Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Jaký dar obdržel Samson od Hospodina? SÍLU 2. Kdo nyní ohrožoval Izraelity? PELIŠTEJCI (FILIŠTÍNI) 3. Do koho se.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Jaký dar obdržel Samson od Hospodina? SÍLU 2. Kdo nyní ohrožoval Izraelity? PELIŠTEJCI (FILIŠTÍNI) 3. Do koho se."— Transkript prezentace:

1

2 Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Jaký dar obdržel Samson od Hospodina? SÍLU 2. Kdo nyní ohrožoval Izraelity? PELIŠTEJCI (FILIŠTÍNI) 3. Do koho se zamiloval Samson? DALILA (DELÍLA) 4. Co prozradil Samson? KDE MÁ UKRYTOU SÍLU – V DLOUHÝCH VLASECH 5. Byl milovaným synem Jakuba Ezau? NE

3 6. Noemi a Rút

4 ? Za dnů, kdy soudili soudcové, nastal v zemi hlad. Tehdy odešel jeden muž z judského Betléma se svou ženou a dvěma syny, aby pobýval jako host v Moábských polích. Jmenoval se Elímelek, jeho žena Noemi a dva jeho synové Machlón a Kiljón. Byli to Efratejci z judského Betléma. Přišli na Moábská pole a přebývali tam. Rt 1,1-2

5 RútNoemi Ale Noemin muž Elímelek zemřel a ona zůstala s oběma syny sama. Ti se oženili s Moábkami. Jedna se jmenovala Orpa, druhá Rút. Sídlili tam asi deset let. Rt 1,3-4

6 Oba, Machlón i Kiljón, rovněž zemřeli, a tak ta žena zůstala sama, bez dětí i bez muže. Proto se přichystala se svými snachami k návratu z Moábských polí. Uslyšela totiž na Moábských polích, že Hospodin se opět přiklonil ke svému lidu a dal mu chléb. Odešla tedy se svými snachami z místa, kde přebývala. Když se vracely do judské země, vybídla cestou Noemi obě své snachy: „Jděte, vraťte se každá do domu své matky. Nechť vám Hospodin prokáže milosrdenství, jako jste je vy prokazovaly zemřelým i mně. Rt 1,5-8

7 Orpa políbila svou tchýni na rozloučenou, avšak Rút se k ní přimkla. Noemi jí řekla: „Hle, tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým bohům. Vrať se také, následuj svou švagrovou!“ Ale Rút jí odvětila: „Nenaléhej na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoli půjdeš, půjdu, kdekoli zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Když Noemi viděla, že Rút je odhodlána jít s ní, přestala ji přemlouvat. Tak šly obě, až došly do Betléma. Rt 1,14b-16;18-19 Moáb Betlém

8 Z truhly moudrosti krále Šalamouna

9 1. Ke bydlela Noemi se svým mužem?

10 2. Proč musela Noemi opustit svůj domov?

11 3. Kolik dětí měla Noemi?

12 4. Kdo byly Orpa a Rút?

13 5. Proč Josef syn Jakuba byl prodán do otroctví? Provedl něco?

14

15 Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Kde bydlela Noemi se svým mužem? 2. Proč musela Noemi opustit svůj domov? 3. Kolik dětí měla Noemi? 4. Kdo byly Orpa a Rút? 5. Proč Josef syn Jakuba byl prodán do otroctví? Provedl něco?

16 Římskokatolická farnost Hnojník říjen 2014 www.farnost-hnojnik.cz Pro vnitřní potřebu farnosti Použité obrázky: Rodinná Bible. 3. české vydání. 9 Henrietta Street, London WC2E 8PS: A Dorling KIindersley Book, 1997. ISBN 80-7209-636-2.


Stáhnout ppt "Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Jaký dar obdržel Samson od Hospodina? SÍLU 2. Kdo nyní ohrožoval Izraelity? PELIŠTEJCI (FILIŠTÍNI) 3. Do koho se."

Podobné prezentace


Reklamy Google