Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Kdo byl Jonáš ? PROROK 2. Jaké slovo promluvil Hospodin k Jonášovi? JDI DO NINIVE A VARUJ OBYVATELE MĚSTA 3. Kam.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Kdo byl Jonáš ? PROROK 2. Jaké slovo promluvil Hospodin k Jonášovi? JDI DO NINIVE A VARUJ OBYVATELE MĚSTA 3. Kam."— Transkript prezentace:

1

2 Z truhly moudrosti krále Šalamouna

3 1. Kdo byl Jonáš ? PROROK 2. Jaké slovo promluvil Hospodin k Jonášovi? JDI DO NINIVE A VARUJ OBYVATELE MĚSTA 3. Kam se vydal Jonáš? PLUL NA LODI DO TARŠÍŠE 4. Co se mu cestou přihodilo? CESTOU SE STRHLA BOUŘE 5. Jak pomáhá Duch svatý? DÁVÁ NÁM SÍLU NÁSLEDOVAT JEŽÍŠE, PŘIPOMÍNÁ JEHO SLOVO 6. Kde byl Jonáš tři dny a noci? V BŘIŠE VELRYBY 7. Kam nakonec doputoval Jonáš? DO NINIVE 8. Kdo měl Jonáše poslechnout? OBYVATELÉ NINIVE 9. Proč se Jonáš zlobil? NA USCHLÝ KEŘ, ČEKAL ŽE POTRESTÁ NINIVANY 10. Jakou barvu má liturgické mezidobí? ZELENOU

4 41. Ester se stala královnou a pomohla zachránit Izrael

5 Jeden z mudrců řekl: „Uzná-li to král za vhodné, ať vydá královské nařízení, které se zapíše mezi zákony perské a médské a bude neodvolatelné: 'Vašti už nesmí předstoupit před krále Achašveróše a její královskou hodnost ať dostane jiná, lepší než je ona.'“ Perský král Achašveróš v třetím roce svého kralování uspořádal velkou hostinu pro všechny své velmože a služebníky. Sedmého dne, když se král rozjařil vínem, nařídil, aby před něho přivedli královnu Vašti s královskou korunou. Chtěl národům a velmožům ukázat její krásu; byla totiž půvabného vzhledu. Ale ona se zdráhala.

6 Na hradě Šúšanu byl jeden žid jménem Mardocheus. Vychovával Hadasu neboli Esteru, dceru svého strýce, protože ztratila oba rodiče. Byla to dívka krásné postavy a půvabného vzhledu. Když se rozhlásil králův výnos. také Ester byla dána do královského domu pod dohled Hegaje, strážce žen. Dívka se mu zalíbila a získala jeho přízeň. Hned jí poskytl náležitou péči a příděly jídla. Přidělil jí též sedm nejvybranějších dívek z královského domu a umístil ji i její dívky do nejlepší části domu pro ženy. Jednoho dne přišla na řadu Ester. Když měla vstoupit ke králi, nežádala nic než to, co řekl králův eunuch Hegaj, strážce žen. Každý, kdo Ester viděl, si ji oblíbil. Tu řekli královi mládenci, kteří mu sloužili: Ať vyhledají pro krále dívky, panny hezkého vzhledu.

7 Tak byla Ester vzata ke králi Achašveróšovi do jeho královského domu. Král si Esteru zamiloval nade všechny ženy; získala více jeho přízně a náklonnosti než všechny ostatní dívky. Na hlavu jí vložil královskou korunu a ustanovil ji královnou místo Vašti.

8 V oněch dnech, kdy Mardocheus seděl v královské bráně, rozlítili se Bigtan a Tereš, dva královi dvořané ze strážců prahu, a chtěli vztáhnout ruku na krále Achašveróše. Ale Mordokaj se o té věci dozvěděl, oznámil to královně Ester a Ester to řekla Mardocheovým jménem králi. Záležitost se vyšetřila, vina byla prokázána a oba byli pověšeni na kůl.

9 Oznámili to tedy Amanovi, aby viděli, zda bude trvat na svém. Řekl jim totiž, že je žid. Když si Aman zjistil, že Mardocheus před ním nekleká a že se neklaní, velmi se rozzlobil. A proto Aman usiloval vyhladit všechen židovský lid žijící v Achašveróšově království. Aman řekl králi Achašveróšovi: »Je tu jakýsi lid, roztroušený po všech provinciích tvého království, lišící se od ostatních národů. Uzná-li král za vhodné, nechť dá písemný příkaz, aby byli zahubeni Král Achašveróš povýšil Amana a postavil jeho křeslo nad křesla všech velmožů, které měl při sobě. Všichni královi služebníci, kteří zasedali v královské bráně, klekali a klaněli se před Amanem, neboť tak přikázal král. Ale Mardocheus neklekal ani se neklaněl.

10

11 Z truhly moudrosti krále Šalamouna

12 1. Proč si perský král pozval dívky do svého paláce ? 2. Kdo byla Ester? 3. Byla také Ester mezi dívkami, které se dostaly do paláce perského krále? 4. Čím se nakonec stala? 5. Podle čeho poznáš, že je Ježíš přítomen v kostele? 6. Kdo byl Aman? 7. Co vyžadoval Aman od poddaných? 8. Co připravoval Aman na Izraelský lid? 9. Jakou úlohu měla Ester vůči Izraelskému lidu? 10. Napiš jiný výraz pro Eucharistii?

13 1. Proč si perský král pozval dívky do svého paláce?

14 2. Kdo byla Ester ?

15 3. Byla také Ester mezi dívkami, které se dostaly do paláce perského krále?

16 4. Čím se nakonec Ester stala?

17 5. Podle čeho poznáš, že je Ježíš přítomen v kostele ?

18 6. Kdo byl Aman ?

19 7. Co vyžadoval Aman od poddaných ?

20 8. Co připravoval Aman na Izraelský lid ?

21 9. Jakou úlohu měla Ester vůči Izraelskému lidu ?

22 10. Napiš jiný výraz pro Eucharistii ?

23 Římskokatolická farnost Hnojník červen 2015 www.farnost-hnojnik.cz Pro vnitřní potřebu farnosti Použité obrázky: Rodinná Bible. 3. české vydání. 9 Henrietta Street, London WC2E 8PS: A Dorling KIindersley Book, 1997. ISBN 80-7209-636-2.


Stáhnout ppt "Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Kdo byl Jonáš ? PROROK 2. Jaké slovo promluvil Hospodin k Jonášovi? JDI DO NINIVE A VARUJ OBYVATELE MĚSTA 3. Kam."

Podobné prezentace


Reklamy Google