Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum pro transfer technologií1 XV004 Výzkum a vývoj v praxi Financování výzkumu Jan Alán.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum pro transfer technologií1 XV004 Výzkum a vývoj v praxi Financování výzkumu Jan Alán."— Transkript prezentace:

1 Centrum pro transfer technologií1 XV004 Výzkum a vývoj v praxi Financování výzkumu Jan Alán

2 Centrum pro transfer technologií2 Obsah přednášky Definice pojmů v grantovém a projektovém financování Mechanismy financování výzkumu a vývoje v ČR Národní granty (GA ČR, TA ČR, MPO…) Mezinárodní granty (7 R.P., H2020) Dotační projekty Pro základní výzkum Pro aplikovaný výzkum Další možnosti financování výzkumu a vývoje Kontrahovaný a kolaborativní výzkum

3 Mechanismy financování výzkumu a vývoje Pojem „výzkum a vývoj“ Výzkum je systematická tvůrčí práce rozšiřující poznání, včetně poznání člověka, kultury nebo společnosti, metodami umožňujícími potvrzení, doplnění či vyvrácení získaných poznatků Základní výzkum Aplikovaný výzkum Centrum pro transfer technologií3

4 Základní výzkum Základní výzkum je experimentální nebo teoretické práce prováděné s cílem získat znalosti o základech či podstatě pozorovaných jevů, vysvětlení jejich příčin a možných dopadů při využití získaných poznatků Příklady: Evoluce a funkce komplexních genomů rostlin Formální verifikace stochastických systémů s reálným časem Centrum pro transfer technologií4

5 Aplikovaný výzkum Aplikovaný výzkum je experimentální nebo teoretické práce prováděné s cílem získání nových poznatků zaměřených na budoucí využití v praxi. Ta část aplikovaného výzkumu, jehož výsledky se prostřednictvím vývoje využívají v nových výrobcích, technologiích a službách, které jsou určeny k podnikání podle zvláštního právního předpisu (např. Obchodní zákoník), se označuje jako průmyslový výzkum Příklady: Optimalizace vrstevnatých systémů používaných v optickém průmyslu Využití hydrofobních a olejofobních povrchů při interakci s kapalinami Centrum pro transfer technologií5

6 Vývoj Vývoj je systematické tvůrčí využití poznatků výzkumu nebo jiných námětů k produkci nových nebo zlepšených materiálů, výrobků nebo zařízení anebo k zavedení nových či zlepšených technologií, systémů a služeb, včetně pořízení a ověření prototypů, poloprovozních nebo předváděcích zařízení Rozvoj – vylepšování stávajících již vyvinutých produktů Centrum pro transfer technologií6

7 Další důležité pojmy Výzkumný záměr - vymezení předmětu výzkumné činnosti právnické osoby nebo organizační složky, jeho cílů, strategie, nákladů a předpokládaných výsledků, který zajišuje v základním nebo aplikovaném výzkumu, s výjimkou průmyslového výzkumu, její koncepční rozvoj na období 5 až 7 let Specifický výzkum na vysokých školách - část výzkumu na vysokých školách, která je bezprostředně spojena se vzděláváním a na níž se podílejí studenti Centrum pro transfer technologií7

8 Další důležité pojmy Poskytovatel - správce kapitoly státního rozpočtu nebo územní samosprávný celek, který rozhoduje o poskytnutí podpory a který tuto podporu poskytuje Příjemce - organizační složka, právnická osoba nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch bylo o poskytnutí podpory poskytovatelem rozhodnuto Výsledek - nové poznatky ve výzkumu a vývoji, vzniklé činností v rámci řešení projektu nebo výzkumného záměru, nebo jejich využití Uživatel - organizační složka, právnická osoba nebo fyzická osoba, která využívá výsledek ve své činnosti Centrum pro transfer technologií8

9 Mechanismy financování VaV v ČR Národní granty Jsou rozdělovány pomocí státních institucí ČR Ministerstva, Kraje, Města Finance ze státního rozpočtu ČR a EU Příklady: GA ČR, TA ČR, MPO TIP, VF (MO) Mezinárodní granty Jsou financovány evropským společenstvím (EU, popř. EHS), popř. i jinými zeměmi 7 RP, H2020, CIP, Swiss-Czech Cooperation, NIH (USA), GESHER/MOST (Izrael) Centrum pro transfer technologií9

