Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ovária. Nemoci ovária nenádorové změny - „pelvic inflammatory disease“ - ovariální cysty - endometrióza nádory ovaria - epitelové (z povrchového epitelu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ovária. Nemoci ovária nenádorové změny - „pelvic inflammatory disease“ - ovariální cysty - endometrióza nádory ovaria - epitelové (z povrchového epitelu."— Transkript prezentace:

1 Ovária

2 Nemoci ovária nenádorové změny - „pelvic inflammatory disease“ - ovariální cysty - endometrióza nádory ovaria - epitelové (z povrchového epitelu a stromatu) - sex cord-stromální (gonadostromální) - germinální - smíšené germinální a gonadostromální

3 Ovariální cysty Nenádorové incluzní funkční endometroidní Cystické nádory epitelové - cystadenom (benigní, borderline) - cystadenokarcinom germinální - dermoidní cysta

4 Nenádorové cysty inkluzí cysty - Inkluze povrchového epitelu - Inkluze z epielu fimbrií funkční cysty - folikulární cysta - cysta žlutého tělíska - hemoragické cysty endometroidní cysta

5 Nenádorové cysty inkluzí cysty - Inkluze povrchového epitelu - Inkluze z epielu fimbrií funkční cysty - folikulární cysta - cysta žlutého tělíska - hemoragické cysty endometroidní cysta - prostá jednokomorová cysta - velikost do 1 cm - větší cysty - cystadenom - prostá jednokomorová cysta - velikost do 1 cm - větší cysty - cystadenom

6 Nenádorové cysty inkluzí cysty - Inkluze povrchového epitelu - Inkluze z epielu fimbrií funkční cysty - folikulární cysta - cysta žlutého tělíska - hemoragické cysty endometroidní cysta - jednokomorová tenkostěnná cysta - > 3 cm v průměru - obsah: serózní, hemoragický, koagulovaná krev - jednokomorová tenkostěnná cysta - > 3 cm v průměru - obsah: serózní, hemoragický, koagulovaná krev

7 Nenádorové cysty inkluzí cysty - Inkluze povrchového epitelu - Inkluze z epielu fimbrií funkční cysty - folikulární cysta - cysta žlutého tělíska - hemoragické cysty endometroidní cysta - silná, fibrotizovaná stěna - průměr do 15 cm - obsah cysty: polotekutý, hemolyzovaná, vazká krev - silná, fibrotizovaná stěna - průměr do 15 cm - obsah cysty: polotekutý, hemolyzovaná, vazká krev

8 Nádory ovárií

9 Incidence a mortalita dg. C56 (2006)

10 Nádory ovárií (WHO klasifikace 2003) nádory z povrchového epitelu nádory ze specializovaného stromatu (gonadostromální) nádory germinální nádory smíšené germinální a gonadostromální nádory rete ovárií různé (primární) nádory lymfoidní a hamatopoetické nádory sekundární (metastatické) nádory 116 histologických typů nádorů ovárií se samostatným ICD-O kódem

11 Nádory z povrchového epitelu serózní mucinózní endometroidní světlobuněčné benigní borderline (hraniční, atypicky proliferující) maligní Nádory mülleriánského původu z mülleriánského (paramezonefrického) duktu vzniká: -horní část vagíny -hrdlo děložní -tělo děložní -děložní tuby Nádory mülleriánského původu z mülleriánského (paramezonefrického) duktu vzniká: -horní část vagíny -hrdlo děložní -tělo děložní -děložní tuby

12 Benigní epitelové nádory mohou být velké (zejména mucinózní nádory - největší nádor na světě vážil 136 kilogramů) příznaky obvykle nespecifické: - pánevní bolest - nevolnost - asymptomatická pánevní rezistence až 25% nádorů dvoustranných

13 Borderline nádory zvýšená proliferace epitelu není invaze obvykle benigní chování vzácně maligní klinické projevy podobné benigním nádorům

14 Maligní nádory z povrchového epitelu nejčastĕjší příčina úmrtí na gynekologické malignity (47% úmrtí) celoživotní populační riziko pro ženu ve vĕku 35 let je 1,6% (onemocní asi každá 70. žena) do 10 let se očekává pokles incidence v souvislosti s užíváním HAK

