t 1 - t 2 na vstupu do otopné soustavy t 1 na výstupu z otopné soustavy t 2 na vstupu do otopného tělesa t w1 na výstupu z otopného tělesa t w2 Nejvyšší teplota povrchu otopných těles t Tp max Střední teplota otopného tělesa t w

20 20 3. Teplotní parametry OS Výkon přenášený soustavou Výkon přenášený soustavou Výkon přenášený tělesem Výkon přenášený tělesem t2t2 t1t1 t w1 t w2 t p1,max twtw

21 21 3. Teplotní parametry OS kritéria pro volbu parametrů   Ekonomické faktory (minimalizace nákladů na realizaci i provoz soustavy);   Fyzikální vlastnosti pracovní látky (pro teplovodní soustavy maximální teplota 115°C);   Hygienické požadavky na otopnou soustavu resp. na tělesa;   Technické možnosti zdroje tepla (např. nízkoteplotní zdroje určují maximální teplotu otopné vody v soustavě)   Legislativní požadavky – vyhláška 151/2001 MPO omezuje teplotu otopné vody na 75°C

22 22 3. Teplotní parametry OS volba parametrů Teplota otopné vody u soustavy Teplota otopné vody u soustavy   Teplovodní nízkoteplotní t 1 <= 65°C   Teplovodní otevřené 65°C < t 1 <= 95°C   Teplovodní uzavřené 65°C < t 1 <= 115°C   Horkovodní t 1 > 115°C Teplotní spád OS Teplotní spád OS 10K až 25K, u horkovodních soustav 40K až 50K. 90/70°C, 85/75°C, 80/60°C, 75/65°C, 70/50°C, 70/60°C

23 23 3. Teplotní parametry OS volba parametrů Teploty otopných těles Teploty otopných těles maximální povrchová teplota (85 až 90°C) maximální povrchová teplota (85 až 90°C) Teplotní spád Teplotní spád dvoutrubka = teplotní spád OS (15 až 25 K) dvoutrubka = teplotní spád OS (15 až 25 K) jednotrubka < teplotní spád OS (5 až 10 K) jednotrubka < teplotní spád OS (5 až 10 K)

24 24 4. Materiál rozvodu O materiálu nutno rozhodnout na počátku projektu - různé mechanické vlastnosti mají vliv na koncepci řešení O materiálu nutno rozhodnout na počátku projektu - různé mechanické vlastnosti mají vliv na koncepci řešení Používané materiály Používané materiály ocel ocel měď měď plasty plasty

25 25 4.Materiál rozvodu 4.1 Ocel tradiční materiál, dobré mechanické vlastnosti tradiční materiál, dobré mechanické vlastnosti ocel třídy 11.353.0 ocel třídy 11.353.0 do DN 50 se používá trubek ocelových závitových běžných do DN 50 se používá trubek ocelových závitových běžných pro větší průměry se používá hladkých bezešvých trubek pro větší průměry se používá hladkých bezešvých trubek svařování svařování

26 26 4. Materiál rozvodu 4.2 Měď Menší spotřeba materiálu Menší spotřeba materiálu Citlivá na chem. složení vody - pH min 7 Citlivá na chem. složení vody - pH min 7 Nebezpečí vzniku elektrochemické koroze (Al) Nebezpečí vzniku elektrochemické koroze (Al) pájení měkké a tvrdé pájení měkké a tvrdé

27 27 4. Materiál rozvodu 4.3 Plasty  Materiály   síťovaný polyetylén (PEX, VPE),   polybuten (polybutylen, polybuten-1, PB),   statistický polypropylen (PP-R, PP-RC, PP-3),   chlorované PVC (C-PVC, PVC-C)   vrstvená potrubí s kovovou vložkou. Uložení potrubí Uložení potrubí Životnost !!! Životnost !!! Kyslíková bariéra ? Kyslíková bariéra ?

28 28 5. Konstrukce expanzní nádoby Otevřená Otevřená jistota provozu jistota provozu zamrzání zamrzání zavzdušňování zavzdušňování Uzavřená Uzavřená vyšší pracovní teploty vyšší pracovní teploty

29 29 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "1 Teplovodní otopné soustavy prof.Ing.Karel Kabele, CSc., Katedra TZB Fakulta Stavební, ČVUT v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google