Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Místo a úloha AZ ve struktuře AČR ( možná varianta) Seminář k aktivním zálohám – 22.9. 2011 brigádní generál Ing. Miroslav Žižka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Místo a úloha AZ ve struktuře AČR ( možná varianta) Seminář k aktivním zálohám – 22.9. 2011 brigádní generál Ing. Miroslav Žižka."— Transkript prezentace:

1 Místo a úloha AZ ve struktuře AČR ( možná varianta) Seminář k aktivním zálohám – 22.9. 2011 brigádní generál Ing. Miroslav Žižka

2 „Subjektem boje není již jen zmobilizovaná armáda, ale celý zmobilizovaný národ, národ ve zbrani, u pluhu i u soustruhu. Proto mluví se dnes o válce jako o válce vedené celým národem proti celému národu a nezáleží na tom, zda půjde o útok či obranu, neboť i obrana, aby byla účinná, musí býti celistvá, celonárodní, totalitní.“ „Subjektem boje není již jen zmobilizovaná armáda, ale celý zmobilizovaný národ, národ ve zbrani, u pluhu i u soustruhu. Proto mluví se dnes o válce jako o válce vedené celým národem proti celému národu a nezáleží na tom, zda půjde o útok či obranu, neboť i obrana, aby byla účinná, musí býti celistvá, celonárodní, totalitní.“ ( Malypetr, Soukup, Kapras; 1938: 378. Armáda a národ. Národní rada československá: Praha 1938). ( Malypetr, Soukup, Kapras; 1938: 378. Armáda a národ. Národní rada československá: Praha 1938).

3 „Branná povinnost vzniká občanovi dnem následujícím po dni, v němž dosáhne věku 18 let, a zaniká dnem dosažení věku 60 let. Občan brannou povinnost plní za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, pokud tento zákon nestanoví jinak.“ „Branná povinnost vzniká občanovi dnem následujícím po dni, v němž dosáhne věku 18 let, a zaniká dnem dosažení věku 60 let. Občan brannou povinnost plní za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, pokud tento zákon nestanoví jinak.“ [Zákon č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), část první, par. 2, odst. 1 ] [Zákon č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), část první, par. 2, odst. 1 ]

4 „Pro doplňování ozbrojených sil se z vojáků v záloze vytváří záloha ozbrojených sil (dále jen „záloha“). Záloha se skládá z povinné zálohy a z aktivní zálohy.“ „Pro doplňování ozbrojených sil se z vojáků v záloze vytváří záloha ozbrojených sil (dále jen „záloha“). Záloha se skládá z povinné zálohy a z aktivní zálohy.“ [Zákon č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), část sedmá, par. 26, odst. 1] [Zákon č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), část sedmá, par. 26, odst. 1]

5 „Odvodní komisi ustanovuje ředitel KVV nejpozději do 10 dnů ode dne účinnosti vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, odvodní komise zahajují svoji činnost nejpozději do 2 měsíců po jejich ustanovení.“ „Odvodní komisi ustanovuje ředitel KVV nejpozději do 10 dnů ode dne účinnosti vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, odvodní komise zahajují svoji činnost nejpozději do 2 měsíců po jejich ustanovení.“ [Zákon č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), část pátá, par. 20, odst. 2] [Zákon č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), část pátá, par. 20, odst. 2]

6 „Občan nebo voják v povinné záloze mimo stav ohrožení státu nebo mimo válečný stav může dobrovolně převzít výkon branné povinnosti, pokud požádá o zařazení do aktivní zálohy dnem následujícím po dni, v němž dosáhl věku 18 let, na základě písemné žádosti podané příslušnému krajskému vojenskému velitelství. Občan…….“ „Občan nebo voják v povinné záloze mimo stav ohrožení státu nebo mimo válečný stav může dobrovolně převzít výkon branné povinnosti, pokud požádá o zařazení do aktivní zálohy dnem následujícím po dni, v němž dosáhl věku 18 let, na základě písemné žádosti podané příslušnému krajskému vojenskému velitelství. Občan…….“ [Zákon č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), část první, par. 5, odst. 1] [Zákon č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), část první, par. 5, odst. 1]

7 Aktivní záloha  „bojová“ -základem vojáci z povolání po ukončení aktivní služby -jednotka AZ (prapor, rota, četa) součástí CU,CS(S)U -možno ji i využít k operačnímu použití mimo území státu  „teritoriální“ -záloha na základě paragrafu 5, odst.1 branného zákona -preferováno regionální doplňování, součástí KVV -možno ji i využít k operačnímu použití na území státu

8 Aktivní záloha – bojová CU „A“ mb/brn mpr tpr/vmprlmoprpr AZ

9 Aktivní záloha – bojová CU „B“ AZ

10 Aktivní záloha – bojová CSU „A“ db vel. baterie baterie STA rlogdo do/db AZ

11 Aktivní záloha – bojová CSU „B“ AZ

12 Aktivní záloha - teritoriální  záloha primárně vytvářená na základě paragrafu 5, odst.1 branného zákona  přednostně regionální doplňování  v podřízenosti KVV  jednotky „lehkého“ typu  materiální a výcviková podpora od CU, CSU

13 Předpoklady, podmínky  legislativní změny  systémové změny  nové kontrakty profesionálů (X+Y)  motivační faktor: a) pro členy AZ b) pro zaměstnavatele b) pro zaměstnavatele c) přednostní uplatnění c) přednostní uplatnění d) mezikrok do civilu d) mezikrok do civilu

14 Závěr  AZ má své místo v sestavě armády, ale změna současného stavu je nutná  hlavním úkolem je doplnit schopnosti jednotek ozbrojených sil  změna stavu musí vést k vytvoření podmínek pro atraktivnost a smyslnost jednotek AZ  finanční náročnost vs. efektivnost


Stáhnout ppt "Místo a úloha AZ ve struktuře AČR ( možná varianta) Seminář k aktivním zálohám – 22.9. 2011 brigádní generál Ing. Miroslav Žižka."

Podobné prezentace


Reklamy Google