15 z povrchového epitelu? světlobuněčný (10%) endometroidní (10%) high grade serózní (70%) low grade serózní (<5%) mucinózní (3%) 1) z prekurzorické léze v oblasti fimbrií děložní tuby 2) vznik v ovariu na podkladě endosalpingiózy 3) vznik v ovariu na podkladě sorózních inkluzních cyst 1) z prekurzorické léze v oblasti fimbrií děložní tuby 2) vznik v ovariu na podkladě endosalpingiózy 3) vznik v ovariu na podkladě sorózních inkluzních cyst většina vznik na podkladě endometriózy 1) část vznik na podkladě endometriózy 2) část? 1) část vznik na podkladě endometriózy 2) část? Původ nejasný ? 1) germinální (monodermální) 2) na podkladě mucinózní metaplazie Walthardových hnízd Původ nejasný ? 1) germinální (monodermální) 2) na podkladě mucinózní metaplazie Walthardových hnízd vznik na podkladě prekurzorické léze (serózního borderline nádoru)

16 Rizikové faktory hypotéza nepřetržitých ovulací vztah k celkovému počtu ovulací (civilizační choroba daná zmĕnou reprodukčního chování lidstva) hypotéza gonadotropinová 5-10% karcinomů familiárních → hereditární syndrom karcinomu prsu a ovária s mutací BRCA 1 a BRCA 2 → Lynchův syndrom II (HNPCC = hereditární non- polypózní kolorektální karcinom)

17 Rizikové faktory nuliparita nebo první dítě po 30. roce věku časná menarche (před 12. rokem) a pozdní menopauza (po 50 letech) věk kavkazská rasa hormonální substituční léčba kouření, alkohol, obezita, složení potravy

18 Protektivní faktory hormonální antikoncepce celková doba kojení multiparita ligace vejcovodů (↓ riziko asi o 1/3) - ? hysterektomie - ? dieta bohatá na ovoce a zeleninu

19 Prognostické faktory stádium (stage) objem reziduálního nádoru u pacientek s pokročilým onemocněním věk grading histologický typ DNA ploidie

20 High grade serózní karcinom vznik: 1) z prekurzorické léze v oblasti fimbrií děložní tuby 2) přímo v ovariu na podkladě: - inkluzí povrchového epitelu (mezotelu) - endosalpingiózy Poměr mezi HGSC vzniklým na podkladě lézí v tubě a lézí ovaria neznámý, ale: -70% HGSC postižení děložní tuby -50% STIC Kindelberger DW, Lee Y, Miron A, et al. (2007) Intraepithelial carcinoma of the fimbria and pelvic serous carcinoma: evidence for a causal relationship. Am J Surg Pathol 31:161–169

21 Nádory ze specializovaného stromatu (syn.: gonadostromální; sex-cord - stromální) asi 8% ovariálních nádorů vznikají z buněk granulózy théky Sertoliho buněk Leydigových buněk stromálních fibroblastů →jednotlivě či v kombinacích nádor z buněk granulózy (adultní či juvenilní typ) nádor z buněk granulózy (adultní či juvenilní typ) tékom nádor ze Sertoliho buněk nádor z Leydigových buněk fibrom fibrosarkom fibrom fibrosarkom

22 Nádory germinální heterogenní skupina nádorů vznikajících z germinálních buněk asi 30% primárních ovariálních nádorů (z toho 95% zralé cystické teratomy) asi 3% maligních ovariálních nádorů (Evropa, USA; Japonsko - až 20%) nejčastější maligní ovariální nádory u dětí a adolescentů (pod 21 let asi 60% ovariálních nádorů)

23 Teratom může být tvořen tkáněmi všech 3 zárodečným vrstev teratom zralý teratom zralý s maligním zvratem teratom nezralý

24 Zralý teratom ovária asi 90% všech teratomů tvořený zralými tkáněmi adultního typu většinou cystický, vystlaný tkání připomínající epidermis s adnexy (dermoidní cysta) vzácně maligní zvrat (1- 2%)


Stáhnout ppt "Ovária. Nemoci ovária nenádorové změny - „pelvic inflammatory disease“ - ovariální cysty - endometrióza nádory ovaria - epitelové (z povrchového epitelu."

Podobné prezentace


Reklamy Google