10 Národní grantové příležitosti Grantová agentura České Republiky (GA ČR) Finanční podpora na vědecké projekty a pro začínající vědce Standardní grantové projekty – základní výzkum Postdoktorské projekty – základní výzkum mladých vědců Mezinárodní grantové projekty Projekty na podporu excelence v zákl. výzkumu Centrum pro transfer technologií10

11 Národní grantové příležitosti Technologická agentura České Republiky (TA ČR) Centralizace státní podpory aplikovaného výzkumu (reforma systému VaV z roku 2009) Program Alfa - aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje zejména v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů a ochrany a tvorby životního prostředí Program Beta – granty pro orgány státní správy Centrum pro transfer technologií11

12 Národní grantové příležitosti Technologická agentura České Republiky (TA ČR) Program Gama - podpora ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (dále jen „VaV“) z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití Program Delta - podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací a významnými zahraničními technologickými a inovačními agenturami Centrum pro transfer technologií12

13 Národní grantové příležitosti Technologická agentura České Republiky (TA ČR) Program Omega - podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života (společenské vědy) Centra kompetence - Program je zaměřen na podporu vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikačním a inovativním potenciálem a perspektivou pro značný přínos k růstu konkurenceschopnosti České republiky Centrum pro transfer technologií13

14 Národní grantové příležitosti Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO TIP) Program realizuje účelovou podporu průmyslového výzkumu a vývoje z prostředků státního rozpočtu určených na tento účel v rozpočtové kapitole Ministerstva průmyslu a obchodu nové materiály a výrobky nové progresivní technologie nové informační a řídící struktury Centrum pro transfer technologií14

15 Národní grantové příležitosti Grantová agentura MU projektů vysokoškolského specifického výzkumu, prováděného studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů, který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním projektů programu rektora Masarykovy univerzity na podporu tvůrčí činnosti studentů (příprava diplomových prací, tvorba studentských časopisů), výzkumné činnosti zaměstnanců MU Centrum pro transfer technologií15

16 Mezinárodní grantové příležitosti SoMoPro – South Moravian Programme for Distinguished Researchers Program jihomoravského kraje rozdělující peníze Evropské komise Cíle: 1. Podporovat aktivity a projekty v oblasti vědy, výzkumu a inovací v Jihomoravském kraji. 2. Poskytnout výzkumníkům plnohodnotné zázemí pro získávání nových znalostí a kariérní rozvoj Centrum pro transfer technologií16

17 Mezinárodní grantové příležitosti Horizon 2020 (program Evropské unie) Rozdělení € 70 mld. V období 2014-2020 Sloučení všech finančních instrumentů do Inovační unie Podpora inovací Centrum pro transfer technologií17

18 Mezinárodní grantové příležitosti Mezinárodní visegrádský fond – posilování spolupráce členských států Finanční mechanismus EHP/Norska - Podpora je určena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjektů veřejného i soukromého sektoru GESHER/MOST - Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji Granty NIH – možnost využití výzkumných kapacit v USA Centrum pro transfer technologií18

19 Kontrahovaný a kolaborativní výzkum Kontrahovaný výzkum – na základě smlouvy (kontraktu) se soukromou firmou je prováděn výzkum a vývoj na univerzitě Kolaborativní výzkum – výzkum probíhá zároveň na univerzitě/akademii věd/výzkumném ústavu a v soukromé společnosti, kdy si partneři vyměňují informace a společně postupují k naplnění cíle Centrum pro transfer technologií19

20 Jak porozumět grantovému financování? Sledujte webové stránky poskytovatelů Nechejte si zasílat newsletter těch, kteří Vás zajímají Navštěvujte semináře poskytovatelů Např. 8.10. na BVV seminář TA ČR Centrum pro transfer technologií20


Stáhnout ppt "Centrum pro transfer technologií1 XV004 Výzkum a vývoj v praxi Financování výzkumu Jan Alán."

Podobné prezentace


Reklamy Google