Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PUBLICITA PROJEKTU Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PUBLICITA PROJEKTU Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj."— Transkript prezentace:

1 PUBLICITA PROJEKTU Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

2 Pravidla publicity pravidla publicity je příjemce povinen dodržovat v případě, že získá finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím ROP JV jejich smyslem je zvýšit povědomí veřejnosti o poskytnuté podpoře dodržování publicity je kontrolováno a v případě nedodržení požadavků se příjemce vystavuje riziku odebrání části dotace u projektů zakládajících veřejnou podporu podle blokové výjimky pro vnitrostátní regionální investiční podporu jsou způsobilé pouze investiční výdaje Příjemce dotace odpovídá za informování veřejnosti o podpoře, kterou obdržel z fondů Evropské unie. Hlavním poselstvím je informace, že projekt byl realizován s finanční spoluúčastí EU, resp. Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), a to prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (zkráceně ROP Jihovýchod).

3 Pravidla publicity pravidla se týkají: příjemce musí dále zvážit:
grafických norem časových limitů příjemce musí dále zvážit: vhodnost umístění propagačních materiálů velikost a četnost propagačních materiálů formu jednotlivých nástrojů publicity Informační a prezentační materiály musí prezentovat daný projekt

4 Obecné zásady publicity
symbol Evropské unie + odkaz na Evropskou unii + odkaz na ERDF + Investice do vaší budoucnosti Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti značka ROP JV u malých propagačních předmětů se neuvádí: Evropský fond regionálního rozvoje

5 Typy propagačních prostředků
Velkoplošné reklamní panely (billboardy) veřejný příspěvek překročil EUR financování infrastruktury nebo stavebních prací doporučen je standardní euroformát 5,1 x 2,4 m (velikost a počet musí odpovídat velikosti akce, min. 2 x 2 m) nahrazení velkoplošného reklamního panelu stálou vysvětlující tabulku (pamětní deskou) Stálá vysvětlující deska (pamětní tabulka) veřejný příspěvek překročil EUR nákup hmotného předmětu, financování infrastruktury nebo stavebních prací minimální velikost 300 x 400 mm visí nejméně po dobu udržitelnosti

6 Typy propagačních prostředků
plakáty (min. A4), inzerce informační materiály (brožury, letáky, oznámení, obaly na CD/DVD apod.) informační akce (konference, semináře, veletrhy, výstavy, soutěže apod. – náležitosti na dokumentech např. pozvánce, prezenční listě či předávaných materiálech a dále vlajka v místě konání akce) internetové stránky propagační předměty (jsou chápány jako doplnění publicity) platí obecné zásady publicity NEZAPOMEŇTE FOTODOKUMENTACÍ DOLOŽIT SPLNĚNÍ PRAVIDEL PUBLICITY

7 Logo EU Vždy se ujistěte, zda logo EU používáte správně!
Povolené varianty: jednobarevné použití zobrazení na barevném pozadí

8 Nepovolené varianty loga EU
Emblém je obrácený Hvězdy nejsou vzpřímené Hvězdy nemají správnou pozici v kruhu

9 Příklad použití

10 Příklad použití

11 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Kounicova 13, 602 00 Brno www.jihovychod.cz
Kontakty: Ing. Kateřina Sonnková vedoucí oddělení publicity a technické pomoci tel


Stáhnout ppt "PUBLICITA PROJEKTU Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj."

Podobné prezentace


Reklamy Google