Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

III. Vývoz zboží © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "III. Vývoz zboží © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o."— Transkript prezentace:

1 III. Vývoz zboží © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

2 Vývoz zboží je definován v § 66 ZDPH a znamená, že zboží musí vystoupit ze Společenství do třetí země. Nejedná se tedy pouze o výstup zboží z tuzemska, ale z jakéhokoliv členského státu do třetí země. Podle Celního kodexu EU může být každá osoba, která má sídlo ve Společenství, deklarantem, tedy osobou, která může navrhovat jakémukoliv celnímu úřadu Společenství všechny celní režimy a tím i režimy, které jsou považovány za vývoz. Při vývozu zboží není uplatňováno vývozní clo a nevzniká daňová povinnost. Vývoz může být uskutečněn: A) propuštěním do režimu vývoz: elektronickým podáním (e-vývoz). Daňovým dokladem je podle § 33a ZDPH rozhodnutí celního úřadu. Vývoz je uskutečněn vystoupením zboží ze Společenství do třetí země a toto potvrzení musí být na daňovém dokladu uvedeno celním úřadem. Pokud takové potvrzení chybí, může vývozce doložit uskutečněný vývoz jinými důkazními prostředky. Návrh je podáván elektronicky místně příslušnému celnímu úřadu ve stanoveném programu. Vývoz je pak sledován po dobu 60 dnů celním úřadem a vystoupí-li zboží v této lhůtě, je výstup potvrzen v elektronické databázi vývozu. Nevystoupí-li zboží v této lhůtě, je deklarant vyzván k doložení výstupu jinými důkazními prostředky a musí ve lhůtě 30. dnů vývoz doložit. Nejsou-li důkazní prostředky uznány celním úřadem, je vývoz zrušen rozhodnutím. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

3 B) Propuštěním do režimu pasivního zušlechťovacího styku: jedná se o režim, který umožňuje vyvézt zboží na opravu, úpravu, zušlechtění apod. Výhodou režimu je, že když se bude zboží vracet zpět do tuzemska, bude podle § 38 odst. 1 ZDPH vyměřena daň pouze ze základu daně do něhož bude započten základ pro vyměření cla, který činí rozdíl cen zboží při vývozu a při zpětném dovozu, tedy z částky, o kterou byla cena zboží navýšena cenou za opravu, úpravu, zušlechtění apod. C)Propuštěním zboží do režimu vnější tranzit. Jedná se o případy dovezeného zboží plátcem, které bylo v režimu tranzit s místem v tuzemsku nebo v režimu uskladnění zboží v celním skladu prodáno další zahraniční osobě a vyvezeno. Zboží, které bylo dovezeno a nebylo propuštěno do režimu volný oběh se nestalo zbožím Společenství a při vývozu nemůže být propuštěno do režimu vývoz, ale vnější tranzit. Podmínkou je, že vnější tranzit při dovozu pokračuje vývozem ve vnějším tranzitu a zboží není prodáno v režimu uskladnění, ale v souvislosti s ukončením režimu uskladnění vývozem ve vnějším tranzitu. Tranzitní doprovodný doklad je tak daňovým dokladem a vývoz v režimu vnější tranzit je daňovým dokladem. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

4 D) umístěním zboží Společenství do svobodného skladu nebo pásma dochází-li k umístění zboží do svobodného skladu nebo pásma, považuje se takové umístění podle § 66 odst. 5 ZDPH za vyvezené a to dnem, kdy je celním orgánem potvrzeno umístění zboží do svobodného skladu nebo pásma. Daňovým dokladem je rozhodnutí o umístění zboží vydané celním úřadem. Podle celních předpisů je vývoz uskutečněn až vystoupením zboží ze svobodného skladu nebo pásma do třetí země, ale to již na vývoz uvedený v daňovém přiznání nemá vliv. Nevystoupení zboží ze svobodného skladu nebo pásma do třetí země a jeho vrácení zpět do tuzemska zakládá podle § 38 ZDPH daňovou povinnost při dovozu, i když z hlediska celních předpisů se o dovoz nejedná. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.


Stáhnout ppt "III. Vývoz zboží © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o."

Podobné prezentace


Reklamy Google